Факультет природничо-географічних і точних наук

Деканат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра фізичного виховання

Кафедра математики, фізики та економіки

Кафедра інформаційних технологій та аналізу даних

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини факультету

Матеріали конференцій

Найцікавіше знаходиться тут

Акредитація та ліцензування

Кнорозок Леонід Михайлович

Науковий ступінь та вчене звання:

Кандидат фізико-математичних наук (1999). Наукова спеціальність: фізиканапівпровідників та діелектриків – 01.04.10. Тема дисертації: «Деформаційні зміни кристалічної ґратки і енергетичного спектра електронної підсистеми антимоніду індію при подвійному легуванні».

Доцент кафедри фізики (2002).

Освіта:

 • Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя (1981). Спеціальність «Вчитель математики та фізики».

 • Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. Аспірантура при кафедрі напівпровідникової електроніки радіофізичного факультету (1992). Спеціальність: вчений-дослідник., викладач. Спеціалізація: фізика напівпровідників.

Трудова діяльність:

 • 2000 – теперішній час – доцент кафедри фізики  Ніжинського державного університету  імені    Миколи Гоголя.

 • 1992-2000 – старщий викладач кафедри фізики  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

 • 1987-1992 – асистент кафедри фізики  Ніжинського державного педагогічного інституту  імені Миколи Гоголя.

 • 1986 – молодший науковий співробітник кафедри фізики Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя.

 • 1984 – 1986 – майстер виробничого навчання  та викладач (за сумісництвом) спецтехнології монтажу радіоапаратури та приладів  (СПТУ – 11, м. Ніжин).

 • 1981-1984 – вчитель математиики та фізики середньої та восьмирічної школи (с. Черняхівка, с. Мала Кошелівка Ніжинського району).

Специфічний досвід:

– виконує наукову роботу за планом академіка  Міжнародної Академії культури безпеки, екології та здоров‘я – «МАКБЕЗ» , International Academy of culture security, ecology and health – «IACSEH», м. Київ. Член Європейської організації безпеки, European Association for Security (EAS) (м. Краків).Тема роботи: «Формування в молоді здорового способу життя як національна ідея».

–  на громадських засадах заступник голови науково-методичної  ради методичного центру Цивільного захисту та БЖД  Чернігівської області.

Викладання:

Викладає для студентів бакалаврату та магістратури навчальні курси «Фізико-хімічні основи матеріалознавства», «Фізика поверхні», «Оптика поверхні напівпровідників», «Фізика напівпровідників», «Фізика твердого тіла», «Загальна фізика» (заочний відділ)», «ІТ та ТЗН»,  «ЦЗ», «ОПГ», «БЖД», «ООП».

Коло наукових інтересів:

 • Теоретичні та експериментальні наукові дослідження з теми «Дослідження енергетичного спектру електронної підсистеми антимоніду індію при подвійному і одинарному легуванні».

 • Науково-методичні розробки з теми «Особливості викладання фізики в старших класах гуманітарного профілю».

 • Керівництво науковою роботою у Малій Академії наук (МАН) при Ніжинському обласному педагогічному ліцеї Чернігівської обласної ради.

Публікації:

Автор понад 110 наукових та науково-методичних публікацій, у тому числі:

 1. Анищенко В.А., Бродовой В.А., Вялый Н.Г., Викулов В. А., Кнорозок Л.М. Влияние комплексообразования на электрические свойства  TP  (InSb)1-x(CdTe)x // Неорганические материалы. – 1993. – Т. 29. – N 2.  – С.197 – 199.

 2. Бродовой В. А., Бродовой А.В., Вялый Н.Г., Кнорозок Л.М., Колесниченко В.Г. Магнитная восприимчивость кристаллов  TP (InSb)1-xCdTe)x // ФТТ. – 1996. – T. 38. – N 6. – С.1763-1767.

 3. Brodovoi A.V., Brodovoi V.A., Kolesnichenko V.G., Kolesnik S.P., Khnorozok L.M., Skorokhod V.V., Solonin S.M. Abnormal magnetic Properties and high temperature Supercondactivity of metal and semicondactor single cristals // Material Sciense and Material Properties for Infrared Optoelectronics. – Uzhgorod, Ukraine. – 1996. – P. 293-297.

 4. Бродовой В.А., Вялый Н.Г., Кнорозок JI.M., Маркив И.Я. Особенности изменения постоянной решетки  TP (InSb)1-xCdTe)x // Неорганическиематериалы. – 1997. – Т. 33. – № 3. – С. 303-304.

 5. Бродовой А.В., Бродовой В.А., Кнорозок Л.M., Колесниченко В.Г., Колесник С.П. Аномальные магнитные свойства кристаллов TP (InSb)1-xCdTe)x при низких температурах // ФТП. -1997. Т.31. -N9.С.1052-1053.

 6. Бродовой В.А., Вялый Н.Г., Кнорозок JI.M. Оптическиесвойства TP (InSb)1-xCdTe)x // ФТП. –1998. -Т. 32. – N 2. – С. 303 – 306.

 7. Venger E.F., Knorozok L.M., Melnichuk L.Yu., Melnichuk O.V.. Synthesis and properties of semiconductor solidsolution (InSb)1-x(CdTe)x  // Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics. – 2006. – V. 9. – P. 80 – 86.

 8. Бродовой А.В., Колесниченко В.Г., Скороход В.В.; Бродовой В.А., Кнорозок Л.М., Зинец О.С. Влияние локальних искажений кристаллической решетки на магнитную восприимчивость твердых растворов (InSb)1-x (CdTe)x; SPIE-2001. – № 4355. – Р. 211-215 (Material Scienceand Material Properties for Infrared Opt electronics).

 9. Brodovoi A.V.,. Brodovoi V.A, Skryshevskyi V.A., Bunchuk S.G., Khnorozok L.M.. Photoelectric propertie sofmetal-poroussilicon-silicon planar heterostructures  // Semiconductor Physics, Quantum Electronics&Optoelectronics. 2002. – V. 5. – N 4. – P. 395-397.

 10. Ігнатенко В.А., Кнорозок Л.М., Шовкопляс В.С. Спеціальний фізичний практикум з фізики напівпровідників та напівпровідникових приладів: Лабораторний практикум. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2012. – 35 с.

 11.  Ігнатенко В.А., Кнорозок Л.М., Миколаєнко В.В. та ін. Експериментальні задачі з інтерференції в гуртковій роботі з фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 99. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – С. 349 – 353.

 12. Баксічева І.С., Кнорозок Л.М., Руденко М.П., Шовкопляс В.С. Формування діяльнісно-творчих компетентностей учнів під час вивчення теплових двигунів у 10 класі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 99. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. –С. 8 – 11.

 13. Ігнатенко В.А., Кнорозок Л.М., Шовкопляс В.С. Лабораторії спеціалізації: Фізика діелектриків. Лабораторний практикум. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – 35 с.

 14. Баксічева І.С., Ігнатенко В.А., Кнорозок Л.М. Взаємодія людини-природи-суспільства в шкільному курсі фізики // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 109. Серія: педагогічні науки: Збірник. – Чернігів: ЧНПУ, 2013. –С. 18-21.

 15. Карпенко С.І., Кнорозок Л.М., Руденко М.П. Домашній експеримент з фізики на другому ступені навчання // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 116. Серія: педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2014. – С. 45 – 48.

 16. Давиденко С.М., Кнорозок Л.М., Ігнатенко В.А., Шовкопляс В.С. Спектроскопія сталей: Навч. посібник. – Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 58 с.

 17. Цивільний захист: Навч. посібник / Л.М. Кнорозок, О.В. Мельничук, М.П. Руденко та ін. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2015. – 356 с.

 18. Давиденко С.М., Кнорозок Л.М., Руденко М.П. Організація виконання творчих лабораторних робіт при навчанні фізики у середній школі // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка. Випуск 127. Серія: педагогічні науки. – Чернігів: ЧНПУ, 2015. – С. 32 – 34

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet

Google Analytics Alternative