Go to English

Склад кафедри германської філології

Потапенко Сергій Іванович

завідувач кафедри германської філології доктор філологічних наук, професор

Закінчив факультет англійської мови Ніжинського педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя у 1981 році.
Працює у Ніжинській вищій школі з 1984 року на посадах викладача англійської мови, доцента (з 1995 р.), завідувача кафедри германської філології (1998 – 2001, з 2005 по цей час).
Викладає курси: основи когнітивної лінгвістики; теорії основної іноземної мови.
Захистив кандидатську дисертацію на тему "Риторический аспект функционирования детерминативов английского языка" (1991), докторську дисертацію на тему "Орієнтаційний простір сучасного англомовного медіа-дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу) " у 2008 році.
Основні напрями наукових досліджень – дискурс-аналіз, когнітивна лінгвістика, когнітивна риторика, медіалінгвістика.
Має понад 200 наукових і навчально-методичних праць.

Головні публікації:

 1. Мовна особистість у просторі медійного дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу) / [монографія]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. – 360 с.
 2. Сучасний англомовний медіа-дискурс : лінгвокогнітивний і мотиваційний аспекти / [монографія]. – Ніжин: Вид-во Ніжинського НДУ імені Гоголя, 2009. – 391 c.
 3. Сучасна англомовна публіцистика: лінгвістичний вимір / [колективна монографія]. – Ніжин: Вид-во Ніжинського НДУ імені Гоголя, 2010. – 255 с. (редактор)
 4. Язык и пространство: проблемы онтологии и эпистемологии / [коллективная монография]. – Нежин: Изд-во Нежинск. ун-та, 2011. – 483 с. (редактор)
 5. Лингвоконцептология: перспективные направления / [коллективная монография]. – Луганск: Изд-во ГУ ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2013. – 623 с. (редактор)
 6. Вступ до когнітивної лінгвістики / [навчальний посібник]. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2013. – 132 с.
 7. Rethinking pathos: Media rhetoric of needs // Deeds and Days. – Kaunas, 2016. – N. 66. – P. 155-166. Accessed at https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/33191

 8. Cognitive rhetoric of effect: energy flow as a means of persuasion in inaugurals // Topics in Linguistics. – 2016. – Vol.17, N.2. – P. 12-25. Режим доступу: https://www.degruyter.com/view/j/topling.2016.17.issue-2/topling-2016-0010/topling-2016-0010.xml?format=INT&rskey=4d3EbZ&result=2
 9. Advanced teaching: using the BBC website instead of coursebooks // Modern English Teacher. – 2017. – Vol. 26, N. 3. – P. 49-51. (у співіавторстві з Н.М. Талавірою)

Брав учать у низці закордонних конференцій: 12th International Pragmatics Conference (Англія, Манчестер, 3-8 липня 2011); 4th UK Cognitive Linguistics Conference (Великобританія, Лондон, 10-12 липня 2012); 19th InternationalCongress of Linguists (Швейцарія, Женева, 22-27 липня 2013); 47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (Польща, Познань, 11-14 вересня 2014); 13th International Cognitive Linguistics Conference (Англія, Ньюкасл, 20-25 липня 2015); Cognitive Linguistics in the year 2015 (Польща, Люблін, 24-26 вересні 2015); Rhetoric and the forms of European culture: From tradition to contemporary challenges (Литва, Каунас, 6-7 травня 2016).

Член Європейської асоціації лінгвістів (Societas Linguistica Europaea), Міжнародної прагматичної асоціації (International Pragmatics Association), Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.

Підготував 10 кандидатів наук.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Данильченко Ірина Валеріївна

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2008 році, магістратуру – у 2009.

З 2009 по 2011 р. працювала на посаді викладача англійської мови, а з 2011 по 2014 р. навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 10.02.04 (германські мови). З 2015 року працює на посаді старшого викладача, з 2016 р. й по цей час – доцента.

Викладає курси: теорії основної іноземної мови, практика усного та писемного мовлення, комунікативна лінгвістика, академічне письмо.

Захистила кандидатську дисертацію на тему "Мовна особистість американського журналіста: гендерний і віковий аспекти" у 2015 році.

Основні напрями наукових досліджень – лінгвоперсонологія, когнітивна лінгвістика, дискурсологія, емотіологія.

Має 20 публікацій.           

Вибрані публікації:

  1. Данильченко И. В. Вербализация потребности в безопасности в англоязычном журнальном дискурсе : гендерный аспект / И. В. Данильченко // Лингвориторическая парадигма : теоретические и прикладные аспекты. — Сочи : Сочинск. гос. ун-т, 2013. — Вып. 18. — С. 60—64.
  2. Данильченко І. В. Номінація оцінки в англомовному журнальному дискурсі новин : гендерний і віковий аспекти / І. В. Данильченко // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Германська філологія. — 2014. — Вип. 690—691. — С. 170—174.
  3. Danylchenko Iryna. Naming Anger in English: Vantage Theory Approach / Iryna Danylchenko // Cognitive Linguistics in the Year 2015. — Lublin : Maria Curie-Sklodowska University, 2015. — P. 39.
  4. Данильченко Ірина. Номінація емоцій в американському журнальному дискурсі новин: гендерний і віковий аспекти / Ірина Данильченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. — 2016. — № 5 (330). — С. 24-30.
  5. Данильченко І.В. Лінгвокогнітивні методики аналізу синтаксичних конструкцій: нові підходи / І.В. Данильченко // Одеський лінгвістичний вісник. - № 10 (Спеціальний випуск). — Одеса, 2017. — С. 54-58.

Брала учать у всеукраїнських, міжнародних і закордонних конференціях.

Член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Міщенко Тетяна Віталіївна

кандидат філологічних наук, старший викладач

Закінчила у 2008 році Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)". З 2008 по 2012 працювала на посаді викладача англійської мови.

З 2012 по 2015 навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. З 2015 р – викладач кафедри германської філології, а з 2017 р. й по цей час – старший викладач.

Викладає такі курси: практика усного та писемного мовлення, ділова англійська мова, комунікативна лінгвістика, лінгвокогнітивні аспекти інтерпретації і перекладу текстів малої прозової форми.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Когнітивно-риторичні функції фразеологізмів в англомовному журнальному дискурсі".

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, дискурсологія, фразеологія, конструктивна граматика, когнітивна риторика.

Має 19 наукових публікацій у фахових українських і закордонних виданнях

Вибрані публікації:

 1. Когнитивно-риторические функции англоязычных идиом в дифразеологических журнальных статьях / Т.В. Дергун // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. – Сочи, 2014. – № 19. – С. 89 – 95.
 2. Функції ідіом в англомовних трифразеологічних журнальних статтях: лінгвориторичний аспект / Т.В. Дергун // Нова філологія. – Запоріжжя, 2014. – № 66. – С. 74–78.
 3. Функції фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях: когнітивно-риторична методика виокремлення / Т.В.  Дергун // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – Серія “Філологічні науки”. – № 4. – С. 61–66.
 4. Mishchenko T. English idioms with the meaning of blockage: constructional approach / T. Mishchenko // Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, Dec. 2-3, 2017. — Access: https://sites.google.com/site/coglingwroc3/a-z-full-papers

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Набок Анна Іванівна

викладач

З 2005 р. викладач кафедри германської філології. Навчалась в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 10.02.04 (германські мови).

Викладає такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення, стилістика англійської мови, спецкурс із практичної граматики «Модальні дієслова та вербалії».

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Коло наукових інтересів: медійний дискурс, когнітивна лінгвістика, когнітивна риторика 

Має 17 публікацій. Вибрані публікації:

 1. Набок А. І. Номінація учасників подій у текстах англомовних інтернет-новин: створення ефектів об’єктивності й суб’єктивності. / А. І. Набок // ΙΙ Таврійські філологічні читання. Матеріали Міжнар. науково-практ. конф. —2016. — С. 18—21.
 2. Набок А. И. Суперстратегия субъективации в англоязычных Интернет-новостях: когнитивно-риторический аспект. / А. И. Набок // Лингвориторическая парадигма : теоретические и прикладные аспекты. — Сочи : Сочинск. гос. ун-т, 2014. — Вып. 19. — С. 150—160
 3. Набок А. И. Формирование эффекта объективности в заголовках англоязычных интернет-новостей: лингвориторический аспект / А. И. Набок // Семантика и прагматика языковых единиц : тезисы докл. междунар. науч. конф. — Минск : Минск. гос. лингв. ун-т, 2015. — С. 216—218.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її." target="_blank">e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нагач Марина Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя у 1987 році. Працює у Ніжинській вищий школі з 1988 року на посадах викладача англійської мови, старшого викладача, а з 2012 доцента кафедри германської філології.

Викладає такі курси: практика усного та писемного мовлення, країнознавство, спецкурси за вибором «Канада» та «Австралія».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США» у 2008 році.

Основний напрям наукових досліджень – порівняльна педагогіка, питання підготовки та професійного розвитку педагогів.  

Має понад 40 наукових праць. Вибрані публікації:

 1. Нагач  М.В. Колективний професіоналізм у підготовці майбутніх учителів: досвід педагогічної освіти США / М. В. Нагач // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. –  – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. – 2011. – № 3. – С. 156–160.
 2. Нагач  М.В. Застосування методу проектів у вивченні іноземних мов / М. В. Нагач // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ. – 2012. – Вип. 101. –  С. 235-238. –  (Серія : Педагогічні науки).
 3. Нагач  М.В. Підготовка майбутніх учителів у школі: досвід педагогічної освіти США / М. В. Нагач // Порівняльно-педагогічні студії. – Умань: УДПУ. – 2013. - №2 (16). – С.126-133.
 4. Нагач  М.В. Професійний розвиток педагогів у США: досвід та перспективи / М. В. Нагач // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. – 2013. – № 3. – С. 186–191.
 5. Нагач М.В. Курс лекцій з країнознавства / [Навчальний посібник]. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2014. – 217с.
 6.  Нагач М.В. Підготовка студентів до інтеграції у суспільне життя у процесі вивчення іноземних мов / М.В. Нагач // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по матеріалам 15 международной заочной научно-практической конференции «Развитие науки в ХХI веке» 2 часть; г. Харьков: сборник со статьями. – Х: научно-информационный центр «Знание»; 2016. – С. 99-104.
 7. Нагач М.В. Підходи до розробки нових технологій викладання іноземних мов: історія та сучасність / М.В. Нагач // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції / – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 303-306.

Регулярно бере участь у семінарах та конференціях з порівняльної педагогіки.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Сборик Світлана Петрівна

старший викладач

Закінчила НДУ імені Миколи Гоголя у 1994 році. Працює з цього часу у НДУ. Навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету на кафедрі лексикології та стилістики англійської мови.

Викладає практику усного та писемного мовлення, лексикологію англійської мови, основи англомовного наукового письма,  курс інтерпретації художнього тексту.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має публікації у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: лексикологія та стилістика англійської мови

Має 29 наукових праць. Вибрані публікації:

 1. Сборик С.П. Метонимическая концептуализация в романах М. Дрэббл // Актуальные проблемы теории и методологи науки о языке: материалы международной научно-практической конференции, 26 апреля 2013 г. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2013. – С. 41 - 44.
 2. Сборик С.П. Когнитивный стиль Маргарет Дрэббл: стратегия динамического фокусирования / С.П. Сборик // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты: Научный журнал. – 2013. – № 18. – С. 160 – 164.
 3. Сборик С.П. Когнітивний стиль автора: стратегія статичного фокусування (на матеріалі англійської мови) / С.П. Сборик // Матеріали Українсько-російської школи-конференції молодих учених «Сучасні дослідження мови та літератури» (26-29 березня 2014 року) / Ред. колегія В.Д. Каліущенко (відп. ред.), О.В. Клименко, Ш.Р. Басиров, О.В. Материнська і ін. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – С. 239 - 241.
 4. Сборик С.П. Аналітизм когнітивного стилю автора (на матеріалі англійської мови) / С.П. Сборик // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – Вип. 692-693: Германська філологія. – С. 200-203.
 5. Сборик С.П. Когнітивний стиль автора: стратегія динамічного зображення простору (на матеріалі англійської мови» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 59-62.
 6. Sboryk S. Cognitive style: verbalisation of visual-spatial perception of a writer (a case of English) // 3rd International Online Conference New Dimensions of Philology - Languages, Literature, Linguistics, Culture, held in April 20 – 26, 2017, organized by The Faculty of Humanities and Social Sciences of the State University of Applied Sciences in Plock (Poland).
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Талавіра Наталія Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент

З 2001 р. викладач кафедри германської філології. Навчалась в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 10.02.04 (германські мови). У 2015 році захистила дисертацію на тему «Безартиклеві прийменникові звороти сучасної англійської мови: когнітивно-дискурсивний аспект».

З 2015 року – викладач, 2016 – старший викладач, а з 2017 – доцент кафедри германської філології. Викладає такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення, теоретична фонетика англійської мови, стилістика англійської мови.

Бере участь у всеукраїнських, міжнародних та закордонних наукових і науково-практичних конференціях, має більше 30 публікацій у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, конструктивна граматика, медійний дискурс, комунікативна лінгвістика.

Член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.  

Вибрані публікації:

 1. Талавіра Н. М. Функції прийменникових безартиклевих зворотів у композиції інформаційно-аналітичних статей англомовних журналів / Н. М. Талавіра // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Германська філологія. — 2014. — Вип. 692—693. — С. 256—259.
 2. Талавіра Н. М. Практичний курс англійської мови : навч. посіб. для вищих навч. закладів / Н. М. Талавіра. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – Ч. 2. – 112 с.
 3. Талавіра Н. М. Орієнтаційні звороти англійської мови на позначення способів осмислення діяльності / Н.М. Талавіра // Одеський лінгвістичний вісник. – 2017. – Спецвипуск. – С. 207-210.
 4. Talavira N. English orientating phrases with verticality meaning: constructional approach / N. Talavira // Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, Dec. 3-4, 2016. — Access: https://sites.google.com/site/coglingwroc2/a-z-full-papers.
 5. У співпраці: Potapenko S. Advanced teaching: using the BBC website instead of coursebooks / S. Potapenko, N. Talavira // Modernenglishteacher. – 2017. – Vol. 26, №3. – P. 49-51.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Трибуханчик Анатолій Миколайович

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчив факультет англійської мови Київського державного педагогічного інституту іноземних мов у 1975 році. Працював учителем англійської мови Баштанської середньої школи Миколаївської області у 1975-1977 р. У Ніжинській вищій школі працює з 1980 року на посаді лаборанта, а з 1981 року – викладача англійської мови.

У 1986-1989 роках навчався в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту іноземних мов, у 1990 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Становлення і розвиток фразеосемантичного поля Багатство-бідність людини». З 1991 року й по цей час – доцент кафедри германської філології.

Викладає такі курси: стилістика англійської мови, зіставне мовознавство, функціональна лінгвістика, практика усного та писемного мовлення, фразеологія.

Основні напрями наукових досліджень – лінгвоконцептологія, стилістика, фразеологія.

Має понад 50 наукових і навчально-методичних праць.

Брав участь у наукових конференціях, нагороджений званням Відмінник народної освіти.    

Головні публікації: 

 1. Англійська без помилок : навч. посіб. для студентів освітньо-ква­лі­фі­каційних рівнів "спеціаліст" і "магістр" факультетів іноземних мов / А. М. Трибуханчик. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – 227 с.
 2. Фразеологія англійської мови: походження і функціонування: навч.-метод. посіб. для студентів ф-ту іноз. Мов. – Ніжин: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2012. – 130 с.
 3. Фразові дієслова в англійській мові. – Ніжин: НДПУ, 2003. – 89 с. (у співавторстві).
 4. Інтерпретація художнього тексту: Метод. рекомендації до семінарськ. і практ. занять для студентів ф-ту іноземних мов. – Ніжин: НДПІ, 1992. – 32 с.
 5. Особливості функціонування евфонічної фразеології в англомовній художній прозі початку XXI ст. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки. – Кн. 4. – Ніжин, 2013.
 6. Історична динаміка у фразеосемантичному мікрополі // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія: Філологічні науки. - Ніжин, 2005. – С.48-50.
 7. Вплив суспільної свідомості на розвиток фразеосемантичного поля // Наукові записки. Серія: Філологічні науки. – Кн. 2. – Ніжин, 2009. – С .70-73.
 8. Трибуханчик А.М. Основи перекладу англійської фразеології: навч. посіб. для студентів факультету іноземних мов / А.М. Трибуханчик. – Ніжин : НДУ ім.. Миколи Гоголя, 2017. – 59 с.
 9. У співпраці: Shkurat T.A. Contextual functioning of phraseological units (a case of political speeches by Margaret Thatcher and John Major) / T.A. Shkurat, A.M. Trubykhanchyk // Література та культура Полісся. – Вип. 86, Серія «Філологічні науки». – № 8 / відп. ред. та упоряд. Г.В. Самойленко. – Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2017. – С. 243–248 . 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative