Склад кафедри германської філології

Потапенко Сергій Іванович

завідувач кафедри германської філології доктор філологічних наук, професор

Закінчив факультет англійської мови Ніжинського педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя у 1981 році.
Працює у Ніжинській вищій школі з 1984 року на посадах викладача англійської мови, доцента (з 1995 р.), завідувача кафедри германської філології (1998 – 2001, з 2005 по цей час).
Викладає курси: основи когнітивної лінгвістики; теорії основної іноземної мови; спецкурс з медійного дискурсу.
Захистив кандидатську дисертацію на тему "Риторический аспект функционирования детерминативов английского языка" (1991), докторську дисертацію на тему "Орієнтаційний простір сучасного англомовного медіа-дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу) " у 2008 році.
Основні напрями наукових досліджень – дискурс-аналіз, когнітивна лінгвістика, когнітивна риторика, медіалінгвістика.
Опублікував понад 200 наукових і навчально-методичних праць.

Головні публікації:

 1. Мовна особистість у просторі медійного дискурсу (досвід лінгвокогнітивного аналізу) / [монографія]. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2004. – 360 с.
 2. Сучасний англомовний медіа-дискурс : лінгвокогнітивний і мотиваційний аспекти / [монографія]. – Ніжин: Вид-во Ніжинського НДУ імені Гоголя, 2009. – 391 c.
 3. Сучасна англомовна публіцистика: лінгвістичний вимір / [колективна монографія]. – Ніжин: Вид-во Ніжинського НДУ імені Гоголя, 2010. – 255 с. (редактор)
 4. Язык и пространство: проблемы онтологии и эпистемологии / [коллективная монография]. – Нежин: Изд-во Нежинск. ун-та, 2011. – 483 с. (редактор)
 5. Лингвоконцептология: перспективные направления / [коллективная монография]. – Луганск: Изд-во ГУ ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2013. – 623 с. (редактор)
 6. Вступ до когнітивної лінгвістики / [навчальний посібник]. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2013. – 132 с.
 7. Rethinking pathos: Media rhetoric of needs // Deeds and Days. – Kaunas, 2016. – N. 66. – P. 155-166. Accessed at https://eltalpykla.vdu.lt/handle/1/33191

 8. Cognitive rhetoric of effect: energy flow as a means of persuasion in inaugurals // Topics in Linguistics. – 2016. – Vol.17, N.2. – P. 12-25. Режим доступу: https://www.degruyter.com/view/j/topling.2016.17.issue-2/topling-2016-0010/topling-2016-0010.xml?format=INT&rskey=4d3EbZ&result=2
 9. Advanced teaching: using the BBC website instead of coursebooks // Modern English Teacher. – 2017. – Vol. 26, N. 3. – P. 49-51. (у співіавторстві з Н.М. Талавірою)

Брав учать у низці закордонних конференцій: 12th International Pragmatics Conference (Англія, Манчестер, 3-8 липня 2011); 4th UK Cognitive Linguistics Conference (Великобританія, Лондон, 10-12 липня 2012); 19th InternationalCongress of Linguists (Швейцарія, Женева, 22-27 липня 2013); 47th Annual Meeting of the Societas Linguistica Europaea (Польща, Познань, 11-14 вересня 2014); 13th International Cognitive Linguistics Conference (Англія, Ньюкасл, 20-25 липня 2015); Cognitive Linguistics in the year 2015 (Польща, Люблін, 24-26 вересня 2015); Rhetoric and the forms of European culture: From tradition to contemporary challenges (Литва, Каунас, 6-7 травня 2016)); 10th International Conference on Construction Grammar (Франція, Париж, 16-20 липня 2018); Methodologies for Research on Rhetoric (Польща, Варшава, 15 вересня 2018).

Член Європейської асоціації лінгвістів (Societas Linguistica Europaea), Міжнародної прагматичної асоціації (International Pragmatics Association), Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.

Підготував 11 кандидатів наук.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Данильченко Ірина Валеріївна

кандидат філологічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя у 2008 році, магістратуру – у 2009.

З 2009 по 2011 р. працювала на посаді викладача англійської мови, а з 2011 по 2014 р. навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 10.02.04 (германські мови). З 2015 року працює на посаді старшого викладача, з 2016 р. й по цей час – доцента.

Викладає курси: теорії основної іноземної мови, практика усного та писемного мовлення, комунікативна лінгвістика, академічне письмо.

Захистила кандидатську дисертацію на тему "Мовна особистість американського журналіста: гендерний і віковий аспекти" у 2015 році.

Основні напрями наукових досліджень – лінгвоперсонологія, когнітивна лінгвістика, дискурсологія, емотіологія.

Має 20 публікацій.           

Вибрані публікації:

  1. Данильченко И. В. Вербализация потребности в безопасности в англоязычном журнальном дискурсе : гендерный аспект / И. В. Данильченко // Лингвориторическая парадигма : теоретические и прикладные аспекты. — Сочи : Сочинск. гос. ун-т, 2013. — Вып. 18. — С. 60—64.
  2. Данильченко І. В. Номінація оцінки в англомовному журнальному дискурсі новин : гендерний і віковий аспекти / І. В. Данильченко // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Германська філологія. — 2014. — Вип. 690—691. — С. 170—174.
  3. Danylchenko Iryna. Naming Anger in English: Vantage Theory Approach / Iryna Danylchenko // Cognitive Linguistics in the Year 2015. — Lublin : Maria Curie-Sklodowska University, 2015. — P. 39.
  4. Данильченко Ірина. Номінація емоцій в американському журнальному дискурсі новин: гендерний і віковий аспекти / Ірина Данильченко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки. — 2016. — № 5 (330). — С. 24-30.
  5. Данильченко І.В. Лінгвокогнітивні методики аналізу синтаксичних конструкцій: нові підходи / І.В. Данильченко // Одеський лінгвістичний вісник. - № 10 (Спеціальний випуск). — Одеса, 2017. — С. 54-58.

Брала учать у всеукраїнських, міжнародних і закордонних конференціях.

Член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Міщенко Тетяна Віталіївна

кандидат філологічних наук, старший викладач

Закінчила у 2008 році Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя за спеціальністю "Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (англійська)". З 2008 по 2012 працювала на посаді викладача англійської мови.

З 2012 по 2015 навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. З 2015 р – викладач кафедри германської філології, а з 2017 р. й по цей час – старший викладач.

Викладає такі курси: практика усного та писемного мовлення, ділова англійська мова, комунікативна лінгвістика, лінгвокогнітивні аспекти інтерпретації і перекладу текстів малої прозової форми.

У 2017 році захистила кандидатську дисертацію на тему "Когнітивно-риторичні функції фразеологізмів в англомовному журнальному дискурсі".

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, дискурсологія, фразеологія, конструктивна граматика, когнітивна риторика.

Має 19 наукових публікацій у фахових українських і закордонних виданнях

Вибрані публікації:

 1. Когнитивно-риторические функции англоязычных идиом в дифразеологических журнальных статьях / Т.В. Дергун // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты. – Сочи, 2014. – № 19. – С. 89 – 95.
 2. Функції ідіом в англомовних трифразеологічних журнальних статтях: лінгвориторичний аспект / Т.В. Дергун // Нова філологія. – Запоріжжя, 2014. – № 66. – С. 74–78.
 3. Функції фразеологічних одиниць в англомовних журнальних статтях: когнітивно-риторична методика виокремлення / Т.В.  Дергун // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – Серія “Філологічні науки”. – № 4. – С. 61–66.
 4. Mishchenko T. English idioms with the meaning of blockage: constructional approach / T. Mishchenko // Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, Dec. 2-3, 2017. — Access: https://sites.google.com/site/coglingwroc3/a-z-full-papers

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Мовчан Марина Геннадіївна

викладач

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя у 2016 р. З 2016 по 2018 р. навчалась в магістратурі за спеціальністю «Германські мови та літератури (переклад включно)».  З 2018 р. працює на посаді викладача кафедри германської філології.

Викладає такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення, спецкурси «Модальні дієслова та вербалії» та «Функції англійського артикля».

Коло наукових інтересів: медійний дискурс, когнітивна лінгвістика, переклад.

Вибрані публікації:

 1. Pavlenko M. H. Values of normal and apocalyptic society in English Internet news discourse / M. H. Pavlenko // Література та культура Полісся – Серія «Філологічні науки» / відп. ред. і упоряд. Г. В. Самойленко. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. – 2018. - № 91. – С. 261–267.
 2. Pavlenko M. H. Linguistic Representation of Norms of Apocalyptic and Normal Societies in Internet News Discourse : the Vantage Theoretic Approach / M. H. Pavlenko, N. M. Talavira // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2017. – Т. 2, № 32. – С. 119–122.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Набок Анна Іванівна

викладач

З 2005 р. викладач кафедри германської філології. Навчалась в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 10.02.04 (германські мови).

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Вербалізація ефектів об’єктивності та суб’єктивності в англомовному новинному Інтернет-дискурсі: когнітивно-риторичний аспект».

Викладає такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення, спецкурси з основної іноземної мови «Інтерпретація англомовного оповідання», «Фонологія», з практичної граматики «Модальні дієслова та вербалії».

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях.

Коло наукових інтересів: медійний дискурс, когнітивна лінгвістика, когнітивна риторика 

 

Вибрані публікації:

 1. Набок А. І. Номінація учасників подій у текстах англомовних інтернет-новин: створення ефектів об’єктивності й суб’єктивності. / А. І. Набок // ΙΙ Таврійські філологічні читання. Матеріали Міжнар. науково-практ. конф. —2016. — С. 18—21.
 2. Набок А. И. Суперстратегия субъективации в англоязычных Интернет-новостях: когнитивно-риторический аспект. / А. И. Набок // Лингвориторическая парадигма : теоретические и прикладные аспекты. — Сочи : Сочинск. гос. ун-т, 2014. — Вып. 19. — С. 150—160
 3. Набок А. И. Формирование эффекта объективности в заголовках англоязычных интернет-новостей: лингвориторический аспект / А. И. Набок // Семантика и прагматика языковых единиц : тезисы докл. междунар. науч. конф. — Минск : Минск. гос. лингв. ун-т, 2015. — С. 216—218.
 4. Набок А. І. Моделі створення ефекту об’єктивності в ініціальних заголовках інтернет-новин / А. І. Набок // Міжнародна науково-практична конференція “Мова. Культура. Комунікація: поширення інтегративних тенденцій у сучасних дослідженнях мов і літератур” : матеріали VIІI міжнар. науково-практ. конф. — Чернігів : Чернігівськ. нац. пед. ун-т. ім. Т. Г. Шевченка, 2017. — С. 43—47.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її." target="_blank">e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Нагач Марина Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.В. Гоголя у 1987 році. Працює у Ніжинській вищий школі з 1988 року на посадах викладача англійської мови, старшого викладача, а з 2012 доцента кафедри германської філології.

Викладає такі курси: практика усного та писемного мовлення, країнознавство, спецкурси за вибором «Канада» та «Австралія».

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США» у 2008 році.

Основний напрям наукових досліджень – порівняльна педагогіка, питання підготовки та професійного розвитку педагогів. 

У 2018 році стала членом громадської організації «Європейська освіта і наука в Україні»

Останні за часом статті та конференції:

 • Нагач М.В. Підходи до розробки нових технологій викладання іноземних мов: історія та сучасність / М.В. Нагач  // Матеріали міжнародної науково-методичної конференції «Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики вищої школи». – К: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 303-306
 • Нагач М.В. Напрями професійного розвитку педагогів у США: досвід та перспективи / М.В. Нагач // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток науки в ХХІ столітті». – Х.: науково-інформаційний центр «Знання», 2018. – С. 59-65

Має понад 40 наукових праць. Вибрані публікації:

 1. Нагач  М.В. Колективний професіоналізм у підготовці майбутніх учителів: досвід педагогічної освіти США / М. В. Нагач // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. –  – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. – 2011. – № 3. – С. 156–160.
 2. Нагач  М.В. Застосування методу проектів у вивченні іноземних мов / М. В. Нагач // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів : ЧНПУ. – 2012. – Вип. 101. –  С. 235-238. –  (Серія : Педагогічні науки).
 3. Нагач  М.В. Підготовка майбутніх учителів у школі: досвід педагогічної освіти США / М. В. Нагач // Порівняльно-педагогічні студії. – Умань: УДПУ. – 2013. - №2 (16). – С.126-133.
 4. Нагач  М.В. Професійний розвиток педагогів у США: досвід та перспективи / М. В. Нагач // Наукові записки. Серія “Психолого-педагогічні науки” / [за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. – 2013. – № 3. – С. 186–191.
 5. Нагач М.В. Курс лекцій з країнознавства / [Навчальний посібник]. – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2014. – 217с.
 6.  Нагач М.В. Підготовка студентів до інтеграції у суспільне життя у процесі вивчення іноземних мов / М.В. Нагач // Сборник статей научно-информационного центра «Знание» по матеріалам 15 международной заочной научно-практической конференции «Развитие науки в ХХI веке» 2 часть; г. Харьков: сборник со статьями. – Х: научно-информационный центр «Знание»; 2016. – С. 99-104.
 7. Нагач М.В. Підходи до розробки нових технологій викладання іноземних мов: історія та сучасність / М.В. Нагач // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики: Матеріали міжнародної науково-методичної конференції / – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 303-306.

Регулярно бере участь у семінарах та конференціях з порівняльної педагогіки.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ролік Анатолій Васильович

Ролік Анатолій Васильович  (23.06.1957, с. Вільшана Ічнянського р-ну Чернігівської обл.) – учений-германіст та перекладознавець, кандидат філологічних наук (1989), доцент (1991).

Закінчив із золотою медаллю СШ с. Крупичполе Ічнянського р-ну (1973), Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (нині Київський Національний лінгвістичний університет) з відзнакою (1979).

З 08. 1979 до 10.1979 – викладач Попаснянського СПТУ-2 Дніпропетровської обл., з 27.10.1979 до 27.05.1981 служба в Збройних Силах, з 08. 1981 в Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя: лаборант факультету іноземних мов (1981-1983), викладач німецької мови (1983-1988), старший викладач (1988-1991), доцент (1991),завідувач кафедри німецької мови (1988-2004), доцент кафедри германської філології (із 2013 року).

Об’єктом наукового інтересу є питання соціальної стратифікації сучасної німецької мови та актуальні напрямки сучасного перекладознавства, зокрема проблема перекладу творів М.В. Гоголя на німецьку мову. Окрім наукової діяльності займається також перекладом наукових статей, особливо присвячених розгляду творчості Миколи Гоголя, які регулярно публікуються в «Гоголезнавчих студіях» ,  часописах «Літературний Чернігів», «Наш український дім» і художнім перекладом з англійської та німецької мов. Член літературної спілки «Чернігів», неодноразово публікувався у журналі іноземної літератури «Всесвіт», увійшов до довідника-хрестоматії «Літератори Ічнянщини. 100 імен; 700 відомих ічнянців: митці, науковці, діячі культури»/упорядник Т. Чумак. – Київ: Гнозіс, 2012.

Загальна кількість публікацій близько 200, серед яких наукові статті, методичні та навчальні посібники для студентів, переклади. Серед останніх публікацій можна, зокрема, виокремити наступні:

 1. Теоретична граматика німецької мови: Методичні рекомендації до проведення семінарських занять та організації самостійної роботи (для студентів денної та заочної форми навчання)/ Укладач: А.В. Ролік. – Ніжин: Вид. НДУ ім.. М. Гоголя, 2005. – 146 с.
 2. Махінов В.М., Ролік А.В. Лінгвістика перекладу в текстах і завданнях. Навчальний посібник. – Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 287 с.
 3. Ролік А.В. Загальні питання контрастивної фразеології. / А.В. Ролік//Наукові записки. Філологічні науки. – Ніжин: НДУ, 2009. – С. 61-67.
 4. Німецька мова. Вступний курс: (навчальний посібник для студентів 2 курсу факультету іноземних мов) /укл.: А.В. Ролік, Н.К. Удовиченко, О.М. Щербак. – Ніжин: Вид. НДУ ім.. М. Гоголя, 2011. – 185 с.
 5. Зігрід Ріхтер.  Рим і Гоголь/ Гоголезнавчі студії: Вип. 20. – Ніжин: НДУ імені М.Гоголя, 2013. – С. 355-372 (переклад з німецької).
 6. Дмитро Чижевський. Сковорода – Гоголь //Гоголезнавчі студії: Вип. 22. – Ніжин: ФОП Лук’яненко В.В., 2015. – С. 342 – 355 (переклад з німецької).
 7. „Німецькі оповідання“ //»Всесвіт», 2013, № 3-4. – С. 145-157.
 8. „З історії англійської новели“ //»Всесвіт», 2014, № 5-6. – С. 151-163.
 9. „Сучасний німецький детектив“ //»Всесвіт», 2015, № 5-6. -  С.133- 153.
 10. Анатолій Ролік. «Вибуховий ефект» та інші оповідання: переклади з англійської та німецької. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2015. – 268 с.

На думку рецензентів, цю книгу характеризує вміння передати тонку психологічну організацію внутрішнього світу героїв, побачити і виокремити  найменші художні деталі, зберегти і відтворити особливості художнього тексту, колорит мовного багатства.  

У 2016 році світ побачили дві нові книги А.В Роліка. Це «Німецькомовний гоголезнавчий дискурс другої половини ХХ століття: антологія / А.В. Ролік. – Ніжин: НДУ ім.. М. Гоголя, 2016. – 215 с., де окреслено основні напрями німецького гоголезнавства 60-80-х років ХХ століття, представлено ґрунтовний аналіз трактування його творчості представниками різних літературних шкіл та напрямків, розглянуто питання релігійності Гоголя, висвітлено проблеми, пов’язані з перекладом його творів німецькою мовою та другий том антології  «THE ROLLICK» («Кубатура кохання (SA PAGIGUGMA, UPENDO, RAKKAUS): переклади та оповідання/ А.В. Ролік. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – 210 с.), до якого увійшли оповідання Анатолія Роліка та його переклади творів німецьких авторів.

В 2017 році вийшла  «Помста», третя книга серії «THE ROLLICK».

2018 рік ознаменувався появою «Німецькомовного гоголезнавчого дискурсу другої половини ХХ- початку ХХІ століття», Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 298 с. та публікацією в журналі іноземної літератури «Всесвіт» перекладу роману шведського письменника К’єлля Йогансона «Світ Гоголя»

Сборик Світлана Петрівна

старший викладач

Закінчила НДУ імені Миколи Гоголя у 1994 році. Працює з цього часу у НДУ. Навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету на кафедрі лексикології та стилістики англійської мови.

Викладає практику усного та писемного мовлення, лексикологію англійської мови, основи англомовного наукового письма,  курс інтерпретації художнього тексту.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має публікації у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: лексикологія та стилістика англійської мови

Має 29 наукових праць. Вибрані публікації:

 1. Сборик С.П. Метонимическая концептуализация в романах М. Дрэббл // Актуальные проблемы теории и методологи науки о языке: материалы международной научно-практической конференции, 26 апреля 2013 г. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2013. – С. 41 - 44.
 2. Сборик С.П. Когнитивный стиль Маргарет Дрэббл: стратегия динамического фокусирования / С.П. Сборик // Лингвориторическая парадигма: теоретические и прикладные аспекты: Научный журнал. – 2013. – № 18. – С. 160 – 164.
 3. Сборик С.П. Когнітивний стиль автора: стратегія статичного фокусування (на матеріалі англійської мови) / С.П. Сборик // Матеріали Українсько-російської школи-конференції молодих учених «Сучасні дослідження мови та літератури» (26-29 березня 2014 року) / Ред. колегія В.Д. Каліущенко (відп. ред.), О.В. Клименко, Ш.Р. Басиров, О.В. Материнська і ін. – Донецьк: ДонНУ, 2014. – С. 239 - 241.
 4. Сборик С.П. Аналітизм когнітивного стилю автора (на матеріалі англійської мови) / С.П. Сборик // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наукових праць. – Чернівці: Видавничий дім «РОДОВІД», 2014. – Вип. 692-693: Германська філологія. – С. 200-203.
 5. Сборик С.П. Когнітивний стиль автора: стратегія динамічного зображення простору (на матеріалі англійської мови» // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2016. – Вип. 60. – С. 59-62.
 6. Sboryk S. Cognitive style: verbalisation of visual-spatial perception of a writer (a case of English) // 3rd International Online Conference New Dimensions of Philology - Languages, Literature, Linguistics, Culture, held in April 20 – 26, 2017, organized by The Faculty of Humanities and Social Sciences of the State University of Applied Sciences in Plock (Poland).
 7. Sboryk S. «Cognitive style: linguistic representation of visual  perception of a writer (a case of M. Drabble’s novels) /  S. Sboryk // 4th International Online Conference New Dimensions of Philology - Languages, Literature, Linguistics, Culture, held in April 20 – 26, 2018, organized by The Faculty of Humanities and Social Sciences of the State University of Applied Sciences in Plock (Poland). 
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Талавіра Наталія Михайлівна

кандидат філологічних наук, доцент

З 2001 р. викладач кафедри германської філології. Навчалась в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 10.02.04 (германські мови). У 2015 році захистила дисертацію на тему «Безартиклеві прийменникові звороти сучасної англійської мови: когнітивно-дискурсивний аспект».

З 2015 року – викладач, 2016 – старший викладач, з 2017 – доцент кафедри германської філології. Викладає такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення, стилістика англійської мови.

Бере участь у всеукраїнських, міжнародних та закордонних наукових і науково-практичних конференціях, має більше 30 публікацій у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: когнітивна лінгвістика, конструктивна граматика, медійний дискурс, комунікативна лінгвістика.

Член Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики.  

Вибрані публікації:

 1. Талавіра Н. М. Функції прийменникових безартиклевих зворотів у композиції інформаційно-аналітичних статей англомовних журналів / Н. М. Талавіра // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Германська філологія. — 2014. — Вип. 692—693. — С. 256—259.
 2. Талавіра Н. М. Практичний курс англійської мови : навч. посіб. для вищих навч. закладів / Н. М. Талавіра. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – Ч. 2. – 112 с.
 3. Талавіра Н. М. Орієнтаційні звороти англійської мови на позначення способів осмислення діяльності / Н.М. Талавіра // Одеський лінгвістичний вісник. – 2017. – Спецвипуск. – С. 207-210.
 4. Talavira N. English orientating phrases with verticality meaning: constructional approach / N. Talavira // Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, Dec. 3-4, 2016. — Access: https://sites.google.com/site/coglingwroc2/a-z-full-papers.
 5. Advanced teaching: using the BBC website instead of coursebooks // Modernenglishteacher. – 2017. – Vol. 26, №3. – P. 49-51. (у співавторстві з С.І. Потапенком)
Брала участь у закордонних конференціях: Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference (Польща, Вроцлав, 3-4 грудня 2016); 10th International Conference on Construction Grammar(s) (Франція, Париж, 16-18 липня 2018).

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative