Підрозділи

Гоголезнавчий центр

Профком працівників

Університетський психологічний центр

Юридична консультативна служба

Центр професійного розвитку

Відділ практики

Відділ виховної роботи, соціокультурної діяльності та промоції

Міжнародна співпраця

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Цивільний захист та охорона праці

Навчальна науково-дослідна лабораторія

Видавництво

Навчання іноземних громадян

Міжнародна назва: “University Teachers' Certification Centres: Innovative Approach to Promotion Teaching Excellence (UTTERLY)”

Напрям: ERASMUS+, напрям KA2

Реєстраційний номер: 619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

Тривалість: 2021-2023

Сторінка проекту:

Опис: Мета проєкту полягає у сприянні модернізації системи вищої освіти в Україні шляхом запровадження університетських центрів підвищення кваліфікації для просування європейських освітніх інновацій засобами професійної сертифікації викладачів університетів.

Цілі проєкту:

1. Модернізувати існуючу систему професійного розвитку та сертифікації викладачів університетів в Україні, шляхом створення 9 незалежних Центрів Досконалості Викладання (ЦДВ) з подальшим об’єднанням їх у мережу, що дозволить підвищити рівень якості викладання в університетах.

Створення ЦДВ дозволить викладачам університетів отримати альтернативну, якісну та доступну можливість підвищення кваліфікації та сертифікації з розширенням пропозицій вибору місця її проходження. Це збільшить мотивацію до постійного підвищення професійної кваліфікації, використання успішного європейського досвіду для покращення навчального процесу та забезпечення вищої якості освіти. ЦДВ та постійно зростаючий пул випускників зможуть забезпечити широкий та стійкий вплив на підвищення рівня кваліфікації викладачів у системі вищої освіти України. У рамках проєкту буде покращено освітню інфраструктуру (відкриття 9 ЦДВ), створено умови для підвищення потенціалу закладів вищої освіти. Європейські університети-партнери протягом проєкту сприятимуть впровадженню та адаптації міжнародного досвіду.

2. Запровадити програми професійної сертифікації викладачів університетів на основі кращих європейських практик та освітніх інновацій для забезпечення досконалості викладання.

Спільно з європейськими та українськими експертами буде розроблено програму сертифікації викладачів. Оцінювання викладачів під час проходження стажування буде побудовано за європейськими стандартами. Усі викладачі, що пройшли сертифікацію будуть внесені до спеціально розробленої бази даних. Під час проєкту буде розроблено професійні стандарти для викладачів університету та запропоновано механізми вдосконалення регулювання атестації викладачів університету.

3. Розробити та пілотувати нову програму досконалості викладання, включаючи описи навчальних курсів та MOOC, що передбачає потреби академічного середовища в Україні та приведе до підвищення якості атестації викладачів університету.

Навчальна програма підвищення кваліфікації має відповідати сучасним викликам у вищій освіті та враховувати професійні профілі сучасного викладача університету. Сертифікація дозволить покращити викладацьку майстерність, базуючись на європейських освітніх інноваціях. Процес навчання має стати багатшим, цікавішим та більш корисним як для студентів, так і усіх зацікавлених сторін. Університети отримають кваліфікований людський капітал, що пройшов тренінги в ЄС. Буде вдосконалено систему розвитку педагогічних навичок. Впровадження нових процесів сертифікації стимулюватиме викладачів до особистого та професійного зростання.

Учасники консорціуму:

1)      Львівський національний університет імені Івана Франка

2)      Університет Вітовта Великого (Литва)

3)      Байройтський університет (Німеччина)

4)      Університет Версаль-Сен-Кантен-ан-Івлін (Франція)

5)      Вроцлавський технічний університет (Польща)

6)      Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана (Україна)

7)      Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленко (Україна)

8)      Криворізький національний університет (Україна)

9)      Луцький національний технічний університет (Україна)

10)   Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка (Україна)

11)   Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (Україна)

12)   Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (Україна)

13)   Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України (Україна)

14)   Спілка ректорів вищих навчальних закладів України (Україна)

Додаткова інформація: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/619227-EPP-1-2020-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

https://projects.lnu.edu.ua/utterly/

https://www.facebook.com/Utterly-103854921748494

https://www.instagram.com/utterly.erasmus/

 

Прочитано 1623 разів
Ще в цій категорії: Паспорти проєктів »

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative