Факультет педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв

Деканат

Кафедра соціальної педагогіки і соціальної роботи

Кафедра загальної та практичної психології

Кафедра педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Навчально-науковий центр розвитку Інклюзивної освіти

Центр соціально-педагогічних досліджень

Лабораторії

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Відкритий Міжнародний юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Освітня діяльність

Студентська рада

Новини факультету

Абітурієнту

Контакти

E-mail: innakiricek700@gmail.com

Посада: доцент кафедри педагогіки, початкової освіти, психології та менеджменту

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук (2007)

Вчене звання: доцент кафедри педагогіки (2010)

ВИКЛАДАЄ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ:

 1. Методика навчання української мови
 2. Методика навчання мовно-літературної освітньої галузі в початковій школі: Дитяча література з методикою.

ОСВІТА. Закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя в 1994 році, за спеціальністю «Російська мова та література». Отримала кваліфікацію вчителя російської мови та літератури. Закінчила Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя в 2023 році, за спеціальністю 013 Початкова освіта. Отримала кваліфікацію магістра педагогічної освіти; викладача педагогіки і методик початкової освіти, вчитель початкової школи.

У 2007 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.01 загальна педагогіка та історія педагогіки з теми: «Професійно-педагогічна підготовка вчителя у Ніжинському історико-філологічному інституті (1875-1917 рр.) (диплом кандидата наук ДК  №045616).

У 2010 році присвоєно вчене звання доцента (атестат доцента 12ДЦ №122934).

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

01. 09. 1997 – 06. 09.1999 рік - помічник вихователя педагогічного ліцею при Ніжинському педагогічному університеті.

07.09.1999 р. - 31.10.2002 р. – асистент кафедри педагогічної майстерності Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В. Гоголя.

01.11.2002. р. – 31.10.2005 р. – аспірантка Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя.

01.11.2005 р. – 13.10.2008 р. – асистент кафедри педагогічної майстерності Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

14.10.2008 р. по теперішній час – доцент кафедри педагогіки, початкової освіти та освітнього менеджменту Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

2009 р.  –  2016 р. – заступник декана філологічного факультету НДУ імені Миколи Гоголя.

ПРОФЕСІЙНІ ВІДЗНАКИ:

Обласні:

Подяка Голови Чернігівської обласної адміністрації  за багаторічну науково-педагогічну діяльність, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих кадрів та з нагоди 200-річчя відкриття Ніжинської вищої школи (вересень 2020 р.).

Студентка Науменко Інна виборола 1 місце у творчому міжнародному конкурсі студентських робіт у номінації: «Сімейна історія».

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: педагогіка та методика початкового навчання,інновації в освіті, сторітеллінг, розвиток критичного мислення у підготовці вчителів початкової школи; формування риторичної та комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи.

НАУКОВИЙ ДОРОБОК. Має понад 120 публікацій, з них за останні 5 років:

Підручники, посібники,  методичні рекомендації:

 1. Киричок І.І. Методика викладання літературного читання:  навч. посібник.  Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2016.  390  с.
 2. Киричок І.І. Методика навчання української мови:  навч. посібник.  Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2017.  380  с.
 3. Завдання до комплексного кваліфікаційного іспиту з теорії та практики навчання і виховання (педагогічний блок) для студентів філологічного факультету: методичні рекомендації / Укл. Киричок І.І., Філоненко О.С.  Ніжин: НДУ, 2019.  72  с.
 4. Киричок І.І. Теорія та методика  ораторського мистецтва вчителя початкової школи: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів.  Ніжин: НДУ, 2019.   401 с.
 5. Програма атестації здобувачів вищої освіти з методики навчання освітньої галузі «Математика», «Методики навчання української мови», методики навчання освітньої галузі «Природознавство», Методики образотворчого мистецтва з практикумом», методики трудового навчання з практикумом / Укл. дубровська Л.О., Білоусова Н.В., Киричок І.І., Шевчук М.О., Дубровський В.Л. / за ред.. Дубровської Л.О. Ніжин, НДУ, 2017.  50 с. 
 6. Киричок І.І. Основи культури й техніки мовлення вителя початкових класів. Ніжин: НДУ, 2021. 273 с.
 7. Дитяча література та методика навчання літературного читання: навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / укл. Киричок І. І. Ніжин: НДУ, 2022. 698 с.

Наукові статті:

 1. Inna Kyrychok, Irina Tonkonoh, Natalia Kostrytsia.  Study of the conflict management competences maturity of future general educational institutions managers. Laplage em Revista (International). vol.7. n. Extra C. 2021. p. 572-581. DOI: https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-C1045p.572-581.
 2. Киричок І.І., Возняк С.М., Слісаренко М.С.Діагностика сформованості виразності читання у зв’язку з розвитком зв'язного мовлення учнів початкової школи. Молодий вчений.  № 1(65).  2019.  С. 64-72. (журнал  Index Copernicus).
 3. Киричок І.І., Воропай В.Р. Педагогічні аспекти соціальної успішності майбутніх керівників ЗНЗ. Молодий вчений. 2018.  №1 (53) січень.  С. 794-801. (журнал  Index Copernicus).
 4. Шевчук М. О., Киричок І. І., Новгородська Ю. Г. Проблеми управління самостійною роботою студентів вищих навчальних закладів. Молодий вчений.  2018.  №1 (53) січень.  С. 407-411. (журнал  Index Copernicus).
 5. Киричок І.І., Боровик Н.М. Розвиток навичок  публічного мовлення  у майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів.  Молодий вчений.  2017.  №1 (41).  С. 426-432. (журнал  Index Copernicus).
 6. Киричок І.І., Рожнова А.І. Самопрезентація  майбутніх  керівників загальноосвітніх навчальних закладів як психолого-педагогічна проблема. Молодий вчений.  2017.  №5 (45).  С. 369-375. (журнал  Index Copernicus).
 7. Киричок І.І., Новгородська Ю.Г., Шевчук М.О. Формування професійної відповідальності у майбутніх учителів початкових класів: Педагогічні аспекти. Неперервна професійна освіта: теорія та практика.  Вип. 1-2 (50-51). Серія: Педагогічні науки.  Київ, 2017.  С. 36-45. (фаховий журнал  Index Copernicus).
 8. Киричок І.І., Яременко І.І., Тонконог І.В. Педагогічні умови формування культури діалогічної взаємодії у  молодших школярів у роботі над казкою. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.  Дрогобич, 2020. № 29.  DOI: https://doi.org/10.24919/2308-4863.2/29.209466/ c. 206-211. (фаховий журнал  Index Copernicus).
 9.  Киричок І.І., Тонконог І.В. Педагогічні технології у формуванні риторичної  компетентності майбутнього вчителя початкової школи.
  Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки.  2021. 13(169). С. 83-90. DOI: 10.5281/zenodo.5077875. (фаховий журнал  Index Copernicus).
 10. Киричок І.І., Коросташивець О.О. Педагогічні умови формування літературознавчої компетентності молодших школярів на уроках «Літературне читання» в системі «трьох кіл читання». Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. № 76. С. 52-60. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.76-1.9 (фаховий журнал Index Copernicus International).
 11. Киричок І.І., Четверова Д., Тонконог І. Педагогічні умови формування соціальної компетенції молодших школярів на уроках літературного читання при вивченні комічних жанрів. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.  2021. Випуск № 38. том 1. С. 211-219. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/38-1-32.(фаховий журнал Index Copernicus International).
 12. Киричок І. І. Педагогічні умови формування лінгвістичної компетенції молодших школярів на уроках української мови. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи» 2021. № 81. (фаховий журнал Index Copernicus International). С. 103-107. DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2021.81.22
 13. Киричок І.І., Бугаєць Н.О. Використання ІКТ при вивченні учнями початкової школи мовно-літературної та інформатичної галузі. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2021. № 78. С. 111-119. DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.78.19 (фаховий журнал Index Copernicus International).
 14. Киричок І.І. Модель формування дискурсивної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія «Психолого-педагогічні науки». 2022. № 2. С.7-17. DOI: https://doi.org/10.31654/2663-4902-2022-PP-2-7-17(фаховий журнал Index Copernicus International).

Науково-популярні, консультаційні, дискусійні публікації з наукової (професійної тематики)

 1. Киричок І.І. Формування комунікативних умінь у майбутніх учителів початкової школи створювати і використовувати комічні мовленнєві жанри в професійно важливих ситуаціях спілкування. Матеріали III-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 23 жовтня 2020 р. / за заг. ред. Т. М. Турчин, упоряд. Т.В.Гордієнко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2020. 188 с. С. 77-79.
 2. Киричек И. И., Багмут Я. А. Техники сторителлинга в формировании читательского интереса учащихся на уроках чтения. Actual trends of modern scientific research. Abstracts of V International Scientific and Practical Conference Munich, Germany, 8-10 November, 2020. С. 272-279. sci-conf.com.ua.
 3. Киричок Інна, Тонконог Ірина. Педагогічні технології у формуванні риторичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи. Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти: тези VIІ Міжнародної науково-практичної конференції (23 квітня 2021 року, м. Чернігів); упорядн. : Н. О. Терентьєва. Черкаси : Видавець Чабаненко Ю.В., 2021. 106 с. С. 46- 48.
 4. Киричок І. Використання коміксів на заняттях з методики навчання літературного читання у підготовці вчителів початкової школи. Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України: тези доповідей І Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 15 березня 2021 року/ редкол. О.С. Волошкіна та ін.  К.: ІТТА, 2021.  695 с. С. 419-421.
 5. Киричок І.І. Прийоми технології розвитку критичного мислення у підготовці майбутніх учителів на заняттях з курсу «Методика навчання української мови» та «Методика навчання літературного читання»: Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання: збірник тез всеукраїнської науково-практичної  конференції з міжнародною участю, 8 червня 2020 р., м. Київ, Інститут Педагогіки НАПН України / ред. колегія: Топузов О.М., Сисоєва С.О., Дічек Н.П. та ін. Київ: Педагогічна думка, 2021.  246 с.   С. 199-202.
 6. Киричок І.І. Використання прийомів риторизації при підготовці майбутніх учителів початкової школи на заняттях з курсу «Методика навчання української мови». Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність»: тези конференції.  м. Ніжин, 23 квітня 2020 року. Ніжин, ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний коледж», 2020. 438 с. С. 42-50. https://natc.org.ua/docs/Conferencia/2020/Conferencia_mat_20200423.pdf.
 7. Киричок І.І. Риторизація у підготовці майбутніх учителів початкової школи на заняттях з курсу «Методика навчання літературного читання». Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей нової української школи. Матеріали міжнародної науково-практичної онлайн конференції. Прилуки, Прилуцький гуманітарний коледж ім. І.Франка. 2020. 455 с. С. 270-275.
 8. Киричок І.І. Риторизація у підготовці вчителя початкової школи. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Матеріали II-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 17 жовтня 2019 р. / за заг. ред. Є. І. Коваленко, упоряд. Т. В. Гордієнко.  Ніжин : НДУ ім. М.Гоголя, 2019.  262 с. С. 86-89.
 9. Киричок І. І., Дробченко Г.О. Дидактичні умови розвитку готовності до самопрезентаційної діяльності майбутніх керівників ЗНЗ. Модернізація професійної підготовки менеджерів: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, м. Ніжин 15 лютого 2018 р. / за заг. ред. Ю. Г. Новгородської.  Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2018.  98 с.  С. 45-58.
 10. Киричок І. І. Шляхи формування умінь публічного виступу майбутніх керівників загальноосвітніх навчальних закладів.  Використання технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами: збірник матеріалів І регіональної науково –практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, Україна, 13 листопада 2017 року) / укладачі: Брик Р. С., Мочук О. Б.  Тернопіль, 2017.  137 с.  С.49-51.
 11. Киричок І.І. Готовність майбутніх учителів початкової школи до реалізації диференційованого підходу у навчанні учнів. Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології»  (Київ, 16 травня 2018).  К., 2018.  224 с.  С. 150-155.
 12. Киричок І.І.  Інноваційні методи навчання у підготовці майбутніх вчителів. Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнарод. участю (Луцьк, 24–26 травня 2018 р.) / уклад. В. О. Савош.  Луцьк : Вежа-Друк, 2018.  236 с.  С. 140-144.
 13. Киричок І.І.  Інноваційні методи навчання у підготовці майбутніх вчителів. Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти: матеріали Міжнародної наук.-практичної  конференції  (Глухів, 22-23 травня 2018 р.).  Глухів: РВВ Глухівського НПУ ім. О.Довженка, 2018.  220 с.  С. 46-48.
 14. Киричок І.І. Самопрезентація  майбутніх  керівників загальноосвітніх навчальних закладів. Людина віртуальна: нові горизонти: збірник праць (за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної конференції  20-21 березня 2017 року). Частина 2.  Монреаль: СРМ «АSF», 2017.  199 с.  С. 25-29.
 15. Киричок І.І. Шляхи формування вмінь публічного виступу в майбутніх вчителів початкової школи. Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності: збірник матеріалів Всеукраїнської конференції / укл. В.Є.Кавецький.  Тернопіль: СМП «Тайп», 2017. 318 с.  С.120-122.
 16. Киричок І.І. Розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів початкової школи під час вивчення курсу «Методика навчання літературного читання». Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої Дню початкової освіти, м. Ніжин, 19 жовтня 2018 р. / за заг. ред. Є. І. Коваленко, упоряд. Н. В. Білоусова. Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 269 с.  С. 120-123.
 17. Киричок І.І. Виховання патріотизму в майбутніх учителів початкової школи під час викладання курсу «Методика навчання літературного читання». Комунікативний дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу: зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції.  К.: Міленіум, 2018.  228 с.  С. 61-62.
 18. Киричок І. І. Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до роботи з казками в корекційно-розвивальній діяльності з учням.  Наукові записки науково-дослідної лабораторії «Проблеми підготовки студентів-філологів до українознавчої роботи в школі»: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми літературної освіти (пам’яті О. Р. Мазуркевича та П. К. Волинського». Н. П. Сивачук  (гол. ред.). Умань : АЛМІ, 2018.  С. 18–22. 
 19. Киричок І.І. Формування дискурсивної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Вчора, сьогодні, завтра» у межах реалізації Програми розвитку та функціонування української мови в закладах освіти у 2021 році «Сильна мова – успішна держава": збірник матеріалів Всеукраїнської  науково-практичної конференції (9 листопада 2021 р.). Ніжин: видавець ПП Лисенко М.М., 2021. С. 37-42.
 20. Киричок І.І. Дискурсивна компетентність майбутніх учителів початкової школи як феномен. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Збірник матеріалів II-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 21 жовтня 2021 року. Укладачі: Т.В.Гордієнко, Н.М.Демченко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2021. С. 68-70.
 21. Киричок І.І., Скрипаль Т.М. Використання прийому аналогії  у  пояснювальній промові  вчителя початкової школи як жанрі педагогічного  мовлення. Трансформаційні  процеси  в  умовах  війни  та  післявоєнного  періоду: збірник матеріалів Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції  (м.  Чернігів,  10  червня  2022  року).  Чернігів:  ГО  «Науково-освітній інноваційний центр суспільних трансформацій», 2022. URL: https://reicst.com.ua/asp/issue/view/conf_mult_06_2022DOI: https://doi.org/10.54929/confmult-06-2022 . С. 190-194.
 22. Киричок І. І., Турчин Т. М. Структурно-компонентна характеристика дискурсивної компетентності майбутніх учителів початкових класів. Сучасні педагогічні технології початкової освіти: реалії та перспективи. Збірник наукових праць. 2022. Вип. 6. Кам’янець-Подільський національний університет ім. І.Огієнка, видавець Ковальчук О.В. С. 17-19.
 23. Киричок І., Скрипаль Т. Формування прогностичних умінь молодших школярів на уроках читання з використанням технології критичного мислення. Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф (25-26 серпня 2022 року в режимі онлайн) / упорядн.: Баженков Є. В., Цьось А. В., Коломоєць Г. А., Дикий О. Ю., Ребрина А. А., Боляк А. А., Кліванська Ю. А., Буянова Г. В., 2022. С. 206-212.
 24. Киричок І.І. Педагогічні умови формування дискурсивної компетентності майбутніх учителів початкової школи. Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи. Збірник матеріалів III-ї Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Ніжин, 27 жовтня 2022 року. Укладач: Т.В.Гордієнко. Ніжин: НДУ ім. М.Гоголя, 2022. с. 44-46.  
 25. Inna Kyrychok, Irina Tonkonoh, Katerina Mehela. Assessment of the scope rhetoric competence  possessed by prospective teachers. Global Imperatives for business and Law  development. Kyiv, Knute DOI: http://doi.org/10.31617/k.knute.2019-10-10.105 . p. 827-834.
 26. Inna Kyrychok, Irina Tonkonoh, Viktoriia Pryma Anticipation Formation diagnostics of possibility of future managers of secondary education institutions as leaders of education process. Atlantis Press. Advances in Social Science, Education and Humanities Research.  volume 318. 3rd International Conference on Social, Economic, and Academic Leadership (ICSEAL 2019).  P. 306-315.  DOI https://doi.org/10.2991/icseal-19.2019.48. atlantis-press.com " proceedings/icseal-19/125909052.

КЕРІВНИЦТВО  СТУДЕНТСЬКОЮ НАУКОВОЮ РОБОТОЮ. Здійснює керівництво курсовими, дипломними, магістерськими роботами.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЯХ:

 1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Social, economic, and academic leadership» (ICSEAL 2019) 23rd-24th of March 2019, Prague (Czech Republic).
 2. ІІ Міжнародна науково-практична конференція  «Глобальні імперативи розвитку бізнесу та права» ( 10 – 11 жовтня 2019 року, м. Київ).
 3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Людина віртуальна: нові горизонти (Монреаль-Сєверодонецьк, 20-21 березня  2017).
 4. Міжнародна конференція «Педагогічна освіта на зламі століть: досвід минулого - погляд у майбутнє» (Ніжин, 19-20 жовтня 2017 р.).
 5. Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії педагогічної освіти у вимірах розбудови суспільства сталого розвитку та міжкультурної інтеграції» (Київ, 2-3 листопада 2017).
 6. Міжнародна наукова конференція «Ніжинська вища школа у вітчизняному та міжнародному освітянському, науковому і культурно-мистецькому вимірах (1820-2020 рр.)» (Ніжин, 22-23 вересень).
 7.  VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підготовки та професійного удосконалення працівників сфери освіти» (Чернігів, 22-23 квітня 2021 р.).
 8. V Міжнародна науково-практична конференція «Аctual trends of modern scientific research» (Мюнхен, 8-10 листопада 2020 р.).
 9. І Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Актуальні проблеми, пріоритетні напрямки та стратегії розвитку України» (Київ, 15 березня 2021 р.).
 10. II Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «ПОЧАТКОВА ОСВІТА: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ» (Ніжин, 21 жовтня 2021 р.).
 11. III Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (Ніжин, 23 жовтня 2020 р.).
 12. II Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція  «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (Ніжин, 17 жовтня 2019 р.).
 13. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Модернізація професійної підготовки  менеджерів» (Ніжин, лютий 2018).
 14. Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікативний дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу» (Київ, березень 2018).
 15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології»  (Київ, 16 травня 2018).
 16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Неперервна освіта в модусах минулого, теперішнього, майбутнього» (Дрогобич, травень 2018).
 17. Всеукраїнська  науково-практична конференція «Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності» (Тернопіль, 5-6 квітень 2017).
 18. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність» (Ніжин, Ніжинський агротехнічний коледж, 23 квітня 2020 р.).
 19. Міжнародна науково-практична онлайн-конференція «Забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців в умовах упровадження ідей Нової української школи» (Прилуки, 6 травня 2020 р.).
 20. Всеукраїнська науково-практична конференція  з міжнародною участю «Фахова підготовка сучасного вчителя початкових класів: реалії та перспективи» (Кам'янець-Подільський, 13 квітня 2021 року).
 21. Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Диференціація роботи учнів початкової школи з навчальними текстами: від читання до текстотворення», (12 год., 0,4 кредити ЄКТС) (Київ, 21-22 квітня 2021 р.).
 22. Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти  в контексті компетентнісного підходу» (Київ, 21 квітня 2021 р.). 
 23. Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна) «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання» (Київ, 8 червня 2021 р.).
 24. Всеукраїнська науково-практична конференція «Вчора, сьогодні, завтра» у межах реалізації Програми розвитку та функціонування української мови в закладах освіти у 2021 році   «Сильна мова – успішна держава» (Ніжин, 9 листопада 2021 р.).
 25. Регіональна науково-практична конференція «Використання технологій менеджменту якості в управлінні навчальними закладами» (Тернопіль, 13 листопада 2018 р. ).
 26. VІ всеукраїнська науково-практична конференція «Українська та іноземні мови в початкових класах: Актуальні проблеми й інноваційні технології навчання» (Кам’янець-Подільський, 17-18 березня 2022 року).
 27. Міжнародний круглий стіл «Молодь і освіта в умовах викликів ХХІ століття» (Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 26 травня 2022 р).
 28. V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення» (Полтава, 9-10 червня 2022 року).
 29. Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція «Трансформаційні процеси в умовах війни та післявоєнного періоду (Чернігів, 10 червня 2022 року).
 30. III Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Початкова освіта: історія, проблеми, перспективи» (Ніжин, 27 жовтня 2022 р.).
 31. ІІ Міжнародна  науково-практична Інтернет-конференція  «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення» (25-26 серпня 2022 р.).
 32. Всеукраїнська з міжнародною участю науково-практична конференція «Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу: досвід, реалії, перспективи (Житомир, 29 листопада 2022 р.).

УЧАСТЬ У СЕМІНАРАХ, ВЕБІНАРАХ, ТРЕНІНГАХ, ФЕСТИВАЛЯХ, МАРАФОНАХ з наступної тематики: 

 1. Всеукраїнський практичний онлайн-семінар «Стем-освіта: ресурси та перспективи розвитку у 2020-2021 рр». та курси підвищення кваліфікації (4 год., 0,12 кредиту ЄКТС) (Київ, 20 вересня 2020). 
 2. Всеукраїнський практичний онлайн-семінар «Методології вчителя з сучасними дітьми. Практика навчання в НУШ» та курси підвищення кваліфікації «Комікс та мультфільма за 10 хвилин: онлайн-сервіси для створення будь-якого уроку»  (15 год. 0,45 кредиту ЄКТС) (Київ, 18 вересня 2020 р.). 
 3. Всеукраїнський практичний онлайн-семінар та курси підвищення кваліфікації (15 год., 0,45 кредиту ЄКТС) (Київ, 19 вересня 2020 р.) «Міжпредметна інтеграція як елемент сучасної освіти: Стем-підхід».
 4. Всеукраїнський практичний онлайн-семінар та курси підвищення кваліфікації за видом вебінар (дистанційно) на тему «Розвиток практичних навичок в учнів початкових класів на уроках математики, української мови та читання» (2 год., 0,06 кредиту ЄКТС) (Київ, 19 жовтня 2020  р.).
 5. Всеукраїнський практичний онлайн-семінар та курси підвищення кваліфікації за видом вебінар (дистанційно) на тему «Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання» за напрямами «ІКТ», «Робота школи», «Практичні прийоми» (2 год., 0,06 кредиту ЄКТС) (Київ, 5 листопада  2020 р.).
 6. Всеукраїнський практичний онлайн-семінар «Організація дистанційного навчання у ЗЗСО: механізми та технології» (Київ, 24 січня 2021 р.) та підвищення кваліфікації (6 год., 0, 2 кредити ЄКТС).
 7. Всеукраїнська практичний онлайн-семінар «Результативна початкова освіта» (6 год.,  0, 2 кредити ЄКТС) (Київ, 12 січня 2021 р.). 
 8. Всеукраїнський практичний онлайн-семінар  та курси підвищення кваліфікації «Проєктна діяльність - методи ефективного навчання» (6 год., 0,2 кредити ЄКТС) (Київ, 24 січня 2021 р.). 
 9. Всеукраїнський практичний онлайн-семінар  та курси підвищення кваліфікації «Як організувати ефективну роботу над помилками на уроках української мови» (2 год., 0,06 кредиту ЄКТС) (Київ, 28 січня 2021 р.). 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 1. Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» для педагогічних та науково-педагогічних працівників 24.04.2021 - 30.05.2021 Польща – Україна.
 2. Курси підвищення кваліфікації «Спрямування читацького інтересу учнів 1-4 класів за допомогою різноманіття методів та форм навчання в умовах НУШ» (30 год., 1 кредит ЄКТС) (Київ, 15 березня 2021 р.). 
 3. Курси підвищення кваліфікації «Методи активізації навчального процесу: сучасні тренди» 01.10-12.10.2020 р. (Суми)  (60 год.,  2 кредити ЄКТС). 
 4. Стажування у відділі історії педагогіки  Інституту педагогіки НАПН України  у період з 25 січня до 25 лютого 2018 р. з теми: «Актуальні проблеми підготовки сучасного вчителя».
 5. Підвищила кваліфікацію на онлайн-курсі «Організація дистанційного та змішаного навчання на платформі Moodle» (м. Ніжин, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) (60 год.,  2 кредити ЄКТС). 

Дистанційні курси:

Конференції, тренінги, вебінари, практикуми:

 1. На курсах підвищення кваліфікації педагогічних та  науково-педагогічних працівників спеціальності 013 Початкова освіта викладала курси «Сторітеллінг у початковій школі», «Урок розвитку критичного мислення в НУШ. Стратегії розвитку критичного мислення», «Педагогічні технології НУШ: «Щоденні п'ять».   
 2. Всеукраїнський практичний онлайн-семінар «Стем-освіта: ресурси та перспективи розвитку у 2020-2021 рр». та курси підвищення кваліфікації 4 год. 0, 12 кредиту ЄКТС (Київ).
 3. Всеукраїнський практичний онлайн-семінар «Методології вчителя з сучасними дітьми. Практика навчання в НУШ» та курси підвищення кваліфікації «Комікс та мультфільма за 10 хвилин: онлайн-сервіси для створення будь-якого уроку» 15 год, 0, 45 кредиту ЄКТС (Київ, 18 вересня 2020 р.).
 4. Пройшла курси підвищення кваліфікації 15 год. 0, 45 кредиту ЄКТС (Київ, 19 вересня 2020 р.) «Міжпредметна інтеграція як елемент сучасної освіти: Стем-підхід».
 5. Курси підвищення кваліфікації за видом вебінар (дистанційно) на тему «Розвиток практичних навичок в учнів початкових класів на уроках математики, української мови та читання» тривалість 2 год. 0,06 кредиту ЄКТС 19 жовтня 2020  р.
 6. Підвищення кваліфікації за видом вебінар (дистанційно) на тему «Використання онлайн-тестів під час дистанційного навчання» за напрямами «ІКТ», «Робота школи», «Практичні прийоми» (тривалість 2 години / 0,06 кредиту ЄКТС) 5.11 2020 р.
 7. м. Київ, НАЗЯВО, курс «Експерт із акредитації освітніх програм» сертифікат за номером № 37103741b4884da18d5656f96033fa6d  від 18.10.2021 р.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative