Факультет природничо-географічних і точних наук

Деканат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра фізичного виховання

Кафедра математики, фізики та економіки

Кафедра інформаційних технологій та аналізу даних

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини факультету

Матеріали конференцій

Найцікавіше знаходиться тут

Акредитація та ліцензування

Мельничук Людмила Юріївна

Науковий ступінь та вчене звання:

Кандидат фізико-математичних наук (1996). Наукова спеціальність: 01.04.10 – фізика твердого тіла. Тема дисертації: «Анізотропія поверхневих плазмон-фононних поляритонів монокристалів оксиду цинку» (1996).

Доцент кафедри фізики (2000).

Освіта:

 • Київський педагогічний інститут імені М.П. Драгоманова. Аспірантура при кафедрі фізики (1992 – 1996).

 • Вінницьций державний педагогічний інститут імені Миколи Островського (1985 – 1990). Спеціальність: математика і фізика. Кваліфікація: учитель математики і фізики.

Трудова діяльність:

 • 2015 – теперішній час – завідувач кафедри фізики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

 • 1998 – 2015 – доцент кафедри фізики Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В. Гоголя (з 2004 – Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя).

 • 1997 – 1998 – асистент кафедри фізики Ніжинського державного педагогічного інституту імені М.В. Гоголя.

 • 1992 – 1996 – аспірантка кафедри фізики Київського педагогічного інституту імені М.П. Драгоманова.

 • 1990 – 1992 – інженер кафедри фізики Київського державного педагогічного інституту імені О.М. Горького.

 • 1990 – викладач математики Гущинецького ПТУ № 32 Калинівського р-ну Вінницької обл.

Специфічний досвід:

 • Нагороджена почесною грамотою МОН України як науковий керівник студента-переможця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Студентська наукова творчість – Україні» (Малиш Тетяна(студентка спеціальності «Математика і фізика») – диплом I ступеня та грошова премія за роботу «Дослідження анізотропії електрофізичних властивостей карбіду кремнію (політип 6H)») (червень, 2002, м. Київ). За результатами роботи студентка вступила до аспірантури при Інституті фізики напівпровідників НАН України (Київ, Україна), а потім – в докторантуру Карлового університету (Прага,Чехія), де згодом успішно захистила дисертацію, здобувши звання PJ-доктора.

 • За результатами дипломної роботи (2005) студент спеціальності «Математика і фізика» Полонський Олександр вступив на навчання в докторантуру Карлового університету (Прага, Чехія), де згодом успішно захистив дисертацію, здобувши звання PJ-доктора.

 • За результатами дипломної роботи (2008) студентка спеціальності «Математика і фізика» Артемненко Анна вступила на навчання в докторантуру Карлового університету (Прага, Чехія),де згодом успішно захистила дисертацію, здобувши звання PJ-доктора.

 • За результатами дипломної роботи (2009)студент спеціальності «Математика і фізика» Хміль Денис вступив на навчання в аспірантуру Інституту фізики напівпровідників НАН України (Київ, Україна).

 • За результатами дипломної роботи (2014) студент спеціальності «Прикладна фізика» Власюк Віктор вступив на навчання в аспірантуру Інституту фізики напівпровідників НАН України (Київ, Україна).

Викладання:

Викладає для студентів бакалаврату та магістратури навчальні курси «Загальна фізика (Механіка. Оптика)», «Теоретична фізика (Теоретична механіка)», «Фізичний практикум (Механіка. Молекулярна фізика та основи термодинаміки. Оптика)», «Загальна фізика», «Фізика», «Лабораторії спеціалізації (Лабораторні оптичні прилади. Напівпровідникові матеріали)» тощо.

Коло наукових інтересів:

 • Вивчення властивостей полярних оптично-анізотропних напівпровідників та структур на їх основі методами ІЧ- спектроскопії та порушеного повного внутрішнього відбивання.

 • Методика постановки фізичного наукового, лабораторного та демонстраційного експерименту з урахуванням, зокрема, методів мікроскопії та спектроскопії.

Патенти:

 • Спосіб визначення концентрації та рухливості носіїв зарядів у полярних напівпровідникових матеріалах (1995).

Відзнаки:

 • Подяка голови Чернігівської обласної державної адміністрації (жовтень, 2015).

 • Почесна грамота університету (1999, 2003, 2007, 2011, 2015).

 • Відмінник освіти України (листопад, 2007).

 • Грамота виконавчого комітету Ніжинської міської ради (2003).

 • Стипендіат Кабінету Міністрів України для молодих учених (перший термін перебування:1998 – 2000; другий термін перебування:2001 – 2003).

 • Грамота Президії Національної академії наук України за серію робіт «Поверхневі збудження в оптично-анізотропних напівпровідниках та структурах на їх основі» (квітень, 2002, Киів).

 • Подяка голови Київської міської державної адміністрації (березень, 2002, Киів).

 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (червень, 2002, Киів).

Публікації:

Автор і співавтор більше 60 наукових праць з фізики напівпровідників та діелектриків, а весь науковий доробок складає понад 150 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі статті в базі даних Scopus, Web of Science, навчальні посібники з грифом МОН України:

 • Венгер Е.Ф., Корбутяк Д.В., Мельничук А.В., Мельничук Л.Ю. Исследование плёнок ZnO на подложке с оптического стекла методом ИК-спектроскопии отражения // Сборник научн. трудов (Грузия. Телавский государственный университет). – 2014. – № 1 (26). – С. 53 – 60.

 • Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Збірник задач з механіки: Навч. посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 651 с. (Гриф МОН МС У, лист №1/11-2258 від 12 лютого 2013 р.).

 • Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Лабораторний практикум з молекулярної фізики та основ термодинаміки: Навч. посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 260 с. (Гриф МОН МС У, лист № 1/11-5585 від 4 липня 2011 р.).

 • Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Механіка. Лабораторний практикум: Навч. посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2011. – 250 с. (Гриф МОН МС У, лист № 1/11-7253 від 4 серпня 2011 р.).

 • Venger E.F., Ievtushenko A.I., MelnichukL.Yu., Melnichuk O.V. Surface polaritonsin 6H-SiC single crystals placedin a stronguni form magnetic field // Physics and Chemistry of Solid – 2011. –Vol. 12. – N 3. – Р. 579 – 584.

 • Venger E.F., Ievtushenko A.I., MelnichukL.Yu., Melnichuk O.V. Effec to fstr on gmagnetic field on surface polaritons in ZnO // Semiconductor Physics, Quantum Electronics&Optoelectronics. – 2010. –Vol. 13. – N 3. – P. 314 – 319.

 • Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Фізика на основі експерименту. Лабораторний практикум: Навч. посібник. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2010. – 180 с. (Гриф МОН У, лист № 1/11-8962 від 27.09.2010 р.).

 • Венгер Є.Ф., Євтушенко А.І., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Поверхневі поляритони в монокристалах 6H-SiC, розміщених у сильному однорідному магнітному полі // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. – 2010. –Вып. 45. – С. 61 – 68.

 • Венгер Е.Ф., Евтушенко А.И., Мельничук Л.Ю., Мельничук А.В. Спектры отражения монокристалла 6H-SiC, размещенного в сильном однородном магнитном поле // Инженерно-физический журнал. – 2009. – Т. 82. – № 6. – С. 1187 – 1193.

 • Венгер Є.Ф., Євтушенко А.І., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Магніторефрактивний ефект у монокристалах ZnO та 6H-SiC // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. – 2008. – Вып. 43. – С. 30 – 37.

 • Венгер Є.Ф., Дмитрук М.Л., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В. Сингулярні поверхневі поляритони в оптично-анізотропних кристалах Al2O3 // Український фізичний журнал. – 2001. – Т. 46. – № 11. – С. 1191 – 1195.

 • Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Пасічник Ю.А. Вплив плазмон-фононного зв’язку на коефіцієнт відбивання в одновісному полярному напівпровіднику ZnO // Український фізичний журнал. – 2000. – Т.45. – № 8. – С. 976 – 984.

 • Венгер Є.Ф., Давиденко С.М., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Пасічник Ю.А. Поверхневі поляритони в системі ZnO/SiC 6Н // Оптоэлектроника и полупроводниковая техника. – 2000. –Вып. 35. – С. 190 – 195.

 • Венгер Є.Ф., Мельничук Л.Ю., Мельничук О.В., Пасічник Ю.А., Сухенко О.І. Поверхневі плазмон-фононні поляритони карбіду кремнію // Український фізичний журнал. – 1998. – Т. 43. – № 5. – С. 598 – 603.

 • Мельничук А.В., Мельничук Л.Ю., Пасечник Ю.А. Поверхностные плазмон-фононные поляритоны гексагональной окиси цинка // Журнал технической физики. – 1998. – Т. 6. – Вып. 1. – C. 58 – 62.

 • Пат. 15332А. Україна. МКИ G 01 N 21/00. Спосіб визначення концентрації і рухливості носіїв зарядів в полярних напівпровідникових матеріалах / Є.Ф. Венгер, О.В. Мельничук, Л.Ю. Мельничук, Ю.А. Пасічник; Заявл. 10.02.95; Опуб. 30.06.97, Бюл. № 3.

 • Венгер Е.Ф., Мельничук А.В., Мельничук Л.Ю., Пасечник Ю.А. Отражательная способностьмонокристаллов окиси цинка в области остаточних лучей // Квантовая электроника. – 1995. – Вып. 47. – C. 87 – 93.

 • Venger E.F., Melnichuk A.V., Melnichuk L.Ju., Pasechnik Ju.A. Anisotropy of the ZnO Single Crystal Reflectivity in the Region of Residual Rays // Physica Status Solidi (b). – 1995. –Vol. 188. – N 2. – P. 823 – 831.

 • Мельничук А.В., Мельничук Л.Ю., Пасечник Ю.А. Анизотропия электрофизических свойств монокристаллов окиси цинка // Физика твёрдого тела. – 1994. – Т. 36. – № 9. – C. 2624 – 2633.

 • Венгер Е.Ф., Мельничук А.В., Мельничук Л.Ю, Нимчин В.П., Пасечник Ю.А. Поверхностные поляритоны в сильно легированом карбиде кремния // Оптическая спектроскопия: Сборник научн. трудов. – К.: Институт физики АН У, 1993. – Т. 2. – С. 315 – 329.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet

Google Analytics Alternative