Таран Олена Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови та методики викладання

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя у 1984 р. Навчалася в аспірантурі  Ніжинського державного педагогічного університету (1998-2001 рр.). У 2003 р. захистила  дисертацію за спеціальністю «Загальна педагогіка та історія педагогіки».

Працює на факультеті з 1984 року на посадах викладача (1984-1995 рр.), старшого викладача (1995-2003 рр.), завідувача кафедри англійської мови та методики викладання (з 2003 р.). Викладає  практичну граматику англійської мови, методику викладання іноземних мов, методику викладання іноземних мов у вищій школі.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях, входить до складу робочої групи міжнародного спільного проекту з грантовою підтримкою Британської Ради в Україні, Міністерства освіти і науки України «New Generation School Teacher Joint project of the British Council Ukraine and the Ministry of Education and Science Ukraine».

Співпрацює з методичним об’єднанням вчителів англійської мови м. Ніжина, надає науково-методичні консультації  вчителям англійської мови Ніжинського міського ліцею та Обласного педагогічного ліцею при НДУ.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов, історія педагогіки.

Детальніше ...

Давиденко Олена Василівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 2001 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Навчалася в аспірантурі на кафедрі педагогіки (2011 – 2014 рр.) при НДУ імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2015 р. успішно захистила кандидатську дисертацію.

Працює на факультеті з 2002 р. на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання. Викладає практику усного та писемного мовлення, методику викладання іноземних мов, мовну практику.

Бере участь у міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, семінарах та вебінарах. Є автором понад 25 наукових публікацій, 3 методичних рекомендацій та  навчально-методичного посібника.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов.

Детальніше ...

Карпенко Наталія Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

У 1997 р. закінчила з відзнакою Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя. Навчалася в аспірантурі НДУ ім. Миколи Гоголя. У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти

Працює у Ніжинській вищій школі з 1997 р.: спочатку лаборантом навчально-методичного кабінету факультету іноземних мов (1997– 1998 н.р.), з 1998 р. – на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання, а з 2011 р. – на посаді доцента. Викладає практику усного та писемного мовлення, методику викладання іноземних мов.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, має публікації у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: порівняльна педагогіка, методика викладання іноземних мов.

Детальніше ...

Пономаренко Ольга Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного університету ім. Миколи Гоголя у 2004 р. Навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету ім. М. Гоголя (2008-2011). У 2012 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Працює на факультеті з 2004 р. на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання, а з 2013 року на посаді доцента. Викладає практику усного і писемного мовлення та методику викладання іноземних мов.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. Публікується у фахових наукових виданнях. На сьогодні має понад 20 одноосібних статей, 2 посібника методичних рекомендацій та 3 навчально-методичних посібника у співавторстві.

Коло наукових інтересів: методика викладання іноземних мов у молодшій школі.

Детальніше ...

Смелянська Вікторія Володимирівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М. В. Гоголя у 1998 р. З 2000 по 2012 рр. працювала на посаді викладача кафедри англійської мови та методики викладання, з 2006 по 2009 рр. навчалася в аспірантурі Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя за спеціальністю 13.00.01 ‒ загальна педагогіка та історія педагогіки. З 2012 р. працює на посаді доцента кафедри англійської мови та методики викладання.

Викладає курси: практика усного та писемного мовлення, практична граматика, методика викладання іноземних мов.

Захистила кандидатську дисертацію на тему «Тенденції розвитку раннього навчання іноземних мов у початковій школі США» у 2011 р. Вчене звання доцента кафедри англійської мови та методики викладання присвоєно у 2014 р.

Основні напрями наукових досліджень: методика викладання іноземних мов, порівняльна педагогіка.

У 2018 р. стала членом громадської організації «Європейська освіта і наука в Україні».

Має понад 30 публікацій, серед яких наукові статті у фахових наукових виданнях, методичні та навчальні посібники.

Детальніше ...

Грицай Антоніна Модестівна

старший викладач

У 1980 р. закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту ім. М.Гоголя.

Працює на факультеті з 1980 року на посадах лаборанта (1980-1984 рр.), викладача (1987-2000), старшого викладача (з 2000 р.).

Викладає практику усного і писемного англійського мовлення, практичну граматику на II курсі, методику викладання на III, IV курсах. 

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях. На сьогодні має 11 одноосібних та 16 у співавторстві з колегами виданих методичних рекомендацій, посібників та публікацій у фахових виданнях.

Є методистом-консультантом міського та обласного ліцеїв, бере участь в організації та проведенні міських шкільних олімпіад з англійської мови.

Коло наукових інтересів: використання англійської преси на заняттях з англійської мови, організація роботи над художнім текстом в аудиторії на заняттях з домашнього читання.

Детальніше ...

Колесник Ірина Віталіївна

старший викладач

У 1980 закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного педагогічного інституту імені М. Гоголя.

Працює на факультеті з 1984 р. Викладає практику усного та писемного мовлення та практичну граматику. Здійснює керівництво педагогічною практикою студентів. Керує роботою Клубу знавців англійської мови для студентів ІІ курсу.

Бере участь у всеукраїнських та міжнародних наукових і науково-практичних конференціях, публікується у фахових виданнях. На сьогодні має опублікованими понад 30 робіт (одноосібних та у співавторстві) у фахових виданнях.

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов.

Детальніше ...

Тимченко Тетяна Миколаївна

старший викладач

У 1980 р. закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут імені Миколи Гоголя.

Працює на факультеті іноземних мов з 2000 року на посаді старшого викладача.

Викладає практику усного та писемного мовлення, мовну практику на денному та заочному відділеннях на факультеті іноземних мов.

Брала участь у проекті «Мовні табори» (2016-2017 рр., 2017-2018 рр. ) та проводила заняття зі студентами факультету іноземних мов.  Брала участь у волонтерському проекті «Навчання англійської мови людей третього віку». Бере активну участь у суспільно-громадському житті університету, є учасником спортивних змагань із шахів. У 2019 р. брала участь в університетських читаннях творів Гоголя на рекорд Гіннеса в Україні.

Коло наукових інтересів: проблеми виховання студентської молоді.

Детальніше ...

Штанько Марина Олексіївна

старший лаборант кафедри англійської мови та методики викладання

Закінчила факультет іноземних мов Ніжинського державного університету імені  Миколи Гоголя.

У  2017 р. захистила ступінь "магістр"  (2017-2015 рр.), отримавши спеціальність «мова та література». Професійна кваліфікація «Магістр філології. Філолог. Вчитель мови (англійська) та зарубіжної літератури».

З 2017 р. працює на посаді старшого лаборанта кафедри англійської мови та методики викладання.

У 2018-2019 н.р. викладала підготовчі курси з іноземної мови при Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

Коло наукових інтересів: іноземна філологія, методика викладання іноземних мов у початковій школі, методика викладання іноземних мов для дорослих.

Детальніше ...

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative