Персоналії

Бондаренко Юрій ІвановичЗавідувач кафедри

Бондаренко Юрій Іванович -

доктор педагогічних наук, професор.

Народився в Ніжині 1963 року. У Ніжинському державному університеті працює з 1990. За цей час пройшов шлях від асистента до професора, завідувача кафедри методики викладання української мови і літератури. Закінчив аспірантуру та докторантуру при Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова.

Юрій Іванович викладає курс методики навчання української літератури на філологічному факультеті, розробив програму цього курсу, є автором декількох посібників, має близько сімдесяти методичних та літературознавчих розвідок, опублікованих у фаховій періодиці. У 2009 році побачила світ його монографія “Теорія і практика навчання української літератури на філософсько-історичних засадах у старших класах загальноосвітньої школи”, а в 2010 Юрій Іванович захистив докторську дисертацію за цією ж темою. Коло наукових зацікавлень – поглиблення процесів сприймання та осмислення учнями літературних творів, філософсько-історичні засади інтерпретації спадщини українських письменників.

Як член журі Юрій Іванович брав участь в організації ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови і літератури, виступав головою журі ІІІ етапу (обласний тур) цієї ж олімпіади, обласних етапів Малої академії наук.

Голуб Наталія Миколаївна

- доцент кафедри методики викладання української мови та літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, кандидат педагогічних наук, педагогічну діяльність розпочала з 1995 року.

1995 року закінчила філологічний факультет Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2000 року – аспірантуру  Інституту педагогіки АПН України (м.Київ).

Від 1995 до 2001 року поєднувала наукову діяльність із педагогічною працею в ліцеї при НДУ як учитель української мови та літератури, фахівець вищої категорії.

В університеті - із 2001 року. Від 2004 до 2006 року працювала на посаді заступника декана з виховної роботи філологічного факультету.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: “Розвиток зв’язного мовлення учнів 5 – 7 класів засобами музики і живопису”.

У колі її наукових інтересів – методика навчання української мови в школах різних типів, формування національно мовної особистості в умовах реформування освіти, виховання морально-етичних цінностей школярів засобами мистецтва, використання сучасних інформаційних технологій у викладанні мови. Є автором 28 наукових та навчально-методичних публікацій.

Проценко Лариса Іванівна

– старший викладач кафедри методики викладання української мови та літератури Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, педагогічну діяльність розпочала з 1969 року.

1969 року закінчила філологічний факультет Ніжинського державного інституту імені Миколи Гоголя.

Від 1969 до 1972 працювала вчителем російської мови та літератури в с.Тинному Рівненської області.

Протягом 5 років  - учитель російської мови та літератури в СШ №146 ПГВ.

В університеті ­ із 1979 року. Протягом 5 років займала посаду завідувача курсами підвищення кваліфікації вчителів. Довгий час виконувала обов'язки секретаря Вченої ради філологічного факультету.

Почала працювати на кафедрі методики викладання української мови та літератури з часу її створення як фахівець із методики навчання української мови. Підготувала не одну плеяду спеціалістів із української словесності.

Близько 15 років працює в приймальній комісії навчального закладу.

У колі її наукових інтересів – методика навчання української мови в середній школі, розвиток комунікативних якостей особистості, актуальні питання викладання мови, особистісно орієнтоване навчання. Є автором 20 публікацій.

Бондаренко Алла Іванівна

кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання укр. мови й літератури.

Алла Іванівна Бондаренко народилася 1965 року в м.Кролевці Сумської області. У 1986 році закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя, у 1996 році – аспірантуру при Інституті української мови НАН України.  Цього ж року захистила кандидатську дисертацію «Поетична мова Василя Стуса (експресеми емотивного змісту)». Нині – доцент кафедри методики викладання української мови й літератури.

Автор близько шістдесяти праць із лінгвостилістики й культури укр. мови, в тому числі – посібників «Культура ділового мовлення вчителя» (Ніжин, 2000)    й «Художній текст в інтерпретаційному вимірі» (Ніжин, 2008) та монографії «Текстово-світоглядні моделі художнього мовомислення ХХ ст.» (Ніжин, 2009).  Понад тридцять праць опубліковано в джерелах, затверджених ВАК України.   У колі зацікавлень – мова художніх творів  філософського змісту (Володимира Винниченка, Віктора Домонтовича, Миколи Хвильового, Івана Багряного, Василя Стуса, Емми Андієвської, Юрія Тарнавського, Володимира Дрозда, Оксани Забужко та ін.).

Забарний Олександр Вадимович

Кандидат педагогічних наук, доцент, Відмінник освіти України.

Народився 29 квітня 1956 р. в м.Прилуках Чернігівської області в учительській родині. Закінчив філологічний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту ім.М.В.Гоголя (1977). Працював учителем сільської школи, заступником директора школи, інспектором шкіл Прилуцького районного відділу освіти, викладачем, заступником директора з навчальної роботи Прилуцького педагогічного училища ім.І.Франка.

З 1992 р. працює в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя на посадах старшого викладача, доцента кафедри методики викладання української мови та літератури, проректора з гуманітарних питань та виховної роботи, проректора з навчальної та методичної роботи.

Нагороджений відзнакою Міністерства освіти і науки України «Петро Могила» (2006).

З 2003 р. очолював філологічний факультет цього університету.

Автор 5 навчальних посібників з літературознавства та методики викладання української літератури, а також 70 наукових праць, опублікованих у фахових виданнях України та зарубіжжя.

Член національної спілки журналістів України. Автор трьох поетичних збірок та двох книг прози.

 

Рудюк Тетяна Вікторівна

кандидат філологічних наук, доцент 

2006 року закінчила магістратуру Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя й одержала диплом з відзнакою зі спеціальності «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література»  та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача української мови та літератури.

2006 року вступила до аспірантури при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя (спеціальність – 10.02.01 – українська мова), яку закінчила 2009 року. 21 грудня 2010 року захистила дисертацію «Вербалізація концептів ЧОЛОВІК, ЖІНКА в українській фразеології».

2011 року одержала диплом кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – українська мова.

Читає навчальні курси: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», практичні та лабораторні заняття з «МНУМ» та «МНУЛ», керує практикою студентів, виконує обов’язки секретаря Вченої ради філологічного факультету. Є автором 23 наукових та навчально-методичних публікацій.

Коло наукових інтересів: фразеологія, граматика, поетика.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative