Факультет філології, історії та політико-юридичних наук

Деканат

Кафедра української мови, методики її навчання та перекладу

Кафедра літератури, методики її навчання, історії культури та журналістики

Кафедра прикладної лінгвістики

Кафедра германської філології та методики викладання іноземних мов

Кафедра всесвітньої історії та міжнародних відносин

Кафедра історії України

Кафедра політології, права та філософії

Лабораторія лінгвокультурології

Новини факультету

Контакти

 ORCID: 0000-0003-0881-743X

 Google Академія

 Електронна пошта: bni_bni52@ukr.net 

 На кафедрі працює з 1979 р.

 Науковий ступінь та вчене звання

Доктор філологічних наук (2006).

Професор (2007).

Гарант освітньої програми Українська мова та література третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія, галузі знань 03 Гуманітарні науки.

 

Освітнє й наукове зростання

Вища освіта: Київський педагогічний  інститут імені М. Горького (тепер  – Національний  педагогічний  університет імені М. П. Драгоманова).  Диплом із відзнакою (1975). 

Спеціальність: учитель української мови і літератури. 

Аспірантура: Київський педагогічний  інститут імені М. Горького (тепер  – Національний  педагогічний  університет імені М. П. Драгоманова). Аспірантура при кафедрі української мови (1983).

Докторантура: Національний  педагогічний  університет імені М. П. Драгоманова. Докторантура при кафедрі української мови (2001). Наукова спеціальність: 10.02.01 – українська мова. Тема докторської дисертації: «Українська експресивна лексика: проблеми семантики і функціонування». 

 

Професійне зростання

2022 – до сьогодні – професор, завкафедри української мови, методики її навчання та перекладу Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

2019–2022 – професор,  завкафедри української мови та методики її навчання Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

2001–2018 – доцент, професор,  завкафедри української мови Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. 

1984–1997 –  асистент,  старший викладач,  доцент, завкафедри української мови (1987–1997)  Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя. 

1979–1981 – асистент кафедри української мови Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя. 

1975–1979 – учителька української мови і літератури Рогозівської середньої школи. 

1970–1971 – лаборантка Вороньківської середньої школи. 

 

Специфічний досвід

Участь у роботі двох спеціалізованих вчених рад: 1) член спеціалізованої вченої ради Д26.173.01 із захисту докторських дисертацій (Інститут української мови НАН України, 2007–2016); 2) член спеціалізованої вченої ради К26.053.04 із захисту кандидатських дисертацій (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 2007–2017).

Керівництво роботою магістрантки Перерви Віти, яка зайняла призове місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (НДУ), а пізніше на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт посіла третє місце (Житомир, 2015).

Магістрантка Івахно Наталія посіла II призове місце на I етапі ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2018 р., Чернігів).

Робота Івахно Наталії на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт відзначена дипломом ІІІ ступеня (2018 р., Умань).

Участь у науково-методичних семінарах (теми доповідей у плані роботи науково-методичного семінару кафедри).

Участь у роботі галузевої конкурсної комісії ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з української мови і літератури у 2020–2021 навчальному році (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,  лютий–квітень 2021 року та січень 2022 року).

Керівник наукової теми кафедри української мови «Граматичні й семантичні аспекти функціонування лексичних та фразеологічних одиниць української мови» (від 2015 до 2019 року);  «Об’єктивація вербального простору:  мовознавчий і лінгводидактичний аспекти» (від 2020 року, номер державної реєстрації - №0120U101337).

 

 Участь у наукових міжнародних проєктах

2020 – Підготувала пакет документів для участі в індивідуальному науковому міжнародному проєкті Жан Монне (у межах програми Еразмус+). Jean Monnet (Erasmus+).
2022 – Створила у співпраці з колегами та аспірантами кафедри української мови, методики її навчання та перекладу  паспорт колективного наукового проєкту прикладного дослідження (секція: літературознавство, мовознавство та мистецтвознавство). 

 

 Підвищення кваліфікації

Пройшла стажування в період із 19.10.2020 р. до 25.12.2020 р. на кафедрі української мови і літератури Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка.

 

Коло наукових інтересів

Лінгвістика тексту, лінгвостилістика, лексична семантика,  експресологія,  емотиологія, ідіолектологія, художній дискурс, фонологія української мови.

 

Освітня й методична діяльність

Розробила навчально-методичне забезпечення та викладає такі дисципліни для студентів бакалаврату та магістратури: «Сучасна українська літературна мова (лексикологія, фразеологія, лексикографія, фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфографія)», спецкурси та спецсемінари з лінгвостилістики, лексичної семантики, експресології,  емотиології, фонології української мови. Для аспірантів читає лекції, проводить практичні заняття з дисципліни «Розвиток українського мовознавства та літературознавства на сучасному етапі» та з низки вибіркових дисциплін.

Керує аспірантами, підготувала 5 кандидатів філологічних наук. Керує курсовими, кваліфікаційними дослідженнями, науковою проблемною групою здобувачів вищої освіти «Об’єктивація емоційних станів та реакцій персонажів в українському художньому мовленні».

 

Громадська й виховна робота

Готувала виступи студентів у школах із метою профорієнтації.

Проводила заняття з абітурієнтами (підготовка до ЗНО).

Брала участь у заходах, присвячених Дню писемності і рідної мови.

Консультувала працівників ТОВ ПВКФ „Сяйво” та членів Благодійного фонду «Ніжен». Надавала консультації голові Ніжинського міського осередку ВГО «Асоціація платників податків України»,  члену правління ЧОО ВУТ «Просвіта».

Консультувала населення м. Ніжина  та району щодо написання прізвищ неукраїнського походження українською мовою.

Брала участь в обговоренні Проєкту нового українського правопису.

 

Відзнаки

 • Нагрудний знак МОН України «Відмінник освіти України» (1995).
 • Нагрудний знак МОН України «Петро Могила» (2009).
 • Грамота Верховної Ради України (2010).
 • Медаль «Ушинський К. Д.» (2016).
 • Нагрудний знак «Заслужений працівник Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя» (2020).

 

Основні публікації

Авторка понад 200 наукових та науково-методичних публікацій, зокрема: 

 1. Бойко Н. І. Українська експресивна лексика: семантичний, лексикографічний і функціональний аспекти: монографія.  Ніжин : ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2005. 552 с. 
 2. Бойко Н. І., Кайдаш А. М. Міфологеми в українському романтичному просторі: монографія. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,  2010. 155 с.  
 3. Бойко Н. І., Хомич Т. Л.  Конотативна лексична семантика: інтенсивний і параметричний складники:  монографія.  Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,  2011.  167 с. 
 4. Бойко Н. І. Онімне слово в поезії Василя Стуса як вияв української ментальності // Українська ментальність : колективна монографія / відп. ред.  А.В. Висоцький. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. 
 5. Бойко Н. І., Л. І. Коткова. Експресивний потенціал ідіолекту Володимира Винниченка: лексичні та фразеологічні складники: монографія. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,  2017. 284 с. 
 6. Бойко Н. І., Хомич Т. Л.  Експресивна семантика: дискурсивна інтерпретація: монографія. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,  2018. 200 с. 
 7. Бойко Н. І. Плани практичних занять та завдання для самостійної  роботи  у міжсесійний період  із сучасної української літературної мови: навчально-методичний посібник.  Ніжин : Вид-во НДПІ,   1987.  24 с.
 8. Бойко Н. І. Методичні вказівки з курсу української мови для  слухачів  факультету майбутнього педагога: навчально-методичний посібник. Ніжин : Вид-во НДПІ,     1988. 44 с. (у співавторстві).
 9. Бойко Н. І. Лінгвістичні словники і організація самостійної роботи студентів з фонетики, лексикології і фразеології сучасної української літературної мови: навчально-методичний посібник.  Ніжин : Вид-во НДПІ,   1990. 19 с.
 10. Бойко Н. І. Українська лексикографія і шляхи створення семантичного  словника української мови: навчальний посібник.  Ніжин : Вид-во НДПІ,   1990. 24 с.
 11. Бойко Н. І. Методичні вказівки і завдання з української ідеографії. Теоретична і практична ідеографія:  Принципи  побудови  тезаурусів.  Київ : Вища школа,  1993.  С. 102–116. 
 12. Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ для лабораторних робіт з лексикології  та  фразеології: навчальний посібник.  Ніжин : Вид-во НДПІ,   1995.  52 с. (у співавторстві).
 13. Бойко Н. І. Родинно-сімейна енциклопедія. Київ : Богдана, 1996. 440 с. (у спів­авторстві).
 14. Бойко Н. І. Вступ. Лексикологія. Фразеологія // Сучасна українська мова: навчальний   посібник для практичної роботи ліцеїстів.  Ніжин : Вид-во НДПІ,   1998. С. 4–23.
 15. Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова: Збірник вправ для лабораторних  робіт: навчальний посібник. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2000. 122 с. (у співавторстві).
 16. Бойко Н. І. Українська експресивна лексика в словнику, мові та мовленні: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,    2002. 217 с. 
 17. Бойко Н. І. Українська мова: Довідник для вступників до Обласного педагогічного ліцею.  Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,    2002.  30 с. (у співавторстві).
 18. Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова: Методичні поради до державного екзамену: навчально-методичний посібник.  Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,    2002.  76 с. (у співавторстві).
 19. Бойко Н. І., Кайдаш А. М. Сам собі вчитель: Збірник диктантів для студентів філологічних спеціальностей. Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,  2005.  207 с. 
 20. Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова: Лексикологія, фразеологія, лексикографія: навчально-методичний посібник.  Ніжин:  Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,    2005.  140 с. (у співавторстві). 
 21. Бойко Н. І. Державний екзамен з української мови: Методичні поради: навчально-методичний посібник для студентів філологічних спеціальностей.  Ніжин :  Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,    2006. – 99 с. (у співавторстві). 
 22. Бойко Н. І., Кайдаш А. М. Міфологічна лексика української мови: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей. Ч. 1: Курс лекцій. Ніжин :  Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,    2006. 72 с. 
 23. Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова: Тестові завдання з фонетики, фонології, морфонології, орфоепії, графіки, орфографії: навчально-методичний посібник. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,    2007. 39 с.
 24. Бойко Н. І., Кайдаш А. М. Сам собі вчитель: Збірник диктантів новітнього зразка. 2-ге вид., випр. і доп. Ніжин : Міланік, 2007. 263 с. 
 25. Бойко Н. І., Кайдаш А. М. Міфологічна лексика української мови: навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей.  Ч. 2: Практичні завдання. Ніжин :  Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,    2007. 35 с. 
 26. Бойко Н. І., Пащенко В. М. Сучасна українська літературна мова: Контрольно-тренувальні завдання з фонетики, фонології, морфонології, орфоепії, графіки та орфографії: навчально-методичний посібник. Ніжин :  Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,    2007.   105 с. 
 27. Бойко Н. І. Енциклопедія батьківства.  Київ :  КНТ,  2008.  592 с. (у співавторстві).
 28. Бойко Н. І. Програма з українського мовознавства  для вступників до аспірантури / Укл.: Бойко Н. І., Пасік Н. М. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,    2009. 23 с.
 29. Бойко Н. І. Державний екзамен з української мови: Методичні поради: навчально-методичний посібник.  Вид. 2-ге, доповн.  Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. 97 с. (у співавторстві). 
 30. Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфографія. Практичний курс: навчальний посібник. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. 119 с.
 31. Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфографія. Практичний курс: навчальний посібник.  Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,    2010. 127 с. 
 32. Бойко Н. І. Державний екзамен з української мови : навчально-методичний посібник. 3-тє вид., зі змінами і доповн. Ніжин :  Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,    2012. 95 с. (у співавторстві). 
 33. Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова : Збірник вправ для лабораторних робіт: навчальний посібник.  Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,  2012. 170 с. (у співавторстві). 
 34.  Бойко Н. І., Хомич Т. Л. Сучасна українська літературна мова. Хрестоматія з фонетики: навчальний  посібник.  Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,    2012. 218 с. 
 35. Бойко Н. І., Кайдаш А. М. Сам собі вчитель: Збірник диктантів новітнього зразка: навчальний посібник. Ніжин : ФОП Лук’яненко В. В. ТПК «Орхідея»,  2013. 288 с. 
 36. Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова: збірник вправ для лабораторних робіт / Бойко Н. І., Бойко В. М., Давиденко Л. Б., Вакуленко Г. М., Пасік Н. М., Пугач В. М. 2-ге вид.  Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,  2013. 224 с.
 37. Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова: плани практичних занять, запитання, вправи та завдання з фонетики, орфоепії, графіки, орфографії: навчальний посібник.  Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,   2014.  68 с.
 38. Бойко Н. І. Державний екзамен з української мови : навч.-метод. посібник / Бойко Н. І., Бойко В. М., Давиденко Л. Б., Вакуленко Г. М., Пасік Н. М. 4-те видання, зі змінами і доповненнями.  Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя,  2014.  108 с.
 39. Бойко Н. І. Наскрізна програма практики: навчальний посібник для студентів філологічного факультету. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2015. 74 с. (у співавторстві).
 40. Бойко Н. І. Фонетика, орфоепія, графіка й орфографія сучасної української мови: навчальний посібник. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 64 с.
 41. Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова: зб. вправ для лабораторних робіт: навчальний посібник. 3-тє вид., доп. і перероб. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2017. 260 с. (у співавторстві з В. М. Бойко, Л. Б. Давиденко, Г. М. Вакуленко, Н. М. Пасік та В. М. Пугач). 
 42. Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова: Фонетика, орфоепія, графіка й орфографія: навчальний посібник. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя,   2018.  87 с.
