Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

    

кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри вокально-хорової майстерності, диригент-хормейстер хору «Світич» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, член Національної Всеукраїнської музичної спілки, член громадської організації «Орф Шульверк асоціації України», спеціаліст вищої категорії, член редакційної колегії збірника «Мистецька освіта очима молодого науковця».

У 1993–1997 роках навчалась у Чернігівському музичному училищі ім. Л. Ревуцького на диригентсько-хоровому відділенні, клас викладача-методиста з диригування –  Євсеєнко Августи Миколаївни; клас викладача-методиста з вокалу – Літвінова В’ячеслава Петровича. Під час навчання співала в хорах під керівництвом заслуженого працівника культури України Борща Миколи Митрофановича та заслуженого діяча мистецтв України Боднарука Любомира Мирославовича. Отримала середню спеціальну освіту за спеціальністю хоровий диригент та здобула кваліфікацію вчитель музики, викладач хорових дисциплін, диригент хору.

У 1997–2002 роках навчалася в Ніжинському державному педагогічному університеті ім. М. Гоголя на музично-педагогічному факультеті й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика» та здобула кваліфікацію учитель музики та художньої культури. За час навчання співала в хорі «Світич» під керівництвом заслужених діячів мистецтв України, професорів Шумської Людмили Юріївни та Костенко Людмили Василівни; клас професора з диригування Л. Ю. Шумської; клас заслуженого діяча культури України, доцента з постановки голосу А. Б. Хоменко; клас старшого викладача з фортепіано В. А. Розен.

У 2007–2008 роках навчалася у Державній академії керівних кадрів культури та мистецтв, в магістратурі Інституту мистецтв, на кафедрі хорового диригування. Отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Музичне мистецтво» та здобула кваліфікацію хоровий диригент, викладач, регент церковного хору. За час навчання співала в хорі під керівництвом професора Юрченка Мстислава Сергійовича; клас професора з диригування – Народного артиста України Скоромного Віктора Петровича. За період навчання в академії написана та захищена магістерська робота «Вокально-хорові традиції Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя в контексті системи музичної педагогіки України 2-ї половини XX століття – початку XXI століття» (Київ 2008 р.).

У 2010–2014 роках навчалась у цільовій аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. У березні 2019 року захищена дисертаційна робота на тему: «Розвиток особистісно орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку в Україні (остання чверть XX – початок XXI століття)», спеціальність 13.00.01 та присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук (червень 2019), науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник культури України Горбенко Сергій Семенович.

У 2019–2020 роках навчалася у Державному вищому навчальному закладі «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», здобула ступінь вищої освіти: магістр, спеціальність 014 Середня освіта (014.13 Музичне мистецтво), спеціалізація Середня освіта (Англійська мова і література). Професійна кваліфікація: Магістр середньої освіти (музичне мистецтво). Вчитель музичного мистецтва. Вчитель англійської мови і літератури. Організатор освіти. Викладач мистецьких дисциплін закладу вищої освіти. За період навчання в університеті написана та захищена магістерська робота на тему: «Формування здатності майбутніх хормейстерів до художньо-творчого спілкування у процесі фахової підготовки» (Переяслав 2020 р.).

Науково-методична та педагогічна діяльність. Опублікувала статті: 20 у наукових фахових виданнях України; 1 у зарубіжному науково-періодичному виданні; 8 у збірниках наукових праць, що віднесені до міжнародних науковометричних баз даних WebofScience, Index Copernicus; 20 у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій; 15 у виданнях науково-методичного характеру. Основні положення та результати наукової роботи висвітлено та обговорено на науково-практичних конференціях: міжнародних – 20; всеукраїнських – 30; міжрегіональних семінарах – 16.

Стажування: in the Academy of Management and Administration in Opole (Poland) [в  Академії управління та адміністрування  в м. Ополе (Польща)]; з "01" червня 2020 року по "31" серпня 2020 року, 180 годин за дистанційною формою навчання. Тема стажування: «Using innovative technologies in music pedagogy: mоdеrn challenges» («Використання інноваційних технологій у музичній педагогіці: виклики сьогодення»). Сертифікат № 137 від 31 серпня 2020 р.

Чернігівська філія Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв за програмою «Інноваційні технології в системі мистецької освіти», курс: «Психолого-педагогічні проблеми та шляхи їх вирішення в освітньому процесі фахових коледжів культури і мистецтв», 75 годин (2,5 кредити ECTS). Свідоцтво 20 СПК 36756251 / 001870, від 02 жовтня 2020 року.

«Академія талановитих керівників», за формою – дистанційно, за видом – фестиваль, за напрямком – розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій); мовленнєва, комунікаційна, інклюзивна, музично-естетична компетентність; використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі (обсяг годин – 8 / 0,26 кредиту ЄКТС, м. Київ). Сертифікат №63654, від 27 червня 2020 р.

Всеукраїнський онлайн-форум «Викладачі 4:0: ефективні підходи для дистанційної освіти», за підтримки Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України та UGEN. Організатори курсу Servier Ukraine, UGEN, Центр «Розвиток КСВ». Напрямки: самомотивація та мотивація студентів; майндфулнес практики: як підтримувати ментальне здоров’я викладачів і студентів; поведінкова модель DISC; методи групової роботи онлайн; персональна ефективність та управління часом. Обсяг – 14 академічних годин. Сертифікат від 24 грудня 2020 р.  

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Світові освітні тренди: створення творчого середовища STEAM-навчання», 25-27 березня, 2021 року, м. Київ. Обсяг – 42 год/1,4 кредити ЭКТС. Сертифікат р/н 850, від 27.03.2021 р.

Міжнародна онлайн-конференція «Секрети музичної педагогіки» тема «Розвиток мовлення дитини засобами музики», 28 березня 2021 року, 5 академічних годин. Сертифікат № 280321093, від 28.03.2021 р.

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Світові освітні тренди: створення творчого середовища STEAM-навчання», 25-27 березня, 2021 року, 42 академічні години, м. Київ. Сертифікат р/н 850, від 27.03.2021 р.

Науковий всеукраїнський вебінар «Сучасні тенденції впровадження музикотерапевтичних технік в освітній процес». Обсяг – 0,1 кредити ECTS. м. Київ, 30.04.2021.

Пройшла курс підвищення кваліфікації «Музикотерапія в освітньому просторі», 60 годин / 2 ECTS, м. Київ, 03.04.21 – 17.04.21 (Сертифікат 932/21) на базі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (базовий рівень), 25.07.22– 07.08.2022 р., м. Київ, 30 год./1 кредит ЄКТС. Сертифікат № GDTfE-01-13118.

Курс «Цифрові інструменти Google для освіти» (середній рівень), 08.08.22– 14.08.2022 р., м. Київ, 15 год./0,5 кредити ЄКТС. Сертифікат № GDTfE-01-С-06917.

Курс «Створення та розвиток IT-продуктів», 25-29.07.2022 р. м. Київ, 30 год./1 кредит ЄКТС.

Курс «Основи менеджменту творчих колективів», 23.08.2022 р., м. Полтава, 6 год./0,2 кредити ЄКТС. Сертифікат № 22/6820.

Проєкт з розвитку співпраці бізнесу та університетів «Uni-Biz Brige», присвячений розвитку soft-skills викладача, 11-14.07.2022 р., м. Київ, 10 год/0,4 кредити ЄКТС. Сертифікат № 697.

Курс «Хорове диригування». Тема: «Психологічні аспекти особистості диригента-хормейстера», (тривалість 60 годин / 2 кредиту ЄКТС), м. Вінниця. Сертифікат № С220-00046.

ТРЕНІНГ ДЛЯ РОЗРОБНИКІВ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ. 90 годин (3 кредити ЄКТС), Сертифікат № 0025/23, від 23.02.2023 р.

Курс «Вокальне мистецтво», «Сценічне мовлення та спів – інструментарій вокаліста та історія розвитку мистецтва. Мовна/вокальна гігієна. Вправи та самоконтроль. Орфоепія в співі. Розбір відмінностей української та російської орфоепії для поліпшення чистоти звучання української пісні. Орфоепія в співі іноземними мовами (італійська, німецька та ін.)», (тривалість 60 годин / 2 кредиту ЄКТС), м. Київ, 2013. Сертифікат № 3704-0026.

Напрямок наукових досліджень – особистісно орієнтована музична освіта учнів та студентів; фахова підготовка бакалаврів та магістрів галузі знань 02 Культура і мистецтво, за спеціальністю 025 Музичне мистецтво та 014 Освіта. Музичне мистецтво. Методична робота присвячена темам удосконалення диригентської та вокальної підготовки студентів. На кафедрі вокально-хорової майстерності (працює з 2003 року) викладала дисципліни: «Диригентсько-хорова та вокальна підготовка», «Фахова музично-виконавська підготовка», «Хорознавство та хорове аранжування», «Читання та аналіз хорових партитур», «Комп’ютерне аранжування хорових творів», «Вокально-хорові студії: організація творчих проектів».

Понад двадцять років працювала музичним керівником гуртка «Джерело» Ніжинського професійного аграрного ліцею. З 2020 року працює викладачем постановки голосу та диригування в КЗ «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії Заньковецької» Чернігівської обласної ради.

Входила до складу організаційного комітету II–XIX Всеукраїнського юніорського конкурсу музично-виконавської майстерності імені академіка Олега Тимошенка, м. Ніжин. У 2015 році була відповідальним секретарем журі (академічний, народний та естрадний спів), у 2019, 2021 рр. була членом журі Всеукраїнського юніорського конкурсу музично-виконавської майстерності імені академіка Олега Тимошенка, м. Ніжин. З грудня 2018 року є членом Національної Всеукраїнської музичної спілки, з 2020 року є членом громадської організації «Орф Шульверк асоціації України».

Є членом редакційної колегії збірників:

-      «Мистецька освіта очима молодого науковця: матеріалами III Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Ніжин, 20 листопада 2020 р.)» / відп. ред. Ю. Ф. Дворник, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 85 с.;

-      «Мистецька освіта очима молодого науковця: матеріалами IV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Ніжин, 19 листопада 2021 р.)» / відп. ред. Ю. Ф. Дворник, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 102 с.

Надавала рецензування на навчальні програми, методичні розробки, а також звернення на анотацію до дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії з педагогіки за спеціальністю 011 «Науки про освіту» (освітні, педагогічні науки), галузь знань 01 Освіта/Педагогіка. (Київський Університет імені Бориса Грінченка, лютий 2021).

Здійснювала керівництво науково-дослідною роботою студентів.

 Творча діяльність: з 2003 року працює хормейстером (з 2021 року диригент-хормейстер) хору «Світич» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, який є лауреатом багатьох міжнародних й всеукраїнських конкурсів і фестивалів. Разом з хором «Світич» активно бере участь в університетських, міських та регіональних заходах, урядових концертах, звітах Чернігівщини у Києві. А також бере участь у традиційних зустрічах Чернігівського земляцтва, Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних конференціях тощо. Брала участь у фондових записах хору «Світич» (понад 100 записів). Нагороджена почесними грамотами та подяками НДУ ім. М. Гоголя та Чернігівської обласної держадміністрації.

Учасник Всеукраїнського проекту «Virtual choir in Ukraine». Як учасник проекту є лауреатом Міжнародних та Всеукраїнських фестивалів та конкурсів («JISKRA» м. Прага, Чехія – 2020 р., «Сузір’я Україна-Європа» м. Київ – 2020 р., Zimni melodie – Bratislava, Slovensko, грудень 2020 р., WEIHNACHTSSTERNE – DEUTSCHLAND, м. Берлін, Німеччина – грудень 2020 р., «Вертеп-Фест» м. Харків – 2021 р., «Коляда на Майзлях» м. Львів – 2021 р.).

Автор творчого стартапу «ЕСКІЗИ ВІРТУАЛЬНОГО ХОРУ»: проєкт 1 «Богородице Діво, радуйся!», муз. В. Гливацького (Ніжин-Вінниця, квітень-травень 2021 р.); проєкт 2 «Україна колядує» обр. О. Токар (Ніжин-Вінниця-Суми, грудень 2021 р. – січень 2022 р.); проєкт 3 «Над світом луна коляда» муз. І. Ходорівської, обр. О. Токар (Ніжин-Вінниця-Суми, грудень 2022 р. – січень 2023 р.).

Участь студентів у конкурсах:

1. XVIII Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка Олега Тимошенка (м. Ніжин, травень 2019):

 • Ніжинець Софія (III курс) – Бронзовий диплом;
 • Ляшенко Анастасія (II курс) – Бронзовий диплом;
 • Довгошея Тетяна  (II курс) – Срібний диплом;
 • Патенок Анна (III курс) – Золотий диплом.

2. XIX Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка, 23-24 квітня 2021 р., м. Ніжин:

 • Довгошея Тетяна (магістрантка I курс) – Золотий диплом;
 • Ці Ієнь (магістрант I курс) – Срібний диплом.

3. Участь студентів класу в конкурсі хорових диригентів в рамках IV Міжнародної студентської науково-практичної конференції «Митець з українською піснею в серці», присвяченої 100-річчю вшанування пам’яті Миколи Леонтовича, 26 травня 2021 року, м. Кропивницький.

