Про кафедру

Російська філологія викладалася у Ніжинській вищий школі з дня її заснування. Одним із перших викладачів російської словесності бувпрофесор П.І.Нікольський, який мав неабиякий вплив на вихованців Гімназії вищих наук. Він викладав риторику, основи віршування та слов’янську граматику. Зі спогадів багатьох гімназистів П.І.Нікольський постає як людина ерудована, доброзичлива та принципова.

Після відкриття Ніжинського історико-філологічного інституту (1875 р.), який очолив доктор російської філології М.О.Лавровський, було створено два відділення: класичне і російської словесності. На останньому читалися такі лінгвістичні дисципліни: історія російської мови, старослов’янська мова, спецкурси з російської та інших слов’янських мов. Саме в цей період формується відома Ніжинська славістична школа під керівництвом проф. М.О.Лавровського. Важливу роль у її розвитку відіграла наукова діяльність А.С.Будиловича, Р.Ф.Брандта, видатних учених-славістів. Традиції, які були започатковані в історико-філологічному інституті, продовжувалися новими поколіннями вчених-викладачів протягом ХХ століття. Серед них відомий мовознавець проф. Г.А.Ільїнський, проф. І.М.Гетман, доценти  Є.Г.Кулініч, Волинчикова, В.І.Макаров, Н.М.Дзюбанова, Л.Г.Керенцева, Л.Ф.Моісеєва, Н.С.Черноусова, Є.С.Бєлякіна, С.Г.Солтан. Понад 30 років кафедру очолює проф. Н.М.Арват, знаний мовознавець як в Україні, так і за її межами. Під її керівництвом  кафедра неодноразово займала призові місця в конкурсі «Кафедра року».

З 2005 року кафедра стала випусковою з двох спеціальностей: «Мова і література (російська, англійська)», «Переклад (з російської)».

 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative