Факультет природничо-географічних і точних наук

Деканат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра фізичного виховання

Кафедра математики, фізики та економіки

Кафедра інформаційних технологій та аналізу даних

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини факультету

Матеріали конференцій

Найцікавіше знаходиться тут

Акредитація та ліцензування

 Барило Ніна Андріївна

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Науковий ступінь та вчене звання:

Доцент кафедри математики  (1993).

Кандидат педагогічних  наук (1986). Наукова спеціальність:  теорія і історія педагогіки. Тема дисертації: «Формирование у учащихся старших классов знаний и умений  по экономике сельськохозяйственного производства ( на материалах деятельности ученических производственных бригад)».

 

 

Освіта:

 • Чернігівський державний педагогічний інститут ім. Т. Г. Шевченка (1971) Спеціальність: математика. Спеціалізація: присвоєна кваліфікація вчителя математики IV – X кл. та звання вчителя середньої  школи.
 • Аспірантура при Науково – дослідному інституті педагогіки УРСР (1983).

Трудова діяльність:

 • 2006 – теперішній час – доцент кафедри вищої математики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
 • (2004 – 2006) – доцент кафедри математики  Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;
 • (1998 – 2004) – доцент кафедри математики Ніжинського державного педагогічного університету імені Миколи Гоголя;
 • (1990 – 1998) – доцент кафедри Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя;
 • (1987 – 1990) – старший викладач кафедри математики Ніжинського державного педагогічного інституту імені Миколи Гоголя;
 • ( 1983 – 1987) – асистент кафедри математики Ніжинського Державного педагогічного інституту ім. М.  В. Гоголя;
 • (1980 – 1983) – аспірантка НДІ педагогіки УРСР;
 • (1971 – 1980) – вчитель математики (Чернігівська область, Ніжинський район; м. Бровари, Київська область). Організатор позакласної роботи.

Специфічний досвід:

 • участь у роботі республіканського методичного семінару з актуальних питань ШКМ і МНВ при Київському НПУ імені М. П. Драгоманова;
 • вивчення передового педагогічного досвіду проведення виїзних лабораторних занять з МНМ на базі шкіл – міста, району, області, республіки;
 • організація і методика проведення педагогічної та стажувальної практик;
 • кваліфікація «спеціаліст вищої категорії» ( Управління освіти Чернігівської ОДА) – (1998);
 • кваліфікаційна категорія – вчитель-методист (2008);
 • вивчення та впровадження в практику передового досвіду вчителів – новаторів математики.

Викладання:

Викладає для студентів бакалаврату, спеціалістів та магістратури навчальні курси: « Методика викладання математики» (загальна та частинна),  « Історія математики»,  « Методика навчання математики в середній та вищій школі»,  « Вибрані питання математики та методики викладання математики»,  «Актуальні питання математики», « Педагогічна та стажувальна практики»;  член ДЕК. Оглядові лекції до ДЕК,  керівництво дипломним проектом.

Коло наукових інтересів:

Актуальні питання шкільного курсу математики та методики її навчання:

 • нові підходи до деяких питань МНМ;
 • використання евристичних методів, що стимулюють творчу діяльність учнів та їх активність;
 • лекційно – практична система викладу навчального матеріалу;
 • використання елементів історизму, з метою формування стійкого інтересу до навчання в цілому, зокрема до вивчення окремих предметів;
 • новітні технології навчання;
 • набуття необхідних життєвих компетентностей, зокрема забезпечення умов для досягнення кожним учнем практичної компетентності;
 • розвиток логічного, алгоритмічного мислення.

 Відзнаки:

 • Ветеран праці  (2001)

Публікації:

Автор близько  40 наукових та науково – методичних публікацій, у тому числі:

 • Формирование у учащихся старших классов знаний и умений по зкономике сельскохозяйственного производства (на материалах деятельности ученических производственньїх бригад): Автореф. дис. канд. пед. наук: 03.05.04. – К., 1986. – 24 с.
 • Факультет майбутнього   педагога:   Програма,   завдання   та методичні вказівки з математики і фізики для слухачів фіз.-мат. факультету. – Ніжин, 1986. – 24 с.
 • Методичні рекомендації до практичних і лабораторних занять з
  методики викладання  математики (загальна методика). – Ніжин: НДПІ, 1988. – 30 с.
 • Про вклад Ніжинського педінституту в розвиток математичної освіти на Україні // Тез. міжвуз. наук.-практ. конф., присвяч. 1000-річчю школи Київської Русі. – Ніжин, 1989.
 • Ділова педагогічна гра, як засіб формування професійно-педагогічних умінь майбутніх  учителів математики // Шляхи вдосконалення проф.-пед. підготовки вчителя в умовах перебудови вищої і середньої школи:  тез. міжвуз. наук.-практ. конф. – Ніжин, 1990.
 • Актуальні   питання   перебудови   процесу   підготовки   учителя        математики, фізики в сучасних умовах // Там само. – С. 105-107. У складі колект. авт.
 • Алгебра,   тригонометрія,   початки  аналізу:   Навч.   посіб.  Для слухачів підготовчого відділення. – Ніжин, 1998. – 110 с. У складі колект. авт.
 • Геометрія: Навч. посіб. для слухачів підготовч. відділення. – Ніжин, 1998. – 58 с. У складі колект. авт.
 • Барило Н.А. Деякі аспекти методики навчання учнів розв’язуванню текстових задач // Фізико-математичний збірник: Збірник наукових праць. – Ніжин: Вид-цтво НДПУ ім. М.Гоголя, 2002. – С. 62-69.
 • Педагогічна практика студентів (метод, рек. для студ. IV і V курсів
  фіз.-мат. фак.). – Ніжин: НДПУ, 2003. – 102 с. У складі колект. авт.
 • Навчально-виховна практика перед випускного і випускного курсів // Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний збірник наукових робіт. – Вип. 25. – Донецьк: Фірма ТЕАН, 2006. – 260 с. (Міжнародна програма “Евристика та дидактика точних наук”). У співавт.
 • Тематика курсових робіт з методики викладання математики та методичні рекомендації щодо їх написання: Методичний посібник / Укл.: Н.А. Барило, Л.М. Бойко, В.Г. Опанасенко, Н.П. Варущик. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2007. – 29 с.
 • Методика навчання математики. Тексти лекцій для студентів 3 курсу фізико-математичного факультету (загальна методика). – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 103 с.
 • Про принцип історизму в навчанні шкільному курсу математики. // Фізико-математичні записки: Збірник наукових праць. – Ніжин: Видавнитство НДУ ім. Миколи Гоголя, 2008 . – С. 93-96.
 • Збірник задач з теорії і практики навчання й виховання та методики викладання математики. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 66 с. У співавт
 • Збірник задач з теорії і практики навчання й виховання та методики викладання математики. – Ніжин: Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2008. – 66 с. У співавт
 • Барило Н.А., Кравченко Э.М. Вороний Георгій Федосійович – велет науки з української Журавки // Фізико-математичні записки: Збірник наукових праць. – Ніжин, Видавництво НДУ імені Миколи Гоголя, 2013. – С. 139-142.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet

Google Analytics Alternative