Go to English

Факультет психології і соціальної роботи

 


 

Методика і організація соціально-педагогічного тренінгу

Анотація: Видання призначене для магістрів напрямку «Соціальна педагогіка». Може бути використане викладачами соціально-педагогічних дисциплін і студентами психолого-педагогічних спеціальностей, соціальними педагогами та соціальними працівниками, вихователями дитячих колективів. 

 «Телефон довіри» як спеціалізована соціальна служба

Анотація: У навчальному посібнику розглядаються теоретико-історичні аспекти становлення та специфіка діяльності «Телефонів довіри» як спеціалізованих соціальних служб в окремих країнах світу та Україні.

Для студентів вищих навчальних закладів, соціальних педагогів, соціальних працівників, практичних психологів.  

 

Робота на телефоні довіри

Анотація: Упорядники даної книги розкрили теоретико-історичні аспекти становлення та специфіку діяльності спеціалізованих служб консультативної допомоги «Телефон Довіри» і сфері соціально-психологічних послуг окремих країн і світу і цілому, охарактеризували сутність діалогічної та фасилітативної взаємодії абонента і консультанта Телефону Довіри, розглянули особливості побудови консультативної бесіди з різними категоріями клієнтів.

Матеріали книги можуть бути використані для професійної підготовки фахівців соціально-психологічної сфери та у практиці формування готовності волонтера-консультанта до роботи на Телефоні Довіри.

 Соціальна педагогіка: програми навчальних дисциплін для студентів IV курсу.

Анотація: Узбірнику запропоновано робочі програми навчальних дисциплін, розроблені викладачами кафедри загальної та соціальної педагогіки і соціальної роботи на основі програм навчальних дисциплін із циклу професійно орієнтованої підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» для студентів ІV курси денної форми навчання спеціальності «соціальна педагогіка; практична психологія». Робочі програми містять плани лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи, форми контролю знань, рекомендовану літературу.

Збірник методичних матеріалів розраховано на викладачів, студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю 6.010100 Соціальна педагогіка.

Практикум із самовиховання: навч.-метод. посібник

Основне завдання навчально-методичного посібника «Практикум із самовиховання» - допомогти соціальним працівникам та соціальним педагогам організувати роботу щодо самовдосконалення особистості з вихованцями та клієнтами різного віку.

Видання призначене для викладачів, студентів спеціальностей «соціальна педагогіка», «соціальна робота», спеціалістів психологічної служби системи освіти, практикуючих фахівців соціальної сфери.

Соціальний педагог: професія чи покликання

Анотація. У навчально-методичному посібнику представлено теоретичні та методичні аспекти професійної діяльності соціального педагога в умовах загальноосвітньої школи. Представлено основні напрями соціально-педагогічної роботи в умовах загальноосвітньої школи. Висвітлено сутність, специфіку та особливості соціально-педагогічного дослідження, особливості методичної роботи та інноваційної діяльності соціального педагога загальноосвітньої школи.

Розрахований на студентів вищих навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації педагогічних спеціальностей та спеціальностей «Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», соціальних педагогів, працівників соціальних закладів, вчителів, класних керівників, батьків та системи післядипломної освіти. 

 
Основи профорієнтаційної роботи

Анотація: Методичні матеріали основним завданням мають допомогти майбутнім соціальним педагогам у підготовці до практичних занять з навчальної дисципліни «Основи профорієнтаційної роботи», виконанні завдань самостійної та індивідуальної роботи. Методичні рекомендації можуть використовуватися у навчальних практиках та у практичній діяльності соціального педагога загальноосвітнього навчального закладу.

Видання призначене для студентів спеціальності «Соціальна педагогіка», практикуючих фахівців соціально-педагогічної сфери.

Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями України

Анотація. Суспільство сильне своєю багатоманітністю, можливостями для саморозвитку і самовираження людини. Особливо важлива його роль у раціональному спрямуванні самостворювальної енергії дітей, підлітків, молоді. Значною мірою ця мета реалізується завдяки співучасті юної особистості у спільних зі своїми ровесниками справах, організаційному та емоційному об’єднанні намірів і сил. Допомогти їм у цьому покликанні передусім школа, соціально-виховні інституції. Саме на цих особливостях дитячо-юнацького життя і педагогічної діяльності зосереджена проблематика пропонованого навчального посібника. У ньому розкрито сутність, функціональну специфіку, етапи розвитку дитячого і молодіжного рухів, діяльність дитячих і молодіжних громадських організацій, неформальних груп в Україні, способи соціально-педагогічного сприяння їхнім справам.

Для студентів вищих навчальних закладів, соціальних педагогів, організаторів дитячого та молодіжного руху. 

 
Виховання особистості у доброчинній діяльності

Анотація: У методичному посібнику розкрито та обґрунтовано соціально-педагогічний підхід до формування таких соціально значущих якостей особистості, як альтруїзм, милосердя, відповідальність, гідність та ініціативність; виховний потенціал доброчинної групової діяльності у цьому процесі; доброчинні соціальні проекти школярів як інноваційну соціально-педагогічну технологію, спрямовану на оптимізацію соціального розвитку особистості та розв’язання актуальних соціально-педагогічних проблем громади.

Матеріали посібника можуть бути використані у діяльності соціальних педагогів і класних керівників загальноосвітніх закладів, а також під час підготовки майбутніх соціальних педагогів, соціальних працівників і практичних психологів у вищих навчальних закладів та їх перепідготовки в інститутах післядипломної освіти. 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative