Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

Шумська Людмила Юріївна

     

Facebook

– завідувач кафедри вокально-хорової майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (2021).

Український хоровий диригент, педагог, науковець, громадський діяч, організатор (спільно з Л. В. Костенко) Молодіжного хору «Світич» Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Заслужений діяч мистецтв України (2002), доцент (2002), професор (2010), професор кафедри оркестрового диригування та інструментознавства Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського (за сумісництвом), лауреат Європейських Міжнародних конкурсів та фестивалів, член Національної Всеукраїнської музичної спілки, Відмінник освіти України.

У 1972 році закінчила з відзнакою диригентсько-хоровий відділ Черкаського державного музичного училища ім. С. Гулака-Артемовського по класу В. Ф. Мельника та Н. О. Воронової.

У 1981 році закінчила з відзнакою диригентський факультет Київської державної консерваторії ім. П. І. Чайковського (нині Національна музична академія України ім. П. І. Чайковського) по класу народного артиста України, академіка Академії мистецтв України, професора О. С. Тимошенка (диригування) та по класу Героя України, народного артиста України, професора П. І. Муравського (хоровий клас). Отримала кваліфікацію: «Диригент хору. Викладач хорових дисциплін».

З 1983 року працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя. У 1989 році закінчила аспірантуру Інституту фольклору та етнографії ім. М. Т. Рильського АН України за науковою спеціальністю 17.00.03 «Музичне мистецтво» (спеціалізація – теорія музики).Коло наукових інтересів – теорія фактури у педагогічному аспекті, методика викладання диригентсько-хорових дисциплін, національне музичне просвітництво.

 • ID в ЄДЕБО: 58797
 • Lyudmyla Shumska https://orcid.org/0000-0002-1440-049X
 • Людмила Шумська / Lyudmyla Shumska професор, заслужений діяч мистецтв України https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=zh9RXNsAAAAJ
 • Shumska Lyudmyla https://www.webofscience.com/wos/author/record/28088545
 • Підвищення кваліфікації: Стажування «Формування професійної майстерності хорових диригентів у світлі інноваційних мистецьких практик» було пройдено в Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського на кафедрі хорового диригування,  01.09.2022 – 01.12.2022 в обсязі 180 годин (6 кредитів) за змішаною (очно-дистанційною) формою навчання. Наказ №334/к від 29.08.2022р. (Довідка № 1395 від 08.12.2022.)
 • Виконання обов’язків гаранта Освітньої програми 025 «Музичне мистецтво» з підготовки бакалаврів. ОП акредитовано рішенням НАЗЯВО від 22.06.2021 р. URL: https://sites.google.com/ndu.edu.ua/osvitni-prohramy/025-б-музичне-мистецтво?authuser=0

Автор проєкту, член Оргкомітету, член журі Всеукраїнського юніорського конкурсу музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка (з 2002 року і донині).

Автор та художній керівник музично-просвітницького проєкту «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» (з 2008 року і донині).

 

Науково-методична та педагогічна діяльність

Викладає навчальні дисципліни для бакалаврів та магістрантів: «Хорове диригування», «Хорознавство та хорове аранжування», «Методика викладання диригентсько-хорових дисциплін», «Хоровий клас та практикум роботи з хором», «Диригентсько-хорова майстерність», «Читання та аналіз хорових партитур», «Теорія музичного виконавства за фахом», «Фахова музично-виконавська підготовка», «Виконавська практика», «Музично-виконавська майстерність», «Читання хорових партитур та практикум роботи з хором». Є науковим керівником магістерських «Творчих проєктів» з хорового диригування та «Курсових робіт» хорових диригентів з фаху.

Автор понад 30 навчальних та робочих програм з диригентсько-хорових дисциплін зі спеціальностей 025 «Музичне мистецтво» та 014 «Середня освіта. Музичне мистецтво» для бакалаврського та магістерського освітньо-кваліфікаційних рівнів різних форм навчання за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Л. Ю. Шумська підготувала понад 300 висококваліфікованих випускників з хорового диригування та хорового класу, які плідно працюють у вищих та середніх навчальних закладах України, в хорових колективах: Національної опери України, НМАУ ім. П. І. Чайковського (оперна студія), Національній капелі України «Думка», Національному українському народному хорі ім. Г. Верьовки, Київських муніципальних хорах «Київ» і «Хрещатик», у народному хорі Черкаської філармонії, академічному камерному хорі ім. Д. Бортнянського, Чернігівському народному хорі та інших. Серед кращих випускників – народна артистка України О. Нестеренко, заслужений артист України Ю. Ільчук, лауреати Міжнародних конкурсів О. Абакумова, О. Білошапка, З. Богун, І. Корінь, С. Сікорська; кандидати педагогічних наук, доценти – О. Грисюк, Ю. Дворник, К. Кушнір, О. Коваль, Ю. Новгородська, Р. Новгородський, О. Павленко, І. Ростовська, М. Шевчук, Т. Раструба; викладачі Л. Пархоменко, С. Подворна, М. Рабінчук, О. Леоницька, О. Сніжинська, С. Сурмачевська, П. Шевчук, О. Яблонська; хормейстери – М. Батрак, В. Йотка, Я. Йотка,  Т. Клюйко, Л. Мироненко, А. Пархоменко, Т. Дяченко;  артисти хору – Т. Брикун, І. Гарбуз, О. Довгаль, Ю. Захарченко, С. Корма, С. Ліщук, А. Музика, Ю. Куркіна, С. Охонько, І. Прошукало, Н. Остапенко, Ю. Павленко, А. Ткаченко, К. Юцевич, А. Люлько та інші. 

 

Список посібників професора Шумської Л. Ю.

 1. Шумська Л. Ю., Костенко Л. В.  Українське хорознавство (хрестоматія):  навчальний посібник. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2023. 665 с.
 2. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю., Шумський М. О. Диригентсько-хорова підготовка : навч. посіб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 300 с.
 3. Костенко Л. Ю., Шумська Л. Ю. Методика викладання хорового диригування : навч. посіб. для магістрантів закладів вищої освіти. 2-ге вид., доповнене та перероблене. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. 145 с.  
 4. Шумська Л. Ю. Хорове диригування : навч. посіб. 2-ге вид., доповн. та перероб. Ніжин : Видавництво НДУ  ім. М. Гоголя, 2017. 106 с
 5. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Хрестоматія з хорознавства : навч. посіб. Ніжин : Видавництво НДУ  ім. М. Гоголя, 2013. 650 с. (Гриф МОН)
 6.  Костенко Л. В., Шумська Л. Ю., Шумський М. О. «Хоровий клас» : навч. посіб. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. 351 с.  (Гриф МОН)
 7.  Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. «Методика викладання хорового диригування» : навч. посіб.  Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2012. 98 с. (Гриф МОН)
 8. Шумська Л. Ю. Хорове диригування : навч. посіб. Ніжин : Видавництво НДУ  ім. М. Гоголя, 2011. 143 с. (Гриф МОН)

Статті у фахових та періодичних виданнях

 1. Zlata Velychko-Solomennyk; Nelia Velychko; Andrii Bondarenko; Yana Kyrylenko; Lyudmila Shumska. Development of Ukrainian choral art in conditions of digitalization. Revista Amazonia Investiga, Volumen 11, No 58, Año 2022 Completo, 2022-11-30, p. 151-160. https://amazoniainvestiga.info/check/58/16-151-160.pdf
 2. Аlla Lytvynenko, Lyudmyla Shumska, Liubov Dorokhina, Zlata Velychko-Solomennyk, Nelia Velychko. Choral art of Ukraine as a socio-cultural phenomenon. Ad Alta: JOURNAL OF INTERDISCIPLINARY RESEARCH. VOL. 12, ISSUE 2, SPECIAL ISSUE XXXI. MAGNANIMITAS Assn.2022/11, p. 105-109 https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/120231/papers/A_19.pdf
 3. Shumska, L. (2022). ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ SOFT SKILLS В СИСТЕМІ ФАХОВОЇ БАКАЛАВРСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ ХОРОВИХ ДИРИГЕНТІВ. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя), (2), 121-130. https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-2-121-130 https://lkp.ndu.edu.ua/index.php/nz/article/view/873
 4. Lyudmyla Shumska, Mykola Shumskyi, Galyna Savchuk, Yuliia Puchko-Kolesnyk, Nelia Velychko, Larisa Chincheva. Features of the applying the information and communication technologies in the conditions of distance master’s training of choir and orchestra conductors. Revista de Tecnología de Información y Comunicación en Educación • Volumen 16, N°3. Julio-septiembre 2022, р. 205-218.
 5. Шумська Л. Ю. Педагогічний коучинг як технологія бакалаврської підготовки хорових диригентів. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Випуск 3 (140). Одеса, 2022. С. 25–33.
 6. Khomenko, L., Rastruba, T., Parkhomenko, O., Shumska, L., Kostenko, L., & Pavlenko, O.     Peculiarities of Forming Students’ Motivation to Music-Teaching Activity in Higher Education Institutions (HEI).        (2021). BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience, 12(3), 319-342. https://doi.org/10.18662/brain/12.3/234 (Web of Science)
 7. Шумська Л. Ю. Технологія розвитку фахових компетентностей майбутніх диригентів хору: системно-інтегративний підхід. Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського = Scientific bulletin of South Ukrainian National Pedagogical University named after K . D . Ushynsky : наук. журнал. Одеса : ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2020. № 4 (133). С. 22–29. 
 8. Шумська Л. Ю. Формування готовності магістрантів – хорових диригентів до педагогічної діяльності. Музичне мистецтво XXI століття –історія, теорія, практика: збірник наукових праць Інституту музичного мистецтва Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка / [загальна редакція та упорядкування А. Душного]. Дрогобич – Кельце – Каунас – Алмати – Баку : Посвіт, 2019. Вип.5. С. 342–350.
 9. Костенко Л., Шумська Л. Підготовка майбутнього диригента-хормейстера до професійної оцінної діяльності.  Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць / Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. Серія «Педагогічні науки». Полтава, 2019. Випуск 22. С. 122–127.   
 10. Шумська Л. Ю. Методологічні підходи до формування професійної майстерності хорових диригентів у процесі магістерської підготовки. Наукові записки Ніжинського державного  університету ім. М. Гоголя. Серія :  Психолого-педагогічні науки. Ніжин, НДУ ім. М. Гоголя, 2018. № 3.С.156–162.
 11. Шумська Л. Ю. Формування професіоналізму майбутнього викладача-хормейстера у процесі  магістерської підготовки.  Науковий журнал «Молодий вчений», № «2.2 (54.2), лютий 2018 р. Херсон : Видавництво «Молодий вчений», 2018. С. 70–74. 
 12. Шумська Л. Ю. Теоретичне обгрунтування змісту фахової підготовки магістрів-диригентів у контексті компетентнісного підходу. Наукові записки Ніжинського державного   університету ім. М. Гоголя. Серія :  Психолого-педагогічні науки. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. № 3. С.156–162.
 13. Шумська Л. Ю. Магістерська підготовка диригента-педагога: особистісно-орієнтований підхід. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. № 2, С. 86–91. 
 14. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Формування фахових компетенцій у процесі магістерської підготовки хорового диригента. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015. № 2, С. 162–166. 
 15. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Система інноваційних методів як засіб формування професійних компетенцій майбутніх вчителів музики. Мистецька освіта: теорія, технології : зб. наук. праць за загальною редакцією доктора педагогічних наук, професора Т. А. Смирнової. Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2015. С. 173–184.
 16. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Компетентнісно орієнтована модель фахової підготовки вчителя-хормейстера. Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2015.  № 1. С. 130–35. 
 17. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць/Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти» 25-27 квітня 2013 року. Вип. 14 (19). К. : НПУ, 2013. С. 263–267.
 18. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. До проблеми формування самостійності студентів у процесі диригентсько-хорової підготовки в умовах упровадження КМС. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки : Частина ІІ. Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. Вип. 17 (218). С. 78–85.
 19. Шумська Л. Ю. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів при вивченні творів великої форми в  класі хорового диригування. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : Педагогічні науки : Частина ІІ. Луганськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2011. Вип. 17 (218). С. 189–195.
 20. Шумська Л. Ю. Молодіжний хор „Світич” – осередок музичного просвітництва Ніжинської вищої школи. Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал . К. : Міленіум, 2010. Вип. 4. С. 104–108.
 21. Шумська Л. Ю. Молодіжний хор «Світич» у контексті культурної євроінтеграції. Український вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. Число дев’яте. У 3 т. – Т.І. Чернігів : ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2010. С. 146–150.
 22. Шумська Л. Ю. Музично-просвітницька діяльність «Молодіжного хору «Світич». У країнський вимір. Міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори. У 3 т. – Т. ІІІ. Чернігів : ЧДПУ імені Т.Г. Шевченка, 2009. С. 144–149.
 23. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Формування творчої самостійності та інтелектуальної активності студентів у класі хорового диригування. Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту імені М. Гоголя : Псих.-пед. науки / [заг. ред. Є. І. Коваленко]. Ніжин, 2008. Вип. 5. С. 96–101.
 24. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. До проблеми виховання самостійності студентів у процесі диригентсько-хорової підготовки. Проблеми мистецької освіти: Збірка науково-методичних статей викладачів, студентів і аспірантів факультету культури і мистецтв. Вип. 2/ Відп. ред. О.Я. Ростовський. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. С. 62–67.
 25. Шумська Л. Ю. Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів при вивченні оперних сцен у класі хорового диригування. Проблеми мистецької освіти: Збірка науково-методичних статей викладачів, студентів і аспірантів факультету культури і мистецтв. Вип. 2 / Відп. ред. О.Я. Ростовський.  Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. С. 56–61.
 26. Шумська Л. Ю.  Формування умінь комплексного фактурно-хорового аналізу у системі диригентсько-хорової підготовки. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти [відп. ред. О. П. Щолокова]. Київ, 2007. Вип. 5 (10). С. 131–134.
 27. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. До проблеми впровадження нових технологій навчання у класі хорового диригування. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова : Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти:  [відп. ред. О. П. Щолокова]. Київ, 2007. Вип. 4 (9). С. 76–81.
 28. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. До проблеми диригентсько-хорової підготовки в умовах кредитно-модульної системи. Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту імені М. Гоголя : Псих.-пед. науки / [заг. ред. Є. І. Коваленко]. Ніжин, 2007. Вип. 4. С. 11–15.Костенко Л. В.,
 29. Шумська Л. Ю. Організація навчальної діяльності майбутніх учителів музики за вимогами кредитно-модульної системи (на прикладі вивчення курсу хорознавство та хорове аранжування). Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту імені М. Гоголя : Псих.-пед. науки / [гол. ред. Є. І. Коваленко]. Ніжин, 2006. Вип. 4. С. 38–41.
 30. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Формування духовності майбутніх вчителів у творчій майстерні молодіжного хору „Світич” : Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту імені М. Гоголя : Псих.-пед. науки / [гол. ред. Є. І. Коваленко]. Ніжин : Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. Вип. 2. С. 120–123.
 31. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Формування хормейстерських умінь в класі хорового диригування : Метод. рекомендації. Ніжин :  Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. 25 с.
 32. Костенко Л. В., Шумська Л. Ю. Групові форми організацації навчальної діяльності студентів у класі хорового диригування :  Метод. рекомендації. Ніжин :  Видавництво НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. 27 с.
 33. Шумська Л. Ю. Формування умінь фактурного аналізу хорових творів у студентів музичних факультетів (на прикладі дитячої кантати „Здрастуй, день на всій землі!” Л. Дичко). Наукові записки Ніжинського держ. пед. ун-ту імені М. Гоголя : Псих.-пед. науки / [відп. ред. Т. І. Крига, ред. Є. І. Коваленко]. Ніжин, 2002. Вип. 1. С. 30–34.
 34. Шумська Л. Ю.  Про деякі риси індивідуального стилю хорової творчості Л. Дичко (на прикладі втілення фольклорних першоджерел у фактурі кантати „Чотири пори року”). Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського /  [ред. – упор. О. В. Торба].   Київ, 2002. Вип. 19. Книга 3. С. 64–72

Авторські свідоцтва професора Л. Ю. Шумської

 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 114131, Буклет «XIX Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка». Автор – Шумська Людмила Юріївна. Дата реєстрації 12 серпня 2022 р.
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: Літературний письмовий твір практичного характеру «Положення про XIX Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка Олега Тимошенка». Автор – Шумська Людмила Юріївна, № 115099. Дата реєстрації 5 жовтня 2022 р.
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 114738, навчальний посібник «ХОРОВИЙ КЛАС». У співавторстві: Шумська Людмила Юріївна, Шумський Микола Олександрович, Костенко Людмила Василівна. Дата реєстрації 9 вересня 2022 р.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102551 Буклет «XVIII Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка Олега Тимошенка». Автор Шумська Людмила Юріївна. Дата реєстрації 16.02.2021 р.
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102324 «Текст пісні до музичного твору Крістофера Тіна «Мрії про політ». Автор Шумська Людмила Юріївна. Дата реєстрації 04.02.2021 р.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 102325 «Текст пісні до музичного твору Фіделя Калаланга «Варай-Варай». Автор Шумська Людмила Юріївна. Дата реєстрації 04.02.2021 р.
 7. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83629: Літературний письмовий твір практичного характеру «Положення про проведення щорічного міського музично-просвітницького заходу «Ніжин-Муз-Фест». Автор Шумська Людмила Юріївна. Дата реєстрації 12.12.2018 р.
 8. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83630: Навчальний посібник «Хорове диригування». Автор Шумська Людмила Юріївна. Дата реєстрації 12.12.2018 р.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №83631: Літературний письмовий твір практичного характеру «Положення про XVII Всеукраїнський юніорський конкурс вокальної, диригентської та інструментально-виконавської майстерності». Автор Шумська Людмила Юріївна. Дата реєстрації 12.12.2018 р.

Творча діяльність 

Л. Ю. Шумська керувала жіночими хорами факультету – камерний хор «Ave vita» (1983–1987) та капела «Калинонька» (1989 – 1993).

«Калинонька» стала фундаментом для створення хору «Світич». Тут визріли основні концептуальні положення майбутнього молодіжного навчально-концертного колективу, репертуарні жанри та форми, кадрові ресурси, були закладені основи виконавського стилю. Системою стали виступи капели у концертах, що проходили в Ніжинському державному педагогічному інституті ім. М. В. Гоголя та у місті Ніжині. Серед найбільш пам’ятних – 30-річчя музично-педагогічного факультету, відкриття Миколаївського Собору, щорічні звітні концерти капели, участь у державних екзаменах. Досягненнями колективу стали гастрольні подорожі до Одеси, Львова, участь у Всеукраїнському телевізійному фестивалі музичного мистецтва «Сонячні кларнети», участь у Другому Всеукраїнському хоровому конкурсі ім. М. Леонтовича, де хор здобув звання Дипломанта.

У 1993 Л. Ю. Шумська, спільно з Л. В. Костенко, створила концертний мішаний хор – Молодіжний хор «Світич», який з часом став візитною карткою університету, презентантом колективної студентської творчості Ніжинської вищої школи, авангардом молодіжного хорового руху Чернігівщини.  

Із хором «Світич» здійснено понад 80 записів у Фонд Національної радіокомпанії України, випущено презентаційні компакт-диски до 200-річчя та 205-річчя Ніжинської вищої школи.

 

Список фондових записів професора Л. Ю. Шумської

з Молодіжним хором «Світич»

(для митців – прирівнюються до публікацій у фахових наукових виданнях)

 

1. «Gaudeamus», студентський гімн
2. Я. Аркадельт. «Ave Maria»
3. М. Березовський. «Радуйтеся, праведнії»
4. М. Березовський. «Достойно єсть»
5. М. Березовський. «Прийдіте, поклонімося»
6. М. Березовський. «Єдинородний сине»
7. М. Березовський. «Чашу спасенія прийму»
8. В. Бєлліні. Каватина Норми з однойменної опери
9. Ф. Бібл. «Ave Maria»
10. Д. Бортнянський. «Під твою милість»
11. Укр. нар. пісня в обр. О. Бондаренка. «Порізала пальчик»
12. А. Ведель. «Достойно є»
13. А. Ведель. «Душе моя»
14. А. Ведель. «З нами Бог»
15. А. Ведель. «Пасхальні ірмоси»
16. А. Ведель. «Плотію уснув»
17. А. Ведель. Різдвяні ірмоси. «Хрістос раждаєтся, Славіте його»
18. А. Ведель. Різдвяні ірмоси. «Прєждє вєк от Отца рождєнному»
19. А. Ведель. Різдвяні ірмоси. «Жезл із корєнє»
20. А. Ведель. Різдвяні ірмоси. «Бог сий міра Отєц»
21. А. Ведель. Різдвяні ірмоси. «Із утроби Іону»
22. А. Ведель. Різдвяні ірмоси. «Отроци благочєстію»
23. А. Ведель. Різдвяні ірмоси. «Чуда прєєстєствєнного»
24. А. Ведель. Різдвяні ірмоси. «Таінство странноє»
25. А. Ведель. «Світе тихий»
26. А. Ведель. Хоровий концерт  «Покаянія отвєрзі мі двері»
27. А. Ведель. Хоровий концерт a-moll  «На ріках Вавілонії»
28. Мелодія Ф. Зільхера, слова Г. Гейне, обробка Г. Верьовки. «Лорелей»
29. М. Вербицький. «Ангел вопіяше» (2002)
30. М. Вербицький. «Великодній концерт» (2009)
31. М. Вербицький. «Єдинородний сине» з «Літургії Іоанна Золотоустого»
32. Дж. Верді. Хор з опери  «Набукко»
33. М. Вериківський, слова П. Тичини. «Реквієм п’амяті М. Леонтовича»
34. Г. Гаврилець. «Засвічу свічу»
35. Г. Гаврилець. «Ой, у місті Віфліємі» з ораторії «Барбівська коляда»
36. А. Гнатишин. «Вірую»
37. Дж. Гершвін. «Радість – ритм»
38. Дж. Гершвін. Сюїта з опери  «Поргі і Бесс»
39. Укр. нар. пісня в обр. М. Гобдича – Г. Черненка. «Ой, ви, донці»
40. Укр. нар. пісня в обр. В. Грицишина «Не стій, вербо»
41. Укр. нар. пісня в обр. М. Гумініловича  «Там на горі, на Маківці»
42.  Л. Денца, аранжування М.Шумського. «Funiculi, funicula»
43.  М. Дилецький. «Слава Отцю і Сину»
44.  М. Дилецький.  «Прийдіте, поклонімося»
45.  Л. Дичко. «Святий Боже» з «Урочистої Літургії»
46.  Аранжування Й. Ерба. Спірічуел «Шенендо»
47.  Укр. нар. пісня в обр. В. Зубицького. «За нашим стодолом»
48.  В. Зубицький, аранжування М. Шумського. «Хорова фольк-композиція»
49.  В. Іконник. «Сонце заходить»
50.  А. Карпенко. «Злагода»
51.  М. Кедров. «Отче наш»
52.  В. Кікта. «Хоральна прелюдія» пам’яті С. Людкевича
53.  Укр. нар. пісня в обр. А. Кос-Анатольського «Зелена ліщина»
54.  Укр. нар. пісня в обр. О. Кошиця. «Вийди, Грицю, на вулицю»
55.  Укр. нар. пісня в обр. О. Кошиця. «На вулиці скрипка грає»
56.  О. ді Лассо. «Матона» (1995)
57.  О. ді Лассо. «Matona mia cara» (2014)
58.  Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича. «Гей, ви, стрільці січовії»
59.  Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича. «За городом качки пливуть»
60.  Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича. «Не стій, вербо»
61.  Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича. «Ой, устану я в понеділок»
62. Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича. «Богородице, Діво, радуйся»
63. Укр. нар. пісня в обр. М. Леонтовича. «Щедрик»
64. М. Лисенко, слова О. Кониського. «Молитва за Україну»
65. М. Лисенко. «Камо пойду от лиця твоєго, Господи», (псалом138)
66. М. Лисенко  «Херувимська»
67. Укр. нар. пісня в обр. С. Людкевича. «Бодай, ся когут знудив»
68. В. Мішкініс. «Сantate Domino»
69. Укр. нар. пісня в обр. П. Милославського. «Дівчино, прощай»
70. Укр. нар. пісня в обр. І. Небесного «Ой, прилітали два соколоньки»
71. Т. Петриненко. «Боже, Україну збережи»
72. Укр. нар. пісня в обр. О. Ракова. «Ой, дуб, дуба»
73. Л. Ревуцький. «Дід іде»
74. А. Сан-Педро. «Вечірня зірка»
75. Д. Сарті. «Херувимська пісня»
76. Є. Станкович. Русальські купала з фольк-опери  «Цвіт папороті»
77. Р. Твардовський. «Аллилуйя»
78. А. Туранков. «Хваліте ім’я Господнє»
79. Р. Шуман, слова Е. Гейбеля. «Ziegunerlieben» (Циганське життя)
80. Укр. нар. пісня на слова Т. Шевченка в обр. А. Авдієвського  «Реве та стогне Дніпр широкий», аранжування М.Шумського.
81. М. Шумський. Хорова композиція  «Народні мелодії»
82. Я. Яциневич. «Кант Великодню».

Перемоги Л. Ю. Шумської на Міжнародних та Всеукраїнських конкурсах

 1. «Gran-prix» Міжнародного конкурсу «Stars of Europe» (16 сезон, 2 тур), червень, 2023 р.; 
 2. «Gran-prix» на VI Міжнародному учнівському та студентському конкурсі мистецтв «ЧАРІВНІ ФАНТАЗІЇ». 19-21 травня 2023 року;
 3. «Gran-prix» на V International Music Competition «Ca adagio» (Туреччина-Україна). 28.05-08.06. 2023;
 4. «Gran-prix» в номінації «Диригування хором» на V International Music Competition «Ca adagio» (Туреччина-Україна). 28.05-08.06. 2023;
 5. «Gran-prix» на I Міжнародному мистецькому конкурсі «Stars of Arts» (Німеччина-Туреччина, 2023);
 6. Лауреат 1 ступеня на Міжнародному учнівському та студентському конкурсі музичного мистецтва «КИЇВСЬКИЙ КОЛОРИТ» (Київ, 2023);
 7. «Gran-prix» на Міжнародному конкурсі «Bakinin işıqları»  (Азербайджан-Грузія-Україна, 2023);
 8. Лауреат 1 ступеня в номінації «Диригування» на Міжнародному конкурсі «Bakinin işıqları»  (Азербайджан-Грузія-Україна, 2023);
 9. Лауреат 1 ступеня на VІ Міжнародному конкурсі вокально-хорового мистецтва «Vokal-Art» (Словаччина-Україна, 2023);
 10. «Gran-prix» на II Міжнародному мистецькому конкурсі «STARS OF ALPS» (Швейцарія-Туреччина, 2023);
 11. «Gran-prix» на II Міжнародному мистецькому конкурсі «STARS OF ALPS» (Швейцарія-Туреччина, 2023);
 12. «Gran-prix» на 5-му Міжнародному конкурсі «Graziozo» (Туреччина, 2022);
 13. «Gran-prix» на Міжнародному конкурсі мистецтв «UKRAINE-GEORGIA WITHOUT RESTRICTIONS» (м. Батумі, Грузія, 2022);
 14. «Gran-prix» на VI Міжнародному вокально-хоровому конкурсі «Campane di cristallo» (Одеса, 2022);
 15. Володар «Gran-prix» на Міжнародному музичному конкурсі «New York Starlights» (Україна-США, 2022);
 16. «Gran-prix» на Міжнародному фестивалі-конкурсі творчих досягнень «KYIV GRAND FEST» До Дня Незалежності України (Київ, 2022);
 17. Володар «Gran-prix» в номінації «Диригування» на Міжнародному музичному конкурсі «Stars of Europe» (Київ, 2022).
 18. «Gran-prix» на VIII Міжнародному учнівському та студентському конкурсі музичного мистецтва «Чорноморські вітрила» (Одеса, 2022);
 19. Лауреат І ступеню на ХІ Всеукраїнському учнівському та студентському конкурсі музичного мистецтва «Київський колорит» (Київ, 2022) ;
 20. «Gran-prix на VIII Міжнародному конкурсі «Sofia Gran Prix» (Болгарія, 2022)
 21. «Gran-prix» на Міжнародному конкурсі «Bright future» (Ріміні, Італія, 2022); 
 22. «Гран-прі» Міжнародного фестивалю-конкурсу «Wawelskie Skarby» (Краків, Польща, 2020);
 23. «Гран-прі» V Міжнародного конкурсу мистецтв «CA ART WORLD» (Туреччина, 2020);
 24. «Гран-прі» Міжнародного онлайн конкурсу «Soul» (Київ, 2020)
 25. Лауреат І премії на І Міжнародному інтернет-конкурс мистецтв «ODESSA SUMMER FEST 2020»;
 26. І Міжнародний інтернет-конкурс мистецтв «ODESSA SUMMER FEST 2020» — лауреат І премії в категорії F, «Cучасна музика»;
 27. «Гран-прі» на 5-му Міжнародному конкурсі «Cаspi Art» (Туреччина, 2019).

 

Творчі здобутки з Молодіжним хором «Світич»

Хорові конкурси

 1. Третій Всеукраїнський хоровий конкурс ім. М. Леонтовича (Київ, 1997) – Лауреат, переможець категорії камерних хорів;
 2. Міжнародний хоровий конкурс духовної музики «Магутни Божа» в м. Могильові (Білорусь, 1995 р) – Лауреат другої премії;
 3. XVII Міжнародний конкурс Музики Церковної в м. Гайнівка (Польща, 1998 р.) – Лауреат другої премії;
 4. І Міжнародний хоровий конкурс «Голоси над Гардою» в категорії камерних хорів (Італія, 1998 р.) – Золотий Диплом;
 5. І Міжнародний хоровий конкурс ім. Й. Брамса в категорії камерних хорів (Німеччина, 1999 р.) – Золотий Диплом;
 6. І Всесвітня хорова Олімпіада «–Лінц  2000» (Австрія) – Золота медаль в категорії камерних хорів;
 7. ІІ Міжнародний хоровий конкурс ім. Й. Брамса в категорії «Сценічний фольклор» (Німеччина, 2001 р.) – Золотий диплом та спеціальний приз «За артистичну майстерність»;
 8. XXI Міжнародний хоровий фестиваль – конкурс у місті Ніш у категорії молодіжних хорів (Сербія, 2006 р.) – Кубок-Гран-прі фестивалю та спеціальним диплом ім. М. Вельковича «За найкраще виконання композицій вітчизняних авторів»;
 9. V Міжнародний хоровий конкурс ім. Й. Брамса в категорії «Молодіжні хори» (Німеччина, 2007 р.) – Золотий диплом та спеціальний диплом «Переможець категорії»;
 10. Другий Всеукраїнський фестиваль-конкурс хорового мистецтва, присвячений 20-річчю незалежності України (Київ, 2011 р.) – Диплом лауреата Першого ступеня та Спеціальний кубок;
 11. 17-й Міжнародний хоровий конкурс духовної музики в м. Превеза (Греція, 2011 р.) – Володар Золотої медалі та Першої премії;
 12. Третій Всеукраїнський фестиваль-конкурс хорового мистецтва, присвячений ювілею Героя України А. Авдієвського (Київ, травень 2013 р.) – Перша премія, Диплом І ступеня та звання Лауреата, медаль К. Пігрова;
 13. 20-й Міжнародний фестиваль хорового співу у Провансі (Франція, 2014) – Диплом Лауреата в категорії Молодіжних академічних хорів;
 14. VIII Всеукраїнський хоровий фестиваль-конкурс «Вишгородська Покрова» (2016) – Гран-Прі та Перша премія;
 15. 23-й Міжнародний хоровий конкурс в місті Превеза, Греція (2017) – Золота медаль в категорії «Довільна програма» та Спеціальний приз «За найкраще виконання православної музики»;
 16. VIIІ Міжнародний конкурс «PREMIER» (м. Київ, 3 березня 2018) – «Гран-прі» в номінації «Академічний вокал»;
 17. VII Міжнародний фестиваль-конкурс учнівської та студентської молоді «Зіркафест. Моя Україна» (м. Київ, 28 жовтня 2018) – «Гран-прі» в номінації «Академічний вокал. Хоровий театр»;
 18. 5-й Міжнародний конкурс мистецтв «Caspi Art» (Туреччина, 2019) – «Гран-прі» в номінації «Хорові колективи»;
 19. 42-й Міжнародний конкурс-фестиваль «Бидгощські музичні імпрези» (Польща, 2019) – Спеціальна нагорода Маршала Куявсько-Поморського Воєводства та Спеціальна нагорода «За краще виконання твору польського композитора», а також Почесний кубок фестивалю;
 20. VІІ Міжнародний полікультурний фестиваль-конкурс «Переяславський дивограй» (Переяслав-Хмельницький, 2020) – лауреат І премії в номінації «Хорове виконавство»;
 21. Міжнародний фестиваль-конкурс «Wawelskie Skarby» (Краків, Польща, 2020) – «Гран-прі» в категорії «Академічний вокал»;
 22. V Міжнародний конкурс мистецтв «CA ART WORLD» (Туреччина, 2020) – «Гран-прі» в номінації «Академічний хор»;
 23. Міжнародний онлайн конкурс «Soul» (Київ, 2020) – «Гран-прі» в категорії «Академічний вокал»;
 24. І Міжнародний інтернет-конкурс мистецтв «ODESSA SUMMER FEST 2020» – лауреат І премії в категорії В, «Молодіжні хори»;
 25. І Міжнародний інтернет-конкурс мистецтв «ODESSA SUMMER FEST 2020» – лауреат І премії в категорії F, «Cучасна музика»;
 26. Всеукраїнський двотуровий конкурс «Жовтневий мир-фест» (м. Дніпро, Україна, 2021) – двічі володар «Гран-прі» в номінації «Хоровий спів»;
 27. Міжнародний фестиваль-конкурс «Best-star 2021» ( м. Київ, 2021) – лауреат I премії в номінації «Академічний вокал»;
 28. Канадсько-український двотуровий онлайн-конкурс дитячої та юнацької творчості «Toronto 2021» (2021) – лауреат I премії в номінації «Вокал»;
 29. 27 Міжнародний онлайн-конкурс «Golden Time Talent» (Великобританія, 2021) – лауреат I премії в номінації «Хори»;
 30. І Міжнародний музичний конкурс «KAMMERTON» (Туреччина — Румунія, 2021) – «Гран-прі» в номінації «Академічний хор».
 31. «Gran-prix» в номінації «Академічні хори» на 5-му Міжнародному конкурсі «Graziozo» (Туреччина, 2022);
 32. «Gran-prix» в номінації «Хорове мистецтво» на Міжнародному конкурсі мистецтв «UKRAINE-GEORGIA WITHOUT RESTRICTIONS» (м. Батумі, Грузія, 2022) ;
 33. «Gran-prix» в номінації «Молодіжні хори» на VI Міжнародному вокально-хоровому конкурсі «Campane di cristallo» (Одеса, 2022);
 34. Володар «Gran-prix» в номінації «Академічний спів. Хор» на Міжнародному музичному конкурсі «New York Starlights» (Україна-США, 2022 ;
 35. «Gran-prix» в номінації «Академічні хори» на Міжнародному фестивалі-конкурсі творчих досягнень «KYIV GRAND FEST» До Дня Незалежності України (Київ, 2022);
 36. «Gran-prix» в номінації «Вокал. Академічний спів, хори» на VIII Міжнародному учнівському та студентському конкурсі музичного мистецтва «Чорноморські вітрила» (Одеса, 2022);
 37. Лауреат І ступеню в номінації «Вокал. Академічний спів, хори» на ХІ Всеукраїнському учнівському та студентському конкурсі музичного мистецтва «Київський колорит» (Київ, 2022);
 38. «Gran-prix» в номінації «Хори» на VIII Міжнародному конкурсі «Sofia Gran Prix» (Болгарія, 2022);
 39. «Gran-prix» в номінації «Хоровий спів. Мюзикл» на Міжнародному конкурсі «Bright future» (Ріміні, Італія, 2022);
 40. «Gran-prix» в номінації «Хоровий спів» Міжнародного конкурсу «Stars of Europe» (16 сезон, 2 тур), червень, 2023 р.;
 41. «Gran-prix» в номінації «Вокал. Академічний спів. Хор» на VI Міжнародному учнівському та студентському конкурсі мистецтв «ЧАРІВНІ ФАНТАЗІЇ». 19-21 травня 2023 року;
 42. «Gran-prix» в номінації «Академічний хор» на V International Music Competition «Ca adagio» (Туреччина-Україна). 28.05-08.06. 2023;
 43. «Gran-prix» в номінації «Академічний хор» на I Міжнародному мистецькому конкурсі «Stars of Arts» (Німеччина-Туреччина, 2023);
 44. Лауреат 1 ступеня в номінація «Вокал. Академічний спів. Хор» на Міжнародному учнівському та студентському конкурсі музичного мистецтва «КИЇВСЬКИЙ КОЛОРИТ» (Київ, 2023) ;
 45. «Gran-prix» в номінації «Вокал. Академічний хор» на Міжнародному конкурсі «Bakinin işıqları»  (Азербайджан-Грузія-Україна, 2023);
 46. Лауреат 1 ступеня в номінації «Хори» на VІ Міжнародному конкурсі вокально-хорового мистецтва «Vokal-Art» (Словаччина-Україна, 2023);
 47. «Gran-prix» в номінації «Академічний хор» на II Міжнародному мистецькому конкурсі «STARS OF ALPS» (Швейцарія-Туреччина, 2023).

Міжнародні та всеукраїнські фестивалі

 1. IV Європейський молодіжний музичний фестиваль (м. Будапешт, м. Егер, Угорщина, 1995);
 2. «Максим Березовський та музична культура XVIII століття» - Міжнародний фестиваль до 250-річчя з дня народження композитора (Будинок вчених, м. Київ, 1995);
 3. Міжнародний фестиваль з нагоди 1100-річчя заснування Угорської держави (м. Егер, Угорщина, 1996);
 4. «Золотоверхий Київ» (1998);
 5. Перший Всеукраїнський конкурс хорових диригентів (Київ, 1998);
 6. VI Міжнародний фестиваль університетських хорів «UNIVERSITAS CANTAT» (Познань, Польща, 2003);
 7. Міжнародний фольклорний фестиваль «Євразія – 2005», (Стамбул, Туреччина);
 8. Міжнародний молодіжний музичний фестиваль «Дружба – 2007» (Синьківка);
 9. «Тиждень українського співу» – фестиваль української діаспори у Мінську (Білорусь, 2008);
 10. 48-й Міжнародний фестиваль духовної музики «VIRGO LAURETANA» (Італія, 2008 р.);
 11. Хорова асамблея «VIVAT, ACADEMIA» (Київ, 2008);
 12. XV Міжнародний хоровий фестиваль «NANSY VOIX DU MONDE» (Франція, 2009);
 13. Всеукраїнські юніорські конкурси вокальної, диригентської та інструментально-виконавської майстерності (Ніжин, 2002 – 2009);
 14. 50-й Міжнародний фестиваль духовної музики «VIRGO LAURETANA» (Італія, Лорето, 2010 р.);
 15. «НІЖИН-ХОР-ФЕСТ» (2008, 2011 роки);
 16. «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» (2009 – 2016 роки);
 17. Різдвяний фестиваль «Христос рождається – славимо Його!» (Ніжин, 2012 р.);
 18. 52-й Міжнародний фестиваль духовної музики «VIRGO LAURETANA» (Італія, Лорето — Рим, 2012 р.);
 19. 5-й Міжнародний хоровий фестиваль в Авейроні (Франція, 2013 р.);
 20. XII Міжнародний фестиваль університетських хорів «UNIVERSITAS CANTAT» (Познань, Польща, 2015);
 21. XVI Міжнародний фестиваль «CORI D'EUROPA» (Руда-Удіне-Градо, Італія, 2016 р.);
 22. 56-й Міжнародний фестиваль духовної музики «VIRGO LAURETANA» (Італія, Лорето, 2016 р.);
 23. ІХ Міжнародна Пасхальна Асамблея «Духовність єднає Україну» (Київ, НМАУ ім. П. І. Чайковського, травень, 2017 р.);
 24. 35-й Міжнародний хоровий фестиваль в місті Превеза, Греція (2017 р.);
 25. Х Міжнародна Пасхальна асамблея (Київ, НМАУ ім. П. І. Чайковського, травень, 2018 р.);
 26. 5-й Міжнародний хоровий фестиваль у місті Каліш, Польща (2018 р.);
 27. 19-й Міжнародний фестиваль хорового співу «NANCY VOIX DU MONDE» (місто Нансі, Франція, 2018 р.);
 28. 42-й Міжнародний конкурс-фестиваль «Бидгощські музичні імпрези» (Польща, 2019);
 29. Міжнародний фестиваль-конкурс «Wawelskie Skarby» (Краків, Польща, 2020);
 30. Міжнародний фестиваль-конкурс «Best-star 2021» ( м. Київ, 2021);

Нагороди та відзнаки

Л. Ю. Шумська має численні відзнаки та нагороди: Грамота Президента України, Почесна відзнака НМАУ ім. П. І. Чайковського «Орден за видатні досягнення в музичному мистецтві»,  Почесні грамоти Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України, Грамоти та почесні відзнаки Вченої ради Національної музичної академії України ім. П. І. Чайковського, Грамоти Чернігівської обласної ради, Ніжинської міської ради, Ніжинської районної ради, Посольства Польщі в Україні, Ніжинської спілки поляків «Астер», Ректорату Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя тощо.

Високу оцінку результатів творчої, наукової та педагогічної діяльності Л. Ю. Шумської надали у своїх відгуках провідні митці України: Герой України, народний артист України, академік Національної академії мистецтв України, професор, завідувач кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування, проректор-директор Інституту мистецтв НПУ ім. М. П. Драгоманова А. Т. Авдієвський; Герой України, народний артист України, академік Академії мистецтв України, професор, завідувач кафедри хорового диригування НМАУ ім. П.І. Чайковського Є. Г. Савчук; Секретар правління Національної спілки композиторів України, член-кореспондент Національної академії мистецтв України, народна артистка України, професор Л. В. Дичко.

 

Перемоги на конкурсах студентів класу хорового диригування

професора Шумської Л. Ю. 

 1. Магістрантка 1 року навчання Приймак Софія: Лауреат І ступеня в номінації «Диригування» Міжнародного конкурсу «Stars of Europe» (16 сезон, 2 тур), червень, 2023 р.;
 2. Магістрантка 1 року навчання Приймак Софія: Володар «Gran-prix» в номінації «Диригування» Міжнародного конкурсу «Hollywood Alley» (3 сезон), червень, 2023 р.;
 3. Магістрантка 1 року навчання Приймак Софія: Лауреат І ступеня в номінації «Диригування» XХ Всеукраїнського юніорського конкурсу музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка, Київ-Ніжин, 9 – 20 травня 2023 р.;
 4. Бакалавр ІV курсу ОП 025 «Музичне мистецтво» Гливацький Володимир:  Володар «Gran-prix» XХ Всеукраїнського юніорського конкурсу музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка, Київ-Ніжин, 9 – 20 травня 2023 р.;
 5. Бакалавр ІV курсу ОП 025 «Музичне мистецтво» Гливацький Володимир:  Лауреат І ступеня в номінації «Диригування» на Міжнародному конкурсі «Bakinin  işıqları»  (Азербайджан-Грузія-Україна, 2023);
 6. Бакалавр ІV курсу ОП 025 «Музичне мистецтво» Гливацький Володимир:  «Gran-prix» на Міжнародному фестивалі творчих досягнень «KYIV GRAND FEST» До Дня Незалежності України;
 7. Бакалавр ІV курсу ОП 025 «Музичне мистецтво» Гливацький Володимир:  «Gran-prix» на Міжнародному конкурсі мистецтв «UKRAINE-GEORGIA WITHOUT RESTRICTIONS». 9-10 липня 2022 року м. Батумі (Грузія);
 8. Магістрантка 2 року навчання Ступак Тетяна: Лауреат І ступеня в номінації «Диригування» на Міжнародному музичному конкурсі «New York Starlights» (2022);
 9. Магістрантка 2 року навчання Ступак Тетяна: Лауреат І ступеня в номінації «Диригування» на 5-му Міжнародному конкурсі «Graziozo» (Туреччина, 2022);
 10. Магістрантка 2 року навчання Ступак Тетяна: «Gran-prix» на Міжнародному фестивалі творчих досягнень «KYIV GRAND FEST» До Дня Незалежності України;
 11. Бакалавр ІІІ курсу ОП 025 «Музичне мистецтво» Гливацький Володимир: «Gran-prix» на VIІ Міжнародному музичному конкурсі «Bravo» (Туреччина, 23-30 червня 2022 р.);
 12. Бакалавр ІІІ курсу ОП 025 «Музичне мистецтво» Гливацький Володимир: здобув Лауреат І ступеня на VI Міжнародному конкурсі хорових диригентів (Одеса, 22-26 червня 2022 р.);
 13. Магістрант Арєф’єв Сергій здобув Золотий диплом на 18-му Всеукраїнському юніорському конкурсі музично-виконавської майстерності в номінації «Хорове диригування» (Ніжин-Київ, 2021);
 14. Бакалавр Гливацький Володимир: Лауреат 1 ступеня на Всеукраїнському конкурсі хорових диригентів (Кропивницький, 2021).

Рекламні  твори 

 1. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «Презентація НН Інституту мистецтв  Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя» (2020)
 2. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «Творчі колективи Інституту мистецтв Ніжинського університету запрошують на навчання!» (2020)
 3. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «ОП 025 "Музичне мистецтво" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Диригування» (2022)
 4. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «ДУХОВНИЙ СПРОТИВ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ. «Ой, у лузі червона калина» (2022)
 5. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «ДУХОВНИЙ СПРОТИВ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ. «За городом качки пливуть» (2022)
 6. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик магістерської «ОП 025 "Музичне мистецтво" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Диригування» (2022)
 7. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик магістерської «ОП 025 "Музичне мистецтво" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Диригування» (2022)
 8. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «ДУХОВНИЙ СПРОТИВ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ. «Sing, sing» (2022)
 9. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «ДУХОВНИЙ СПРОТИВ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ. «Боже, Україну збережи» (2022)
 10. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «ДУХОВНИЙ СПРОТИВ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ. «Сонце заходить» (2022)
 11. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик бакалаврської «ОП 025 "Музичне мистецтво" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Диригування» (2022)
 12. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик бакалаврської «ОП 025 "Музичне мистецтво" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Диригування» (2022)
 13. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «ДУХОВНИЙ СПРОТИВ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ. «Радість – ритм» (2022)
 14. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик бакалаврської «ОП 025 "Музичне мистецтво" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Диригування» (2022)
 15. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «ДУХОВНИЙ СПРОТИВ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ. «Молитва за Україну» (2022)
 16. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «ДУХОВНИЙ СПРОТИВ НІЖИНСЬКОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ. Студентський гімн «Gaudeamus» (2022)
 17. «Духовні клейноди Ніжинської вищої школи / Spiritual values of Nizhyn Higher Scholl» (2022)
 18. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик бакалаврської «П 025 "Музичне мистецтво" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя» (2022)
 19. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «Молодіжний хор "Світич" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. «З нами Бог» (2023)
 20. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «Молодіжний хор "Світич" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. «Leontovych-сюїта» (2023)
 21. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «Молодіжний хор "Світич" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Микола Леонтович. «Тебе, Бога, хвалим» (2023)
 22. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «Молодіжний хор "Світич" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. М. Хоган. Спірічуел «My Soul's Been Anchored in the Lord» (2023)
 23. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «Молодіжний хор "Світич" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. А. Саврицький. «Гостік» (2023)
 24. Шумська Л. Ю. Рекламний відео ролик «Молодіжний хор "Світич" Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Євген Станкович. "Русальські купала" з фольк опери «Цвіт папороті» (2023)

Режисура ОПРИЛЮДНЕНИХ (афішованих) концертних програм у межах циклічного музично-просвітницького заходу

 «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» 

 1.  «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» – 2017. «Шевченко єднає молодь» – концертна програма молодіжних та юнацьких творчих колективів, присвячена Т. Г. Шевченку, 28 березня, 2017 р.
 2.  «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» – 2017. «Gogol University Style» – концертна програма університетських творчих колективів, 29 листопада, 2017 р.
 3.  «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» – 2017. «Леонтович-Gala» – концертна програма молодіжних та юнацьких творчих колективів, 21 грудня, 2017 р.
 4.  «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» – 2018. «Із Кобзарем у серці» – концертна програма молодіжних та юнацьких творчих колективів, присвячена Т. Г. Шевченку, 28 березня, 2018 р.
 5. «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» – 2018. «Gogol University Style» – концертна програма університетських творчих колективів, 13 грудня, 2018 р.
 6.  «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» – 2018. «Новорічно-Різдвяна імпреза», 27 грудня 2018 р.
 7.  «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» – 2019. «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине...» – концертна програма молодіжних та юнацьких творчих колективів, присвячена Т. Г. Шевченку, 28 березня, 2019 р.
 8. «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ – 2019»: «Груднева музична Fiesta» (16 грудня, 2019, НДУ ім. М. Гоголя)
 9. «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» – 2021. Концерт вокальної музики за участю студентів Київської муніципальної академії музики ім. Р. М. Глієра, 8 червня 2021 р.
 10. «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» – 2021. Великий концерт творчих колективів та солістів «Gogol University Style», 23 червня 2021 р.
 11. Відео-концерт молодіжного хору «Світич», 04 липня 2022 року, НДУ ім. М. Гоголя;
 12. Концерт – апробація творчих проєктів випускників магістратури. 23 листопада 2022 р.
 13. «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» – 2022. Концерт творчих колективів та солістів «Gogol University Style» Місце проведення заходу: НДУ ім. М. Гоголя. 30 листопада 2022 р.
 14. «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» – 2023. Концерт творчих колективів та солістів «Єднаймо душі словом Кобзаря».      Місце проведення заходу: НДУ ім. М. Гоголя. 29 березня 2023 р.
 15. «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» – 2023. Концерт творчих колективів та солістів «Gogol University Art Forum».   Місце проведення заходу: НДУ ім. М. Гоголя. 31 травня 2023 р.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative