Go to English

Склад кафедри англійської мови та методики викладання

Таран Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови та методики викладання

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя у 1984 р. Навчалася в аспірантурі  Ніжинського державного педагогічного університету (1998-2001 рр.). У 2003 р. захистила  дисертацію за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Працює на факультеті з 1984 року на посадах викладача (1984-1995 рр.), старшого викладача (1995-2003 рр.), завідувача кафедри англійської мови та методики викладання (з 2003 р.). Викладає  практичну граматику англійської мови, методику викладання іноземних мов, методику викладання іноземних мов у вищій школі.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях, входить до складу робочої групи проекту «Шкільний вчитель нового покоління». Співпрацює з методичним об’єднанням вчителів англійської мови м. Ніжина, надає науково-методичні консультації  вчителям англійської мови Ніжинського міського ліцею та Обласного педагогічного ліцею при НДУ.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, історія педагогіки.

Давиденко Олена Василівна

викладач, кандидат педагогічних наук

У 2001 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Навчалася в аспірантурі на кафедрі педагогіки (2011 – 2014 рр.) при НДУ імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Працює на факультеті з 2002 р. на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання. Викладає практику усного та писемного мовлення на першому курсі, країнознавство на другому курсі факультету іноземних мов.

Бере участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях. Є автором понад 25 наукових публікацій, 2 методичних рекомендацій та 1 навчально-методичного посібника у співавторстві.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, історія освіти Польщі XX ст.

 

Карпенко Наталія Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1997 р. закінчила з відзнакою Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя. Навчалася в аспірантурі НДУ ім. Миколи Гоголя. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Працює у Ніжинській вищій школі з 1997 р.: спочатку лаборантом навчально-методичного кабінету факультету іноземних мов (1997– 1998 н.р.), з 1998 р. – на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання, а з 2011 р. – на посаді доцента. Викладає практику усного та писемного мовлення, методику викладання іноземних мов.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має публікації у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, методика викладання іноземних мов.

Пономаренко Ольга Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя у 2004 р. Навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя (2008-2011). У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Працює на факультеті з 2004 р. на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання, а з 2013 року на посаді доцента. Викладає практику усного і писемного мовлення, практичну фонетику та методику викладання іноземних мов.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Публікується у фахових виданнях. На сьогодні має більше 20 одноосібних статей, 2 посібника методичних рекомендацій та 3 навчально-методичних посібника у співавторстві.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, порівняльна педагогіка

 

Смелянська Вікторія Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Навчалася в аспірантурі в Ніжинському державному університеті на кафедрі педагогіки та професійної майстерності (2006 – 2009 рр.) за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію 13.00.01 – загальна педагога та історія педагогіки.

Працює на факультеті з 2000 р. на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання, а з 2012 року – на посаді доцента.

Викладає практику усного та писемного мовлення, практичну граматику та методику викладання іноземних мов у початковій школі на денному та заочному відділеннях.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів:навчання іноземних мов у початковій школі.

Абрамович Антоніна Михайлівна

старший викладач

У 1984 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя.

Працює на факультеті з 1988. З 2004 року працює заступником декана факультету з навчальної роботи.

Викладає практику усного і писемного англійського мовлення та практичну граматику на другому курсі.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях. На сьогодні має 8 одноосібних та у співавторстві з колегами методичних розробок та методичних рекомендацій.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов.

 

Грицай Антоніна Модестівна

старший викладач

У 1980 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя.

Працює на факультеті з 1980 року на посадах лаборанта (1980-1984 рр.), викладача (1987-2000), старшого викладача (з 2000 р.).

Викладає практику усного і писемного англійського мовлення, практичну граматику на II курсі, методику викладання на III, IV курсах. 

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях. На сьогодні має 11 одноосібних та 13 у співавторстві з колегами виданих методичних рекомендацій, посібників та публікацій у фахових виданнях.

Є методистом-консультантом міського та обласного ліцеїв, бере участь в організації та проведенні міських шкільних олімпіад з англійської мови.

Коло наукових інтересів: використання англійської преси на заняттях з англійської мови, організація роботи над художнім текстом в аудиторії на заняттях з домашнього читання.

Колесник Ірина Віталіївна

старший викладач

У 1980 закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту імені М. Гоголя.

Працює на факультеті з 1984 р. Викладає практику усного та писемного мовлення та практичну граматику. Здійснює керівництво педагогічною практикою студентів. Керує роботою Клубу знавців англійської мови для студентів ІІ курсу.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях. На сьогодні має опублікованими більше 20 робіт (одноосібних та у співавторстві) у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов.

Тимченко Тетяна Миколаївна

старший викладач

У 1980 р. закінчила Ніжинський державний педагогічний університет ім. М.Гоголя.

Працює на факультеті з 2000 року на посаді старшого викладача.

Викладає практику усного та писемного мовлення на 1 курсі факультету іноземних мов.

Заступник декана з виховної роботи та гуманітарних питань.  Опікується організацією позанавчальної та виховної діяльності студентів факультету, призначенням соціальних стипендій, поселенням в гуртожитки, забезпечує співпрацю педагогічного колективу зі студрадами факультету та університету.

Коло наукових інтересів: проблеми виховання студентської молоді.

Штанько Марина Олексіївна

старший лаборант 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative