Go to English

Сьогодення кафедри

Міжнародна конференція

Наукові контакти

Творчий виступ кафедри

Викладацький колектив кафедри історії України успішно реалізує поставлені перед кафедрою наукові та навчальні завдання. Кафедра  має три напрямки науково-дослідної роботи: «Актуальні проблеми розвитку і трансформації історичної науки в Україні та методика її викладання у вузах і середніх навчальних закладах», «Історико-краєзнавчі старожитності Ніжинщини та Чернігівщини», «Суспільно-політичні трансформації в Україні 1985 – поч. ХХ ст.» (індивідуальна тема проф. Бойка О.Д.). Реалізації даної дослідницької проблематики певною мірою сприяють наукові контакти з інституціями: Інститутом історії України НАН України, Інститутом політичних  і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, Інститутом  української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Центром пам’яткознавства НАН України, Українським інститутом національної

пам’яті, Українським товариством охорони пам’яток історії та культури, а також з історичними кафедрами  таких вузів: Київського національного університету ім. Т. Шевченка, Національного педуніверситету ім. М. Драгоманова, Чернігівського національного  педуніверситету  ім. Т. Шевченка. Результатом такої співпраці є організація і проведення наукових конференцій, читань, презентацій наукових праць з історії України.

За ініціативою проф. Бойка О.Д. та за підтримки викладачів була організована і проведена міжнародної конференції  «Знаки питання  в історії України». Вона здобула популярність і науковий інтерес, і у 2009р. відбулася вже п’ята така конференція. Новацією кафедри стало проведення (у 2009р.)  І Міжнародної студентської Інтернет – конференції «Повсякденність окупації: «новий порядок» та суспільство окупованих регіонів СРСР у 1941-1944 рр.». Кафедра історії України бере участь в організації наукової конференції «І Спаські читання». При кафедрі діє аспірантура, в якій на даний момент навчається 7 аспірантів.

Виконання науково-дослідної проблематики дозволило досягти вагомих результатів: завідувач кафедри проф. Бойко О.Д. посідає І місце серед науковців вузу, колектив кафедри протягом чотирьох років (2006р., 2007р., 2008р., 2009р.) займає І місце у рейтингу «Краща кафедра року НДУ ім. М.Гоголя».

Плідною є наукова співпраця викладачів зі студентами історико-юридичного факультету. На кафедрі діє археологічний гурток (керівник – доц. Москаленко О.Ю.) і 9  проблемних груп, наприклад,  «Історія Давньоруської держави на сторінках вітчизняних і зарубіжних періодичних видань» (керівник – проф. Ричка В.М. ), «Актуальні проблеми соціальної історії» (керівник – доц. Страшко Є.М.), «Державотворчі традиції в українській історії» (керівник – доц. Ростовська О.В.), «Наукові біографії визначних українських вчених-істориків» (керівник – доц. Луняк Є.М.) та ін. Науково-дослідна робота викладачів кафедри зі студентами є різноманітною. Це – керівництво науковими роботами (магістерськими, дипломними), підготовка студентів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з історії та Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. Результатами такої наукової співпраці стали: ІІ командне місце студентів Стешиця О. та Желєзка Р. на Всеукраїнській олімпіаді з історії (2009р.)  та І місце студента Желєзка Р.  у  Всеукраїнському конкурсі студентських наукових праць з відзначення 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана Івана Мазепи та укладанням українсько-шведського союзу (2009 р., науковий керівник – доц. Ростовська О.В.). Викладачі кафедри докладають чимало зусиль до активізації наукових публікацій студентів у збірниках наукових праць студентів НДУ ім. М.Гоголя а також факультетському збірнику «Історичний альманах» (видано 6 випусків).

Викладачі кафедри беруть активну  участь у виховних заходах університету та  факультету, привносячи інноваційні форми і творчість у виховний процес зі студентською молоддю. Так, з ініціативи доц. Страшко Є.М. та за підтримки кафедри створена творча аматорська група викладачів і студентів. Вона репрезентувала свої виступи до свят «День факультету», 200-літнього ювілею М.Гоголя, «Останній дзвоник». Ці виступи користуються популярністю та викликають інтерес серед студентства.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative