Підрозділи

Видавництво

Відділ практики

Центр довузівської підготовки

Центр гуманітарної співпраці з українською діаспорою

Міжнародні зв'язки

Соціально-гуманітарний відділ

Центр суміжних професій

Профком студентів

Профком працівників

Психологічна служба

Гоголезнавчий центр

Видавнича діяльність

Гоголь М. Зібрання творів : у 7 т. / М. Гоголь [редкол. М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; упоряд. П. В. Михед ; Національна академія наук України Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка]. – К. : Наукова думка, 2008– .

Т. 1 : Вечори на хуторі біля Диканьки. – 2008. – 256 с. : іл., портр. – Зміст: Гоголь: дух і слово : [вступ. сл.] / М. Жулинський ; Микола Гоголь – апостол живих душ : [передм.] / П. Михед ; Сорочинський ярмарок / пер. А. Хуторяна ; Вечір проти Івана Купала / пер. І. Сен­ченка ; Майська ніч, або Утоплена / пер. М. Рильського ; Втрачена Грамота / С. Васильченко ; Ніч перед Різдвом / пер. А. Хуторяна ; Страшна помста / пер. І. Сенченка ; Іван Федорович Шпонька та його тітонька / пер. Остапа Вишні ; Зачароване місце / пер. С. Васильченко ; Коментарі / П. В. Михед, Т. В. Михед

Т. 2 : Миргород. – 2008. – 240 с. : іл., портр. – Зміст: Старосвітські поміщики / пер. П. Панча ; Тарас Бульба / пер. А. Хуторяна ; Вій / пер. П. Панча ; Повість про те, як посварився Іван Іванович з Іваном Никифоровичем / пер. М. Рильського ; Коментарі / П. В. Михед, Т. В. Михед.

Т. 3 : Драматичні твори. – 2008. – 200 с. : іл., портр. – Зміст: комедія в п’яти діях: Ревізор / пер. Остапа Вишні ; зовсім неймовірна пригода на дві дії: Одруження / пер. Остапа Вишні ; Додатки до комедії “Ревізор” / пер. Д. Бобиря ; Коментарі / Н. О. Колосової, Н. Р. Мазепи.

Нове видання творів Миколи Гоголя у семи томах містить всі художні та переважну біль­шість літературно-критичних, публі­цистич­них і духовних творів письменника в перекла­дах українською мовою.

У коментарях представлена бібліографія перекладів окремих творів письменника укра­їнською мовою.

У 2008 році світ побачили перші три томи, у цьому році заплановано вихід двох наступних томів.

 

Микола Гоголь: українська бібліографія / Національна академія наук України Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; Гоголезнавчий центр Ніжинського державного університету ім. М. В. Гоголя ; [уклад.: П. В. Ми­хед, Л. В. Гранатович, Н. В. Кузьменко]. – К. : Академперіодика, 2009. – 258 с.

Бібліографічний покажчик містить переклади творів Гоголя українською мовою, що ведуть свій початок від 1850 року – часу першого перекладу повісті “Тарас Бульба”, і завершується 2007 роком. Бібліографовані переробки творів письменника, призначені для сцени, а також адаптовані для певної аудиторії. Базову основу покажчика складають літературно-критичні праці українських вчених, які були написані в Україні та в діаспорі.

 

 

Родословие Н. В. Гоголя : статьи и мате­риалы / Департамент культуры г. Москвы ; “Дом Н. В. Гоголя” – мемориальный музей и научная библиотека ; Гоголеведческий центр Нежинского государственного университета им. Н. Гоголя ; Институт литературы им. Т. Г. Шевченко НАН Украины ; под общ. ред. В. П. Викуловой ; сост. и авт. вступ. ст. П. В. Михед. – М. : Фестпартнер, 2009. – 336 с.

Книга містить статті вчених різних стран, при­свячені вивченню родослівної великого письменника, та відповідні матеріали біографів, критиків і письменників. До цього часу ці документи існували у важкодоступних для сучасного читача джерелах, у тому числі й іншими мовами. Зібрані разом, вони висвітлюють історію осмислення проблеми і вперше публікуються під однією обкладинкою. Генеалогічне дерево Гоголів і бібліографічна довідка про опубліковані джерела доповнюють книгу.

 

 

Летопись жизни и творчества Н. В. Гоголя : нежинский период (1820-1828) / сост. Н. М. Жар­кевич, З. В. Кирилюк, Ю. В. Якубіна / авт. вступ. ст. П. В. Михед. – 2-е изд., перераб. и дополн. – Нежин : Аспект-Поліграф, 2009. – 260 с.

Літопис висвітлює події життя і творчості Миколи Гоголя, які зафіксовані в листах, документальній базі Гімназії вищих наук кн. Безбородька та мемуарній літературі. Події подані у контексті європейської історії та історії Російської імперії, літературного і культурного розвитку.

 

 

 

 

Н. В. Гоголь и славянский мир (русская и украинская рецепции) : Сб. статей / Ред. Н. В. Хомук. – Томск: Изд-во Том. ун-та, 2008. – Вып. 2. – 394 с.

Збірник є продовженням реалізації міжнаціонального проекту, що об’єднує російських і українських філологів. Проблеми поетики, рецепції творчості М. В. Гоголя розглядаються в широкому контексті слов’янської культури і міжнаціональних стосунків.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гоголь в Нежинской гимназии высших наук: антология мемуаров / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. П. В. Михед, Ю. В. Якубина. – СПб.: Изд-во «Пушкинский Дом», 2014. – 628 с., 85 ил.
ISBN 978-5-91476-052-3

В книге впервые собран полный свод мемуаров о Гоголе-гимназисте и повседневной жизни воспитанников Гимназии высших наук в Нежине (1820—18З2). Гимназия была местом, где формировались мировоззрение и эстетические основы творчества Гоголя. Мемуары учителей и соучеников будущего писателя живо воссоздают образ юного Гоголя, увлеченного литературой, театром, живописью. Богатые, разнообразные воспоминания описывают факты и события, раскрывающие человеческие качества Гоголя, особенности его характера, резкую индивидуальность личности будущего великого художника. Книга предназначена специалистам и всем интересующимся жизнью и творчеством Н.В. Гоголя.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-43-07

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

   

Google Analytics Alternative