 43. Бойко Н. І. Фонетичні показники експресивності лексичних одиниць. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). Випуск 2:  Збірник наукових праць / За ред. академіка Л. І. Мацько. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. С. 46–49. 
 44. Бойко Н. І. Експресивізація текстового простору. Світ мови: поетика текстових структур: науковий збірник на пошану професора Анатолія Мойсієнка / За ред. проф. М. Зимомрі.  Київ–Дрогобич : Посвіт, 2009.  С. 29–36.
 45. Бойко Н. І. Лексико-семантичні показники експресивності слова. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М. Я. Плющ. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. Випуск 5. С. 20–22.
 46. Бойко Н. І. Антропоцентризм семантики експресивних лексичних одиниць. Науковий вісник Чернівецького національного університету: зб. наук. праць / наук. ред. Б. І. Бунчук.   Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2009.   Вип. 475–477:  Слов’янська філологія.  С. 373–377.
 47. Бойко Н. І. Вербалізація світу емоцій в українській мові: семантичний аспект. Українське мовознавство: Міжвідомчий науковий збірник.  Київ : Вид-во КНУ,  2009. Вип. 39. С. 26–34.
 48. Бойко Н. І. Олена Курило про стилістичне значення паралельних форм в українській мові. Репресовані мовознавці: [збірник наукових праць / науковий редактор Бойко Н. І.]. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. С. 38–43.
 49. Бойко Н. І. Репрезентація діалектної експресивної лексики  у «Словнику поліських говорів» П. С. Лисенка. Репресовані мовознавці: [збірник наукових праць / науковий редактор Бойко Н. І.]. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010.  С. 81–85 (у співавторстві з Коновал Л. В.).
 50. Бойко Н. І. Мовні проблеми в публіцистичній спадщині О. Гончара. Історична пам'ять. 2010. № 2.  С. 127–132.  
 51. Бойко Н. І. Із когорти істориків української мови.  Культура слова. Київ : Вид. Дім Дмитра Бураго, 2010. Вип. 72. С. 37–41.  
 52. Бойко Н. І. «У точності науки яке мистецтво і натхнення є!». Українська мова. 2010. № 2. С. 118–127.
 53. Бойко Н. І. Репрезентація мегаконцепту-образу «Україна» в романі Пантелеймона  Куліша «Чорна рада». Література та культура Полісся. Ніжин : Вид-во Ніжинського ун-ту, 2010. Вип. 59. С.  3–11. 
 54. Бойко Н. І. Експресиви-композити в українській мові: семантичний і словотвірний аспекти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М. Я. Плющ. Київ: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. Випуск 7. С. 270–274.
 55. Бойко Н. І. Діалектна експресивна лексика: проблеми семантики. Мовознавчий вісник: Збірник наукових праць / Відп. ред.  Г. І. Мартинова. Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,  2011. Вип. 12–13. С. 84–88.
 56. Бойко Н. І. Із когорти славних випускників Ніжинської вищої школи: до 75-річчя академіка Арнольда Панасовича Грищенка. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / Відп. редактор М. Я. Плющ. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. Випуск 8. С. 11–13.
 57. Бойко Н. І. Стійкі словесні комплекси з гендерним компонентом в українській мові: об'єктивація ключових концептів. Незгасимий СЛОВОСВІТ: Збірник наукових праць на пошану професора Володимира  Семеновича  Калашника. Харків : Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2011.  С. 234–242.
 58. Бойко Н. І. Кафедрі української мови – 90! Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя: Філологічні науки. Ніжин, 2012. Кн. 2.  С. 8–12.
 59. Бойко Н. І. Експресивна енантіосемія – ознака ідіолекту О. П. Довженка. Мова як світ світів. Поетика текстових структур: Збірник наукових доповідей на пошану професора С. Я. Єрмоленко. Київ,  2012. С. 28–40.
 60. Бойко Н. І. Емотивно-оцінна лексика як чинник особливостей гоголівської експресії оповіді (на матеріалі повісті М. Гоголя «Тарас Бульба»). «Тарас Бульба» Н. В. Гоголя: лингвостилистический аспект: сборник научных     статей.  Нежин, 2012.  С. 19–25.
 61. Бойко Н. І. Контраст як засіб експресивізації художнього тексту. Наукові записки. Вип. 117. Серія: Філологічні науки (мовознавство). Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013.  С. 76–81.
 62. Бойко Н. І. Інтерпретація експресивної лексики в лінгвістичній спадщині М. А. Жовтобрюха та А. П. Грищенка. Наукові записки НДПУ ім. М. Гоголя. Серія: Філологічні науки.  Ніжин, 2013.  Кн. 2. С. 7–13.
 63. Бойко Н. І. Лексичні експресиви як стилетвірні компоненти художнього тексту. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. праць. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2014.  Вип. 11.  С. 7–10.
 64. Бойко Н. І. Шевченкове слово в сучасному лінгвістичному дискурсі. Культура слова. Київ, 2014. Вип. 80. С. 109–120.
 65. Бойко Н. І. «Письменнику треба знати барви, як і художнику…». Культура слова. Київ, 2015.  Вип. 81.  С. 15–21.
 66. Бойко Н. І. Аксіологічний потенціал фразеологізмів української мови. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: зб. наук. праць. Київ: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2015. Випуск 12. С. 11–14.
 67. Бойко Н. І. Паралінгвальні фразеологізми в мовотворчості М. Коцюбинського. Література та культура Полісся: зб. наук. праць. Вип. 78. Серія «Філологічні науки». Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. С. 110–116. 
 68. Бойко Н. І. Семантична основа лексичної експресивності. Лінгвостилістичні студії: наук. журн. / [редкол.: С. К. Богдан (голов. ред.) та ін.]. Вип. 4. Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2016.  С. 39–54.
 69. Бойко Н. І. Стилістична диференціація лексичного складу української мови  в лінгвістичній спадщині М. А. Жовтобрюха та А. П. Грищенка. Література та культура Полісся: Зб. наук. праць. Вип. 84. Серія «Філологічні науки».  № 7 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя,  2016.  С. 11–22.                
 70.  Бойко Н. І. Паремійна вербалізація мовленнєвих норм у «Галицько-руських народних  приповідках» І. Франка.  Література та культура Полісся: Зб. наук. праць. Вип. 86.  Серія «Філологічні науки» № 8.  Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя,  2017. С. 210–218.
 71. Бойко Н. І., Коткова Л. І.  Вербалізація концепту краса в ідіолекті Володимира Винниченка. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Збірник наукових праць / відп. ред. М. Я. Плющ. Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. Вип.13.  С. 5–9.    
 72. Бойко Н. І. Проблеми лексикографічної інтерпретації експресивної лексики української мови. Українська лексикографія та лексикологія: проблеми, завдання. Ніжин–Київ, 2017.  С. 182–191.
 73. Бойко Н. І. Комплексна вербалізація світу емоцій в ідіолекті  Михайла  Коцюбинського. Література та культура Полісся: Зб. наук. праць.  Вип. 89.  Серія «Філологічні науки» № 9. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя,  2017. С. 129–138. 
 74. Бойко Н. І. Експресивний потенціал власних назв у поезії Василя Стуса. Комунікативний дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 15–16 березня 2018 р. Київ : Міленіум, 2018.С. 11–13.
 75. Бойко Н. І. Лексико-фразеологічна об’єктивація іронічних семантичних планів  в ідіолекті Михайла Стельмаха. Література та культура Полісся: Зб. наук. праць. Вип. 91. Серія «Філологічні науки» № 10. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя,  2018. С. 192–202. 
 76. Бойко Н. І. Естетична функція художнього тексту в сучасній лінгвокультурологічній парадигмі. У просторі культури мови і стилю. Світлані Яківні Єрмоленко. Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго,  2019. С. 75–80. 
 77. Бойко Н. І. До ювілею Ніжинського осередку Товариства української мови імені Тараса Шевченка. Література та культура Полісся: Зб. наук. праць. Вип. 95. Серія «Філологічні науки» № 12. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя,  2019. С. 251–258. 
 78. Бойко Н. І. Лексика української газетної періодики на тлі функціонально-стилістичної  диференціації. Література та культура Полісся: Зб. наук. праць. Вип. 95. Серія «Філологічні науки» № 12. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя,  2019. С. 262–266. 
 79. Бойко Н. І., Коткова Л. І. Домінанти художнього ідіолекту Пантелеймона Куліша.  Література та культура Полісся. Вип. 96. Серія «Філологічні науки». № 13 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. С. 63–78. 
 80. Бойко Н. І. Релігійна лексика української мови: проблеми семантики і сучасного функціонування. Література та культура Полісся. Вип. 96. Серія «Філологічні науки». № 13 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2019. С. 316–322. 
 81. Бойко Н. І. Синтаксичні засоби експресивізації ідіолекту Олександра  Довженка. Граматичний простір сучасної лінгвоукраїністики. Катерині Григорівні Городенській. Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго,  2019. С. 173–180.
 82. Бойко Н. І. Контраст як ознака ідіолекту Євгена Маланюка. Культура слова. Київ,  2019. Вип. 89. С. 141–153.
 83. Бойко Н. І., Хомич Т. Л. Мотивування експресивної семантики в мовній тканині «Енеїди» І. П. Котляревського. Література та культура Полісся. Вип. 98. Серія «Філологічні науки». № 14 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 196–206. 
 84. Бойко Н. І. Мовне сьогодення України крізь призму соціолінгвістичного  виміру. Література та культура Полісся. Вип. 98. Серія «Філологічні науки». № 14 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 278–282.
 85. Бойко Н. І. Постать видатного науковця й педагога: Всеукраїнські Грищенківські читання.  Література та культура Полісся. Вип. 98. Серія «Філологічні науки». № 14 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 287–297.
 86. Бойко Н. І., Хомич Т. Л. Сучасна українська літературна мова. Хрестоматія з фонетики: навч.-метод. посібник. Вид. друге, змінене і доповнене. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. 305 с.  
 87. Бойко Н.І. Лінгвістичні студії на сторінках часопису «Література та культура Полісся». Література та культура Полісся. Вип. 100. Серія «Філологічні науки». № 15 / відп. ред. і упоряд. Г.В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2020. С. 31–48.
 88. Бойко Н.І. Емотивно-оцінні параметри відфраземних експресивів української мови. Образне слово Луганщини : матеріали ХІХ Всеукр. наук.-практ. конф. імені Віктора Ужченка (30 вересня 2020 р., м. Старобільськ) до 85-річчя від дня народження видатного фразеолога Віктора Дмитровича Ужченка / за заг. ред. проф. А. В. Нікітіної ; Держ. закл. „Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка”. Вип. 19. Старобільськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, 2020. С. 25–31.
 89. Частотний словник мови творів М. Коцюбинського: у 4 т. / уклад.: Н. І. Бойко, Т. В. Бойко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. Т.1. (А–Ж). 370 с. (44, 17 друк. арк.).
 90. Частотний словник мови творів М. Коцюбинського: у 4 т. / уклад.: Н. І. Бойко, Т. В. Бойко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. Т.2. (З–М). 379 с. (43, 24 друк. арк.).
 91. Частотний словник мови творів М. Коцюбинського: у 4 т. / уклад.: Н. І. Бойко, Т. В. Бойко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. Т.3. (Н–П). 422 с. (49, 40 друк. арк.).
 92. Частотний словник мови творів М. Коцюбинського: у 4 т. / уклад.: Н. І. Бойко, Т. В. Бойко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. Т.4. (Р–Я). 415 с. (48, 36 друк. арк.).
 93. Бойко Н. І. Специфіка лексико-семантичного поля концепту війна в кіноповісті О. Довженка «Україна в огні». Література та культура Полісся. Вип. 102. Серія «Філологічні науки». №  17 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 116–130.
 94. Бойко Н.І., Самборин В. Л. Семантичні параметри концепту ЛЮБОВ в ідіолекті Григора Тютюнника. Література та культура Полісся. Вип. 103. Серія «Філологічні науки». № 18   / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 63–71.
 95. In memoriam академіка А. П. Грищенка. Хроніка: Всеукраїнські Грищенківські читання – 2021, 7 жовтня 2021 року. Ніжин. Режим доступу: http://www.ndu.edu.ua/index.php/ua/novini-universitetu/item/4056-in-memoriam-akademika-a-p-hryshchenka.
 96. Бойко Н. І. «Три шляхи широкії» академіка Ф. С. Арвата. Арватівські читання –2021: збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції, 21 квітня 2021 року. Ніжин: Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2021. С. 7–12.
 97. Бойко Н. І., Бойко Т. В. Частотний словник мови творів письменника в наукових студіях студентів-філологів. Нова українська школа й підготовка вчителя до забезпечення базової середньої освіти:  збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної конференції, Глухів, 2021 р. / МОН України; Департамент освіти і науки Сумської ОДА; Глухівський НПУ ім. О. Довженка. Глухів, Ч. І. 2021. С. 260–267.
 98. Бойко Н. І. Фразеологічна об’єктивація інтенсивності як градуйованої семантичної  категорії. Література та культура Полісся. Вип. 104.  Серія «Філологічні науки». №  19  / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2021. С. 180–183.
 99. Бойко Н. І.  Проблеми експресивного синтаксису в лінгвістичній спадщині професора Н. Гуйванюк. Актуальні проблеми синтаксису: сучасний стан і перспективи дослідження: матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 110-річчю від дня народження професора Іларіона Слинька (Чернівці, 16–17 червня 2022 р.) / за ред. С. Т. Шабат-Савки. Чернівці : Чернів. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2022. С. 58–60.
 100. Бойко Н. І., Коткова Л.І. «То була краса, що виховується тільки на Україні»: Винниченкове бачення жіночої краси.  Аргументи сучасної філології. Образ жінки : «жіноче», «феміністське», «фемінне».  Матеріали міжнародної наукової конференції (7–8 квітня 2022 року). Харків : ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2022. С.64–69. 
 101. Бойко Н. І., Петрик О. М. Переднє слово про конференцію. Арватівські читання – 2022: збірник тез доповідей Всеукраїнської студентської науково-практичної інтернет-конференції, 20 травня 2022 року / упоряд. Н. І. Бойко, О. М. Петрик. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. С. 5–8.
 102. Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфо­гра­фія. Практичний курс: навч. посібник. Вид. 2-ге, змінене і доповнене. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 135 с.
 103. Бойко Н. І., Бойко Т. В. Частотний словник мови творів Тараса Шевченка: у 4-х томах (Т. 1 (А–З), Т. 2 (И–О), Т. 3 (П–Р), Т. 4 (С–Я). Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2022.
 104. Бойко Н. І. Сучасна українська літературна мова: фонетика, фонологія, морфонологія, орфоепія, графіка, орфо­гра­фія. Практичний курс: навч. посібник. Вид. 2-ге, змінене і доповнене. Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 135 с.
 105. Бойко Н. І. Із когорти істориків української мови: Анатолій Васильович Майборода. ALMA MATER. Вересень. 2022. № 1. С. 8–9. 
 106. Частотний словник мови творів Тараса Шевченка: у 4 т. / уклад.: Н. І. Бойко, Т. В. Бойко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022.
 107. Boyko Nadia, Kotkova Liudmyla, Prykhodko Oksana. Means and methods of objectization of emotional-evaluative semantic plans of lexical units in the ukrainian language. AD ALTA: journal of interdisciplinary research. 12/02-ХХХ. 2022. С. 73–80.
 108. Бойко Н.І., Самборин В. Л. Об’єктивація концепту війна в повісті Григора Тютюнника «Климко». Література та культура Полісся. Вип. 106. Серія «Філологічні науки». №  20  / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. С. 119–131. 
 109. Мовознавча Ніжинщина:довідник / упоряд. Н.І. Бойко, С.В. Зінченко, А. М. Кайдаш. Ніжин : Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2022. 247 с.
 110. Бойко Н. І., Бойко Т. В. До проблеми академічного видання творів В. Винниченка: компаративний аналіз видань оповідання "Краса і сила". Література та культура Полісся. Вип. 107. Серія «Філологічні науки». № 21 / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2022. С. 113-127. 
 111. Бойко Н. Українське мовознавство в іменах Ніжинської вищої школи.  Література та культура Полісся. Вип. 107.  Серія «Філологічні науки». №  21  / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2022. С.59–83. 
 112. Boyko Nadia, Kotkova Liudmyla, Lytvynska Svitlana, Prykhodko Oksana, Samboryn Viktoriia. Evaluative potential of the component composition of phraseological units of the ukrainian language regarding indication of the world of  emotions. AD ALTA: journal of interdisciplinary research. 13/01-ХХХІІ. 2023. С. 132–137. ISSN: 1804-7890.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative