Навчально-методична робота

пп.

Вид роботи

Виконавці

Термін виконання

1

2

4

5

1.

Розробити навчальні та робочі програми з дисціплін згідно з вимогами кредитно-трансферної системи за новими навчальними планами

викладачі кафедри

вересень-грудень

2.

Привести у відповідність навчально-методичні комплекси з хімічних дисциплін згідно діючих навчальних планів

викладачі кафедри

вересень-грудень

3.

Розробити завдання для проведення проміжної атестації студентів І-V курсів з хімічних дисциплін

зав. Кафедри, викладачі кафедри

до 20.10.2015;

до 15.03.2016

4.

Провести моніторинг адаптації першокурсників до умов навчання в університеті

Куратори академ. груп.

ХІ.2015;

5.

Провести методичні семінари викладачів кафедри

зав. кафедри, викладачі кафедри

ХІ.2015; IІІ.2016

6.

Провести зі студентами І етап Всеукраїнської олімпіади "Студент і науково-технічний прогрес"

викладачі кафедри

грудень – січень

7.

Прийняти участь у проведенні І етапу турніру "Юний хімік"

Суховєєв В.В., Гриценко В.В., Москаленко О.В., Циганков С.А., Лисенко М.Б.,Швидко О.В.

ХІ.2015

8.

Прийняти участь у проведенні методичних засідань вчителів міста

Москаленко О.В., Суховєєв В.В., Швидко О.В., Лукашова Н.І.

постійно

9.

Надати методичну допомогу для проведення профільно-ліцейного етапу олімпіади з хімії

Москаленко О.В., Швидко О.В.

ХІ.2015

10.

Проводити науково-дослідницьку роботу з ліцеїстами Ніжина в рамках МАН

Москаленко О.В., Швидко О.В.

протягом року

11.

Підготувати до друку навчальний посібник «Хімічна технологія»

Суховєєв В.В., Москаленко О.В., Суховєєв О.В.

IІІ.2016

12.

Вдосконалити методичні комплекси з дисциплін з урахуванням діючих вимог

викладачі кафедри

ІХ.2015; IІ.2016

13.

Надавати студентам ф-ту методичну допомогу у підготовці до навчальних занять з хімічних дисциплін з використанням інтерактивних методів навчання

зав. кафедри, викладачі кафедри

протягом року

14.

Обговорення результатів літньої та зимової заліково-екзаменаційних сесій

зав. кафедри, викладачі кафедри

ІХ.2015; IІ.2016

15.

Обговорення результатів підсумкової атестації студентів IV-V курсів денної та заочної форми навчання

зав. кафедри, викладачі кафедри

VI.2016

 

Методичні семінари

№ пп.

Теми

Виконавці

Термін проведення

1.

Організація навчально-методичної та наукової роботи в умовах кредитно-трансферної системи навчання

Суховєєв В.В.

Вересень

2.

 

Педагогічне проектування у формуванні професійно-методичної компетентності при підготовці майбутнього вчителя хімії

Лукашова Н.І. 

Листопад

3.

 

Політехнічна складова при викладанні хімії в різнорівневих закладах освіти

Москаленко О.В.

 

Грудень

4.

 

Використання сучасних інформаційних технологій при викладанні загальної хімії

Циганков С.А.

 

Березень 

5.

 

Міжпредметні зв’язки при вивченні хімії ВМС та основ хімічної технології

Гриценко В.В.

 

Лютий

 

6.

 

Сучасні інформаційні технології у формуванні між предметних зв’язків при викладанні біоорганічної та біологічної хімії

Семеніхін А.В.

 

Квітень

 

7.

 

Формування професійної компетентності майбутнього фахівця з хімії

Швидко О.В.

Жовтень

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

  

Google Analytics Alternative