Go to English

Кафедра германської філології 

пропонує

Reference Book  (на сайті кафедри) – постійно оновлюваний довідник з англійської мови

 • містить новітні дані про сучасну англійську мову
 • подає матеріал у формі конструкцій
 • укладається студентами разом з викладачами
 • оновлюється – щомісяця  

Вивчайте  – нормативні курси

для бакалаврів :

2 курс – країнознавство
3 курс історія англійської мови, лексикологія, теоретична фонетика, практика усного та писемного мовлення (англійська мова), граматика дискурсу
4 курс – теоретична граматика, стилістика, академічне письмо, практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

для спеціалістів : основи комунікативної лінгвістики, переклад, ділова англійська мова, практика усного та писемного мовлення (англійська мова)

для магістрантів : зіставне вивчення мов, проблеми функціональної лінгвістики, основи когнітивної лінгвістики, методологія та організація наукових досліджень, комунікативні стратегії

Обирайте – курси за вибором

3 курс – вчимо фразові дієслова, вчимо фразеологію, вчимося читати новини, удосконалюємо англійську мову, Австралія, Канада
4 курс – комп’ютерний переклад, переклад художнього тексту, переклад фразеологічних одиниць. 

Приєднуйтесь  – проблемні групи та їхні керівники 

 • Мовна особистість у просторі англійського медіа-дискурсу (Данильченко І.В.)
 • Англійська фразеологія у ракурсі конструкційної граматики (Міщенко Т.В.)
 • Лінгвориторичний аспект функціонування англійської мови (Потапенко С.І.)
 • Мовні реалії: лінгвокультурологічний аспект (Нагач М.В.)
 • Семантика і функції англійських прийменників у когнітивному висвітленні (Талавіра Н.М.)
 • Стилістика англійської мови: традиції і сучасність (Трибуханчик А.М.)
 • Гурток з перекладацької майстерності (Харитонов І.К.)

Обговорюйте  – проект когнітивно-дискурсивного викладання англійської мови

Положення

Користувацький підхід (usage-based approach): опанування мовою є результатом її постійного вживання внаслідок безперервної взаємодії (exposure) з дискурсом, тому студенти мають весь час сприймати живе мовлення.
Дискурсивні жанри: мовленнєва діяльність людини втілюється у певних жанрах: побутових (підтримання розмов), риторичних (уміння публічного говоріння), художніх (уміння створювати оригінальні тексти).  Тому виокремлення мовного матеріалу, який пропонується студентам для засвоєння, має бути підпорядковане певним жанрам.
Точка зору: кожна мова закарбовує специфічний погляд на світ (картину світу), характерний для певної спільноти (нації): тому студенти мають опановувати новий погляд на світ, а не слова або граматичні моделі.
Конструкції: людина запам’ятовує не окремі слова, а конструкції, тобто мовні одиниці разом з їх оточенням, що свідчить про відсутність значних відмінностей між засвоєнням граматики і лексики: тому студенти мають опановувати конструкції, тобто слова разом з їх оточенням.

Опановуйте – користувацький підхід (usage-based approach) 

Лінгвістичні засади  

Користувацький підхід пропонує йти від вживання мовного матеріалу до "правил" , а не навпаки, тому що людина засвоює мову в актах вживання (usage events) з їх наступним узагальненням у формі структур різного ступеня абстракції (Tomasello 2000). 
Конструкція як основна одиниця володіння мовою складається з щонайменше двох елементів, тобто слів чи фраз, об’єднаних певним значенням чи функцією. Вона засвоюється й утримується в пам’яті як цілісні структура, хоча може бути поділена на лексичні чи граматичні складники, напр., How are you doing?, Could you please _, I'm simply amazed, You keep out of this, Open the door!  
Конструкції різного ступеня узагальнення:

  • конкретні вирази (item-based or exemplar-based), зберігаються у тій формі, у якій вживаються, напр., Nizhyn University; The scene is one of devastation_
  • лексикалізовані конструкції, або опори для узагальнення (islands of reliability), напр., X kisses Y, X hits Y, X pushes Y, X pulls Y; Where’ s the X ? I wanna X, More X, It’s a X, Put X here, I’m X-ing it, Mommy’s X-ing it, Let’s X it, Throw X, X gone, I X-ed it, Sit on the X, Open X, X here, There’s a X, X broken ;
  • граматикалізовані конструкції узагальнюють відношення між учасниками подій, напр., X Verbtransitive Y (= X kisses Y ); Object transfer constructions; Can - constructions; Do - constructions; Negation - construction; Motion construction; relative clauses as constructions; Gehen – fahren constructions .

Конструкції укорінюються (entrenched) – закріплюються в пам’яті унаслідок багаторазового повторення.

Висновки для методики викладання іноземних мов

Етапи засвоєння конструкцій: виокремлення, узагальнення й укорінення

Виокремлення:

  • матеріалом навчання мають бути конструкції, тобто сполучення слів різного обсягу, які характеризуються єдністю форми і значення, а не окремі слова чи абстрактні моделі вживання видо-часових форм;
  • встановити поширеність конструкцій у певних комунікативних ситуаціях і мовленнєвих жанрах, пор., новини в інтернеті / на радіо / телебаченні вимагають Present Perfect , а новини в газетах і журналах послуговуються Past Indefinite;
  • розвивати у студентів здатність до інтелектуальної здогадки і дешифрування мовленнєвого потоку з метою виокремлення конструкцій.

Узагальнення:

диференціація конструкцій різного ступеня абстракції з урахуванням швидкості і послідовності їх засвоєння студентами.

Укорінення:

  • залучення автентичних матеріалів з високою частотністю повторення певних конструкцій, здебільшого текстів новин;
  • встановлення послідовності укорінення конструкцій у студентів з різними здібностями і різним рівнем знань.

Наші партнери http://www.sutr.ru/faculties/SPF/koi.php

ПишітьЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

  

Google Analytics Alternative