 • Шарапат Дмитро (II курс) – Диплом лауреата II ступеня;
 • Дорош Катерина (II курс) – Диплом лауреата II ступеня;
 • Довгошея Тетяна (магістрантка I курс) – Диплом лауреата III ступеня.

4. Міжнародному дистанційному конкурсі «МИКОЛАЙСЬКІ ЗІРКИ-2021» OREA FEST(грудень 2021 р. Україна – Чехія):

 • Шарапат Дмитро (III курс) – Диплом лауреата II ступеня;
 • Дорош Катерина (III курс) – Диплом лауреата II ступеня;
 • Денисенко Марина (I курс) – Диплом лауреата II ступеня.

5. Міжнародному дистанційному конкурсі CHRISTMAS MIRACLE – 2021 (грудень 2021, Україна – Франція):

 • Денисенко Марина (I курс) – Диплом лауреата II ступеня.

6. Канадсько-український фестиваль дитячої та юнацької творчості ВАРШАВА-ТОРОНТО 2021 (грудень 2021, Торонто, Канада):

 • Кан Шенлун (підготовчий курс) – Диплом лауреата I ступеня.

7.МІЖНАРОДНИЙ БАГАТОЖАНРОВИЙ ДВОТУРОВИЙ БЛАГОДІЙНИЙ КОНКУРС МИСТЕЦТВ МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ УКРАЇНА-АВСТРІЯ «LAND OF TALENTS – З МИРОМ В СЕРЦІ 2022» (18.07-27.07.2022 – АUSTRIA, GRAZ):

 • Денисенко Марина (II курс) – Диплом лауреата I ступеня;
 • Дорош Катерина (IV курс) – Диплом лауреата II ступеня;
 • Шарапат Дмитро (III курс) – Диплом лауреата II ступеня;
 • Стартап «ЕСКІЗИ ВІРТУАЛЬНОГО ХОРУ» – Диплом лауреата I ступеня.

8.IV Міжнародний конкурс вокально-хорового мистецтва «Vokal-Art» (31 липня 2022 року, Словаччина):

 • Кан Шенлун (підготовчий курс) – Диплом лауреата I ступеня (номінація академічний спів);
 • «ЕСКІЗИ ВІРТУАЛЬНОГО ХОРУ» – Диплом лауреата I ступеня (номінація хорові колективи).

9.Міжнародний дистанційний конкурс «World Art Games» (15.08.2022 / Spain):

 • Кан Шенлун (підготовчий курс) – Диплом лауреата II ступеня (номінація академічний спів).

10.VII International music competition MELODY (Turkey, 08.08.2022 – 18.08.2022):

 • Кан Шенлун (підготовчий курс) – Диплом лауреата II ступеня (номінація академічний спів).

11.ДВОТУРОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ КОНКУРС МИСТЕЦТВ ART-FEST «BEZ GRANIC» – UKRAINA-POLSKA, LATO-2022 (08.07-08.08.2022, Україна-Польща):

 • Кан Шенлун (підготовчий курс) – Диплом лауреата Гран Прі. (номінація академічний спів).
 • Шарапат Дмитро (III курс) – Диплом лауреата I ступеня.

12.Участь студентів класу в Міжнародному багатожанровому фестивалі-конкурсі STARS OF SPRING 2022 (30.05. – 04.06. 2022 рр., Україна-Угорщина).

 • Шарапат Дмитро (III курс) – Диплом лауреата II ступеня;
 • Денисенко Марина (I курс) – Диплом лауреата I ступеня.

13.Участь студентів класу у СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКОМУ ФЕСТИВАЛІ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ TOTAFEST 2022 (22.02.2022 р., Україна).

 • Кан Шенлун (підготовчий курс) – Диплом лауреата I ступеня.

14.МІЖНАРОДНИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ДВОТУРОВИЙ КОНКУРС МИСТЕЦТВ POLSKA GWIAZDA 2023 (22.02.2023–26.02.2023, м. Warszawa, Polska):

 • Денисенко Марина (II курс) – Диплом лауреата I ступеня (номінація диригування);
 • Дорош Катерина (IV курс) – Диплом лауреата I ступеня (номінація диригування);
 • вокальний ансамбль «Джерело» – Диплом лауреата I ступеня (номінація вокальні ансамблі);
 • Стартап «ЕСКІЗИ ВІРТУАЛЬНОГО ХОРУ» – Диплом лауреата I ступеня (номінація хорове мистецтво).

15.МІЖНАРОДНИЙ ПРОЄКТ УКРАЇНА-ІТАЛІЯ – ANCONA FEST (01.03-08.03.2023, Італія):

 • Денисенко Марина (II курс) – Диплом лауреата I ступеня (номінація диригування);
 • Дорош Катерина (IV курс) – Диплом лауреата I ступеня (номінація диригування);
 • вокальний ансамбль «Джерело» – Диплом лауреата I ступеня (номінація вокальні ансамблі);
 • Стартап «ЕСКІЗИ ВІРТУАЛЬНОГО ХОРУ» – Диплом лауреата I ступеня (номінація вокальне мистецтво: хори, вокальні ансамблі).

16.ІІІ Міжнародний двотуровий фестиваль-конкурс «Музичний дивоцвіт» (30-31 травня 2023 р., м. Кривий Ріг, Криворізький державний педагогічний університет, факультет мистецтв):

 • Денисенко Марина (II курс) – Диплом лауреата I ступеня (номінація хорове диригування);
 • Кланюк Вячеслав (I курс) – Диплом лауреата I ступеня (номінація хорове диригування);
 • вокальний ансамбль «Джерело» – Диплом лауреата II ступеня (номінація вокальні ансамблі).

17.ХХ Всеукраїнського юніорського конкурсу музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка (9-20 травня 2023, Київ-Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя):

 • Денисенко Марина (II курс) – Золотий Диплом (номінація хорове диригування).

18.Міжнародний конкурс «Вокальні універсалії – 2023» (м. Вінниця, 26 травня, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)

 • вокальний ансамбль «Джерело» – Диплом лауреата I ступеня (номінація ансамблевий спів).

19.Міжнародний конкурс «Сузір’я талантів: Америка» (травень-червень 2023, Україна – США):

 • Денисенко Марина (II курс) – Диплом лауреата I ступеня (номінація хорове диригування);
 • Стартап «ЕСКІЗИ ВІРТУАЛЬНОГО ХОРУ» – Диплом лауреата I ступеня (номінація Хоровий спів (віртуальний).

 

20. Канадсько-український фестиваль дитячої та юнацької творчості (31.05.2023, Канада, м. Амстердам-Торонто).

 • Денисенко Марина (II курс) – Диплом лауреата I ступеня (номінація хорове диригування).

Навчально-методичні праці:

 1. Раструба Т. В. Комп’ютерне аранжування хорових творів: навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 154 с. (9,00 др.ар.).
 2. Раструба Т. В. Організація самостійної роботи магістрантів освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка: методичні рекомендації. 2-ге вид., доповн. та переробл. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 21 с. (1,22 др.ар.).
 3. Раструба Т. В. Програма авторського творчого проєкту «Ескізи віртуального хору». Ч. 2. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 24 с. (1,04 др.ар.).
 4. Раструба Т. В. Програма авторського творчого проєкту «Ескізи віртуального хору». Ч. 1. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 12 с. (0,75 др.ар.).
 5. Раструба Т. В. Організація самостійної роботи магістрантів освітньо-професійної програми «Середня освіта (Музичне мистецтво)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014 Середня освіта за предметною спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка: методичні вказывки. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. 20 с. (0,9 др.ар.).
 6. Раструба Т. В. Організація та проведення самостійної роботи студентів освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»: методичні рекомен­дації. 2-ге вид., доповн. та переробл. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 21 с. (1,16 др.ар.).
 7. Раструба Т. В. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з фаху освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 31 с.
 8. Раструба Т. В. Методичні рекомендації до вивчення та організації самостійної роботи студентів дисципліни «Комп’ютерне аранжування хорових творів» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 37 с. (2,32 др.ар.).
 9. Раструба Т. В. Організація та проведення самостійної роботи студентів освітньо-професійної програми «Музичне мистецтво» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво» галузі знань 02 «Культура і мистецтво»: методичні рекомендації. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 19 с. (1,16 др.ар.).

 

Наукові праці:

 1. Раструба Т. В. Особливості особистісно орієнтованого підходу до музичної освіти школярів. Проблеми мистецької освіти: збірник науково-методичних статей. Вип. 7 / Відп. ред. О. Я. Ростовський. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. С. 203–207.
 2. Раструба Т. В. Особистісно-орієнтована музична освіта і художня свідомість. Педагогічна освіта: теорія і практика: збірник наукових праць. Вип. 13. Камянець-Подільський: ПП Звойленко Д. Г., 2013. С. 324–328.
 3. Раструба Т. В. Вітчизняна педагогічна думка останньої чверті XX –початку XXI століття про мистецьке навчання та виховання. Наукові записки: Психолого-педагогічні науки. Вип.1. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. С. 282–286. 
 4. Раструба Т. В. Особистісно-орієнтоване навчання та виховання: технологічний підхід. Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). Бердянськ: БДПУ, 2013. № 2. С. 112–118.
 5. Раструба Т. В. Развитие личностно ориентированного музыкального образования учащихся в Украине  (1975 – 2000 гг.). Сборник научных трудов. (Телавский государственный университет им. Я. Гогебашвили). Тбилиси: Telavi State University. Transactions № 1 (27), 2014. С. 285–287.
 6. Раструба Т. В. Використання інноваційних технологій вчителями музики в загальноосвітніх навчальних закладах у контексті особистісно орієнтованого підходу. Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття: матер. Міжнарод. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р.) / МОН України, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка / за заг. ред. В. О. Огнев’юка; [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, К. Ю. Бацак та ін.]. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. С. 525–531.
 7. Раструба Т. В. До питання особистісно орієнтованої мистецької освіти дітей шкільного віку останньої чверті  XX  століття. Час мистецької освіти: (Т. Г. Шевченко в контексті мистецької освіти: до 200-річчя від дня народження): зб. наук. пр. / ред. кол.: Т. А. Смирнова (гол. ред.) та ін. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2014. С. 237–244.
 8. Раструба Т. В. Етапи розвитку ідей особистісно орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку (1975-2000 роки). Актуальні питання мистецької педагогіки: зб. наук. праць / Гол. ред. І. М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2014. Вип.3. С. 96–101.
 9. Раструба Т. В. Використання інноваційних технологій на уроках музичного мистецтва загальноосвітніх навчальних закладів: виклики XXI століття. Наукові записки: психолого-педагогічні науки. Ніжин: НДУ, 2015. № 2. С. 122–125.
 10. Раструба Т. В. Новітні засоби в мистецькій освіті XXI століття: особистісно орієнтований підхід та методи ейдетики. Наукові записки: педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. Вип. 139. С. 217–220.
 11. Раструба Т. В. Проблеми розвитку особистісно орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку в Україні: виклики  сьогодення. Час мистецької освіти: зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 квітня 2015 р.) Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Вид.-во «Федорко», 2015. С. 111–116.
 12. Раструба Т. В. Особистісно-орієнтований підхід в естетичному вихованні школярів. Проблеми мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / відп. ред. О. Я. Ростовський. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя,  2015. Вип.8. С. 145–151.
 13. Раструба Т. В. Зміст, шляхи, форми та методи особистісно-орієнтованого музичного навчання та виховання дітей шкільного віку. Проблеми мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / відп. ред. О. Я. Ростовський. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя,  2015. Вип. 9. С. 146–150.
 14. Раструба Т. В. Розвиток музичної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України XXI століття: особистісно орієнтований підхід. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Просвіта, 2015. Вип. 13. С. 145– 152.
 15. Раструба Т. В. Особливості особистісно орієнтованої музичної освіти дітей шкільного віку в Україні кінця XX – початку XXI століття: ретроспективний аналіз. Сборник статей научно-информационного центра «Знание»: по материалам XII международной заочной научно-практической конференции. Ч. 1. Харків: научно-информационный центр «Знание», 2016. С. 79–83.
 16. Раструба Т. В. Основні складові особистісно-орієнтованого музичного навчання і виховання дітей в загальноосвітніх навчальних закладах. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики: матеріали III міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 15-16 березня 2016 року) / за ред.: Т. В. Мартинюк, Л. Г. Кондратова. Мелітополь: Видавничо-поліграфічний центр «Люкс», 2016. С. 141–145.
 17. Раструба Т. В. Особистісно орієнтована музична освіта учнів України XXI століття в контексті едукаційного процесу. Час мистецької освіти: зб. тез та матеріалів IV міжн. наук.-практ. конф. Ч. 1 / за заг. ред. Т. А. Смирнової. Харків: ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. С. 58–65.
 18. Раструба Т. В. Реалізація концепції особистісно орієнтованої музичної освіти школярів України на межі тисячоліть. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. Є. І. Коваленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2017. №1. С. 207–210.
 19. Раструба Т. В. Запровадження особистісно орієнтованого підходу в музичній освіті України. Наукові записки: педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. Вип. 157. С.194–197.
 20. Раструба Т. В. Технологічні аспекти реалізації ідеї особистісно орієнтованого музичного навчання учнів XXI століття. Молодий вчений: збірник наукових праць Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2017. №8.1 (48.1) серпень. С. 61–64. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus).
 21. Раструба Т. В. Особистісно орієнтований підхід у сучасному змісті музичної освіти школярів України. Мистецька освіта: історія, теорія, технології: зб. наук. праць / заг. ред. Т. А. Смирнової. Харків: ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017. С. 230–244.
 22. Раструба Т. В. Особистісно орієнтований підхід як ключовий принцип організації мистецької освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів України: вимоги сьогодення. Молодий вчений. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2018. № 1 (53) січень. С. 825–828. (Видання внесено до міжнародної наукометричної бази даних Index Copernicus).
 23. Раструба Т. В. Змістово-смислове наповнення особистісно орієнтованої загальної мистецької освіти дітей шкільного віку. Наукові записки: педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018. Вип. 170. С. 217–220. (фахове видання України, що внесено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus).
 24. Раструба Т. В. Педагогічні умови підготовленості вчителя до особистісно орієнтованої музичної освіти учнів. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2019. №1. С. 48–54. (фахове видання України, що внесено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus).
 25. Раструба Т. В., Довгошея Т. А. Психологічні передумови музично-естетичної діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва. Творчість Володимира Івасюка в контексті сучасної національної культури: Збірник матеріалів студентського науково-регіонального форуму 4 квітня 2019 року / Відп. ред. Кушнір К. В. Вінниця: Видавництво ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2019. С.107–114.
 26. Раструба Т. В., Дьомочка А. О. Диригентсько-хорові школи в соціокультурному просторі України другої половини XX століття. Творчість Володимира Івасюка в контексті сучасної національної культури: Збірник матеріалів студентського науково-регіонального форуму 4 квітня 2019 року / Відп. ред. Кушнір К. В. Вінниця: Видавництво ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2019. С.70–76.
 27. Раструба Т. В., Ляшенко А. В. Мистецтво в морально-естетичному вихованні особистості: історичний аспект. Творчість Володимира Івасюка в контексті сучасної національної культури: Збірник матеріалів студентського науково-регіонального форуму 4 квітня 2019 року / Відп. ред. Кушнір К. В. Вінниця: Видавництво ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2019. С. 91–98.
 28. Раструба Т. В.,Ніжинець С. C. Івент-технології як ефективний засіб творчого розвитку особистості сучасного підлітка. Творчість Володимира Івасюка в контексті сучасної національної культури: Збірник матеріалів студентського науково-регіонального форуму 4 квітня 2019 року / Відп. ред. Кушнір К. В. Вінниця: Видавництво ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2019. С. 64–69.
 29. Раструба Т. В., Патенок А. А. Сутність поняття морально-естетичне виховання. Творчість Володимира Івасюка в контексті сучасної національної культури: Збірник матеріалів студентського науково-регіонального форуму 4 квітня 2019 року / Відп. ред. Кушнір К. В. Вінниця: Видавництво ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2019. С. 99–106.
 30. Раструба Т. В., Хвостова Д. С. Комплексний підхід у контексті диригентсько-хорової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва. Творчість Володимира Івасюка в контексті сучасної національної культури: Збірник матеріалів студентського науково-регіонального форуму 4 квітня 2019 року / Відп. ред. Кушнір К. В. Вінниця: Видавництво ВДПУ ім. М. Коцюбинського, 2019. С. 77–84.
 31. Раструба Т. В. Розвиток творчої самореалізації старших підлітків у процесі гурткової роботи художньо-естетичного напрямку. Методичний порадник: Роль гурткової роботи в підвищенні ефективності виховання учнівської молоді / За заг. ред. М. Яцун. Чернігів: НМЦ ПТО Чернігівської області, 2019. С. 21-28.
 32. Раструба Т. В. Постановка співацького дихання в процесі виконання пісень та його взаємозв’язок з дикцією й артикуляцією : Методична розробка відкритого заняття вокального ансамблю «Джерело» ДНЗ «Ніжинський професійний аграрний ліцей». Методичний порадник : Орієнтовні розробки планів проведення занять гуртків вокального профілю / За заг. ред. М. Яцун. Чернігів: Чернігів: НМЦ ПТО Чернігівської області, 2019. С. 12-17.
 33. Раструба Т. В., Дьомочка А. О. Естрадний спів як засіб творчої самореалізації підлітків. Музичне мистецтво і освіта: досвід та інноваційні шляхи розвитку: зб. Матеріалів Всеукраїнської науково-практичної з Міжнародною участю молодих учених та студентів (Вінниця, ВДПУ імені Михайла Коцюбинського, 20-21 листопада 2019 р.) / за ред. Т. В. Белінської; Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, факультет дошкільної, початкової освіти та мистецтв. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. С. 254–259.
 34. Раструба Т.В. Особистісно орієнтовані технології як інноваційний інструмент навчання студентів мистецьких факультетів. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. Т. М. Турчин. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. №1. С. 68–72. (фахове видання України, що внесено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicus).
 35. Раструба Т. В., Кушнір К. В. Креативна педагогіка в контексті фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 28. Том 2. С. 219-225. (фахове видання України, що внесено до міжнародної наукометричної бази IndexCopernicusкатегорія Б).
 36. Раструба А. І., Раструба Т. В. Увага як фактор формування виконавської майстерності баяніста. Теорія і методика мистецької освіти : збірник науково-методичних статей / За ред.. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин : НДУ ім.. М. Гоголя, 2020. Вип. 4. С. 62-67.
 37. Раструба Т. В., Обруч О. М. Особливості використання івент-технологій в позаурочній роботі вчителя музичного мистецтва. Теорія і методика мистецької освіти : збірник науково-методичних статей / За ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. Вип. 4. С. 125-130.
 38. Раструба Т. В., Дьомочка А. О. Мануальна техніка як визначна складова професійності майбутнього хорового диригента. Теорія і методика мистецької освіти: збірник науково-методичних статей / За ред. Ю. Ф. Дворника, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. Вип. 4. С. 212-216.
 39. Дьомочка  А.  О.   Педагогічні умови та принципи формування здатності підлітків до творчої самореалізації засобами естрадного співу. Мистецька освіта очима молодого науковця: матеріалами III Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (Ніжин, 20 листопада 2020 р.) / відп. ред. Ю. Ф. Дворник, О. В. Коваль. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 31–36.
 40. Раструба Т. В., Дьомочка А. О. Основні механізми здатності підлітків до творчої самореалізації засобами естрадної пісні. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 13 листопада 2020 р.). Київ, 2020. С. 438–445.
 41. Раструба Т. В., Дьомочка А. О. Основні механізми здатності підлітків до творчої самореалізації засобами естрадної пісні. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали X міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 13 листопада 2020 р.). Київ, 2020. С. 438–445.
 42. Раструба Т. В., Обруч О. М. Педагогічні умови використання музичних івент-технологій у закладах середньої освіти. Сучасні виклики і актуальні проблеми науки, освіти та виробництва: міжгалузеві диспути [зб. наук. пр.]: матеріали IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 15 травня 2020 р.). Київ, 2020. С. 238–244.
 43. Раструба Т. В. Педагогічні умови формування здатності майбутніх хормейстерів до художньо-творчого спілкування у процесі фахової підготовки. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. № 75. Т. 2. Запоріжжя. 2021. С. 169–173. (Категорія Б, Index Copernicus). 
 44. Раструба Т. В., Дорохіна Л. О. Комунікативний простір навчального хорового колективу як педагогічна проблема. Наукові записки / Ред. кол.: В. Ф. Черкасов, В. В. Радул, Н. С. Савченко та ін. Випуск 197. Серія: Педагогічні науки. Кропивницький: РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021. С. 121–130. (Категорія Б, Index Copernicus).
 45. Раструба Т. В., Павленко О. М. Використання методу BAPNE у фаховій підготовці викладача вокально-хорових та інструментальних дисциплін. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. В. В. Бурназової. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2021. № 2. С. 102–108. (Категорія БIndex Copernicus).
 46. Bilozerska, A., Kushnir, K., Belinska, T., Rastruba, T., & Sizova, N. (2021). Formation of a Developmental Environment of Professional Training of Future Music Teachers in the Ukrainian Educational Space. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 13(2), 90–109. https://doi.org/10.18662/rrem/13.2/412 (WebofScience).
 47. Khomenko, L., Rastruba, T., Parkhomenko, O., Shumska, L., Kostenko, L., & Pavlenko, O. (2021). Peculiarities of Forming Students’ Motivation to Music-Teaching Activity in Higher Education Institutions (HEI). BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 319–342. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/234 (WebofScience).
 48. Раструба Т. В. Розкриття творчого потенціалу вихованців гуртка «Джерело»: досвід та засоби реалізації. Творчий викладач – обдарований учень: матеріали Всеукраїнського методичного фестивалю (м. Суми, 27–28 березня 2023 року) / ред. колегія: Н. Ю. Самойленко, О. П. Смоленко / за наук. ред. В. В. Паржницький. Суми: Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Сумській області, 2023. С.  200–203. (225 с.).

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative