Персоналії

Бондар Надія Олександрівна

кандидат філологічних наук, доцент

19.12.1955 року народження. Вищу освіту отримала в Ніжинському державному педагогічному інституті імені М.В. Гоголя, навчаючись на російському віддленні з 1973 по 1977 роки. За результатами державних екзаменів була рекомендована до аспірантури, але поїхала працювати у Червоноіванівську середню школу-інтернат Криничинського району Дніпропетровської області вчителем російської мови і літератури, де і працювала до 1980 р. З 1980 і до цього часу працює у Ніжинському ДПУ, потім — університеті. 1984-1987 роки навчання в аспірантурі при кафедрі російської мови Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького. У 1990 захистила кандидатську дисертацію (науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Кононенко В.І.). З 1992 року — доцент кафедри російської мови. Має більше  50 публікацій, серед яких 6 методичних посібників. Коло наукових інтересів: сучасний словотвір; мова та стиль художніх творів; особливості перекладу творів різних жанрів.

Гетьман Людмила Іванівна,

кандидат філологічних наук, доцент.

Народилася 5 травня 1949 року в р. Дорогобуж Смоленської області (Росія). У 1966 році вступила на історико-філологічний факультет Смоленського державного педагогічного інституту, який закінчила в 1970 році, отримавши спеціальність "учитель російської мови і літератури". Після закінчення інституту працювала асистентом кафедри російської мови Смоленської педагогічного інституту. У 1973 р. вступила до аспірантури при кафедрі загального мовознавства Московського державного педагогічного інституту. У 1977 року захистила кандидатську дисертацію "Семантико-синтаксичні зв'язки слова робота (досвід системного опису лексики)".

З 1977 по 1980 рік працювала старшим викладачем кафедри російської мови Смоленського педінституту. З 1980 року -  викладач Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя . Сьогодні вона доцент кафедри російської мови і перекладу, веде такі курси, як: лексикологія і фонетика сучасної російської мови, методика викладання російської мови, риторика, стилістика, аналітичне і виразне читання, латинська мова. Керує дипломами і магістерськими роботами. Серед студентів-випускників, науковою роботою яких вона керувала, уже є кандидати філологічних наук. Круг наукових інтересів Гетьман Л.І. пов'язаний із проблемами інтерпретації художнього тексту, причому 20 статей присвячені творчості Н.В.Гоголя. Усього список наукових праць включає більш 80 найменувань. Гетьман Л.І. викладає російську мову і основи риторики в обласному ліцеї при Ніжинському державному університеті, проводить майстер-класи для вчителів міста і області, є членом експертної комісії при Міністерстві освіти України, бере участь у рецензуванні нових підручників російської мови для середніх навчальних закладів.

Сидоренко Валентина Олександрівна,

кандидат філологічних наук, доцент.

Народилася 03.02.1957року в м.Єнакієве Донецької обл. З 1976р. по 1980р. навчалася на філологічному факультеті Ніжинського державного ордена Трудового Червоного Прапора педагогічного інституту ім. М.В.Го-голя, після закінчення якого 5 років працювала вчителем російської мови і літератури та організатором позакласної роботи в школах Тельманівського району Донецької області.
З 1985р. по 1987р. – асистент кафедри російської мови НДПІ ім. М.В.Гоголя. З 1987р. по 1990р. навчалася в аспірантурі при кафедрі російської мови Київського державного педагогічного інституту імені М. Горького. У 1995 р. захистила кандидатську дисертацію, тема якої «Художній час як текстоутворююча категорія (на матеріалі «Петербурзьких повістей» М.В.Гоголя)» (науковий керівник — доктор філологічних наук, професор Арват Н.М.).
З 1995 року — старший викладач, а з 1999 року – доцент кафедри російської мови. Викладає такі дисципліни: старослов’янська мова, історична граматика, історія російської літературної мови, загальне мовознавство, основи перекладацького аналізу тексту, керує дипломними та магістерськими роботами. Коло наукових інтересів – інтерпретація художнього тексту, проблеми викладання  російської мови в сучасній школі. Має понад 50 публі-кацій, 20 з яких присвячені творчості М.В.Гоголя. 
Сидоренко В.О. викладає зарубіжну літературу та веде факультатив «Антична культура та новогрецька мова» в обласному педагогічному ліцеї, є координатором  Міжнародної студентської наукової конференції «Ніжинська історико-філологічна школа: минуле, сьогодення, майбутнє», яка в 2010 році буде проводитися вп’яте.

Петрик Олена Михайлівна.

1999 року закінчила філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя й здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури, зарубіжної літератури. 2004 року вступила до аспірантури при Ніжинському державному університеті на спеціальність "українська мова". На кафедрі російської  мови і перекладу працює з 2008 року. Коло наукових інтересів: морфеміка української мови, зіставні дослідження граматичної та лексичної будови української та російської мов. Опубліковано 8 наукових статей. Викладає такі курси: практичний курс українсько-російського перекладу, основи наукових досліджень, порівняльна лексика української і російської мов.

Клипа Наталія Іванівна,

к.ф.н., доцент кафедри української мови

(04.11.1964 с.Гайворон Бахмацького району Чернігівської обл.)

Закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя (1986)

Аспірантуру закінчила в 1996 році.

На кафедрі працює з 1 вересня 1997 році.

Дисципліни: сучасна українська літературна мова, культура мови, практикум з української мови.

За час роботи в університеті видано близько 30 праць.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative