Про факультет

ДЕСЯТЬ РОКІВ ІННОВАЦІЙНОГО ПОСТУПУ 

Факультет психології

 

Факультет психології та соціальної роботи – наймолодший у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя, у 2012 році відзначив свій ювілей — десять років з дня заснування і успішної діяльності у стінах Ніжинської вищої школи. Це знаменна подія для всіх, хто у складні часи соціально-економічних і політичних змін у нашій країні (на зламі століть) пройнявся ідеєю запровадження у нашому навчальному закладі нових спеціальностей – «соціальна педагогіка», «практична психологія», «дошкільне виховання», «психологія», «початкова освіта» — натхненно і самовіддано працював і працює над її здійсненням.

Свій початок ми підліковуємо з 1999 р., коли одним із напрямів розвитку університету було визначено запровадження нових спеціальностей. У вересні того ж року на історико-правознавчому факультеті було відкрито відділення «соціальна педагогіка та практична психологія» і здійснено набір студентів на денну (48 осіб) і заочну (50 осіб) форми навчання. Початок виявився настільки вдалим, що 1 вересня 2002 р. у колі шести уславлених факультетів нашого університету виник сьомий — соціально-гуманітарний. Гостинно розчинилися аудиторії для навчання вже 950-ти студентів, з них 252 — денного відділення.

Десятирічний ювілей – прекрасна нагода для підведення підсумків і визначення подальших шляхів розвитку. Факультет за цей період виокремився у структурний підрозділ, функціонують деканат (заступники декана — Т.В. Зінченко, А.Ю. Ковтун), фахові кафедри — соціальної педагогіки і соціальної роботи (зав. каф. М.Г.Криловець, доктор пед.наук, професор), загальної та практичної психології (зав. каф. М.В.Папуча, доктор психол. наук, професор), дошкільної освіти (зав. каф. О.Л.Кононко, докт. псих. наук, професор), педагогіки (зав.каф. Є.І.Коваленко, канд. пед. наук, професор), психології (зав.каф. О.П. Щотка, канд. психол. наук., доцент), обладнано навчально-методичний кабінет, комп’ютерний центр, тренінгову аудиторію, кабінет фахових методик. Все це дало змогу забезпечити сучасну матеріально-технічну та навчально-методичну базу для підготовки спеціалістів, розробити систему підготовки соціальних педагогів, практичних психологів, вихователів ДНЗ на базі спочатку педагогічного, а потім класичного університету в умовах взаємодії з соціально-педагогічними службами, закладами та установами м. Ніжина та області.

У 2003 році факультет виборов І місце  в загально університетському конкурсі «Факультет року», а у 2004 році — третє місце та успішно вперше пройшов акредитацію за ІІІ рівнем.

2007 рік залишається в історії факультету роком акредитації магістратури з соціальної педагогіки та практичної психології і виданням перших збірників наукових праць студентів факультету, а 2008-2010 – роками презентації студентської творчості та освітніх здобутків, оскільки наш факультет було обрано МОН України базовим для проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Соціальна педагогіка».

Сьогодні факультет психології та соціальної роботи за чисельністю студентів є найбільшим в університеті. На факультеті навчається 784 студенти, з них 377 – на денній формі навчання і 407 — на заочній. Здійснюється підготовка фахівців таких спеціальностей: «соціальна педагогіка; практична психологія», «дошкільна освіта; практична психологія», «психологія», «дошкільна освіта; іноземна мова», «практична психологія»; «соціальна педагогіка зі спеціалізаціями (за вибором): соціальне гувернерство, соціально-правовий захист дітей та молоді, соціально-педагогічна робота з сім'єю»; «соціальна робота»; «початкова освіта та іноземна мова (англійська)».

Зі студентами працюють досвідчені викладачі, з  яких 58% мають наукові ступені і вчені звання (доктори наук, професори, доценти, кандидати наук, старші викладачі): О.Л. Кононко, Є.І. Коваленко, Н.М.Суховєєва, М.В.Папуча, А.І.Конончук, Н.П.Пихтіна, М.Д. Бойправ, С.О.Борисюк, Н.Ф.Литовченко, О.П.Никоненко, О.П. Щотка, Н.О.Падун, Ю.Г.Новгородська, Ж.М.Володченко, С.В.Хлєбік, Т.В.Качалова, Н.І.Бєлкіна, Н.С.Останіна, Ю.П.Никоненко, С.І. Матвієнко, А.М. Аніщук, О.В. Лісовець, О.В. Сватенков, Р.Г. Новгородський, О.А.Тимошенко, М.М. Наконечна, Т.М. Шевченко, І.В.Кошова, Т.Д.Кричковська, Г.П.Шилова, І.М.Наказна та інші.

Організація навчання студентів спрямована на використання сучасних інтерактивних технологій (групові дискусії, мозговий штурм, соціально-психологічний тренінг, ділові ігри, наради, захисти тощо), що сприяє розвитку їх високої пізнавальної активності. Про це свідчать як показники успішності у навчанні (середній бал успішності складає 4,2), так і призові місця за участь у Всеукраїнських олімпіадах з соціальної педагогіки (Ю.Салівон, Т.Конончук, О.Аушева, А.Гречуха, Т.Михно, Н.Кравченко, С.Максименко, Т.Терещенко, А.Зайцева), із дошкільного виховання (С.Солдатенко, Л.Цюцюпа, К.Передерій), з психології (М.Наконечна, Є.Степура, О.Драбинога) та Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (М.Степаненко, О.Дюміна). Результати наукових досліджень студенти представляють на Всеукраїнських і Міжнародних наукових конференціях і семінарах, публікаціях у фахових виданнях та збірниках студентських праць. Є.Василенко за результатами Всеукраїнського конкурсу для студентів-науковців, який проводився протягом 2010-2011 н.р. стала стипендіатом на 2011-2012 рр. Програми «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука.

Кращі випускники факультету залишилися працювати викладачами на фахових кафедрах (С.Півень, Т.Здоровець, Т.Сватенкова, Л.Бойко, О.Сватенков, М.Наконечна, Є.Медвідь).

Значними науковими здобутками факультету слід назвати діяльність аспірантури з педагогіки, видання фахових наукових журналів «Психологічний вісник»  (спільно з Інститутом психології імені Г.С.Костюка) та «Наукові записки: психолого-педагогічні науки», видання викладачами цілої низки навчальних посібників, в тому числі із грифом МОН України.

Студентство факультету вирізняється активною участю у громадській роботі. На факультеті діє студентська рада (голова студради Т.Буряк), яка своєю метою вбачає розвиток творчих здібностей, ініціатив, пізнавальної активності та організаторських умінь студентів. Мета реалізується через систему різноманітних напрямів і форм роботи, серед яких потрібно виділити: інтелектуальні перегони «Що? Де? Коли?» (керівник О.Лісовець), КВК, «Нумо, першокурснику!», у якому команда факультету неодноразово виборювала першість, конкурси, екскурсії, вечори, творчі зустрічі. Завдяки співпраці з Християнським дитячим фондом (Українське відділення) стала можливою участь студентів у розробці та реалізації у школах міста Ніжина соціально-педагогічного проекту «Захист прав дитини як важлива професійна функція педагогічного працівника». Цікаво і змістовно висвітлювала і висвітлює життя факультету студентська газета «Синій птах».

Значну роль у розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців відведено мистецтву. Саме цьому сприяла участь студентів у ансамблі «Калинові грона» (керівник Т.Качалова), вокального чоловічого ансамблю (керівник С.Хлєбік), хореографічної студії «ТеТ-а-ТеТ» (керівник В.Вишнева) та «Тop-Dance» (керівник Н.Калюжна), а нині продовжується танцювальною студією «Бурлеск» (керівник Т.Сватенкова). Їх авторські ініціативи реалізуються у проведенні щорічних шоу-програм «Актриса-весна!» та святкових благодійних імпрезах, на яких традиційно підводяться підсумки доброчинної діяльності факультету до Дня працівників соціальної сфери, надається допомога певній категорії дітей чи молоді міста та району (дітям-сиротам, студентським сім’ям, творчій молоді), а студенти мають можливість презентувати свій творчий потенціал у співах, танцях, віршах та інсценізаціях.

У громадській роботі студентів факультету є ще один важливий напрям роботи — волонтерська діяльність, яка, починаючи з першого року навчання, вимагає від них прояву професійної активності та формує найважливіші професійні моральні якості — милосердя, благодійність та доброчинність. Так народилася благодійна акція «Допоможи ближньому», яка за ці роки вийшла за рамки факультету і університету, участь студентів і викладачів у загальноміських акціях «Від серця до серця», науково-практичні конференції і семінари, присвячені різним аспектам професійної діяльності соціального педагога і практичного психолога, проблемам соціально-педагогічної діяльності.

Факультет психології та соціальної роботи співпрацює із Школою соціальної роботи імені В.Полтавця НаУКМА, Волинським, Ужгородським, Тернопільським, Черкаським, Чернігівським, Глухівським, Луганським, Запорізьким, Прикарпатським університетами, Київським національним педагогічним університетом імені Михайла Драгоманова, Київським університетом імені Б.Грінченка, Інститутом психології імені Г.С. Костюка та Інститутом проблем виховання НАПН України, Українським фондом «Благополуччя дітей», центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді та ін.

Підводячи підсумки своєї діяльності за 10 років, студентсько-викладацький колектив факультету вже має стратегічну програму подальшого розвитку. Основними пріоритетами цієї програми вбачаємо особистісне професійне і наукове зростання викладачів і студентів, презентацію спеціальностей серед старшокласників області, згуртування студентсько-викладацького колективу та створення на засадах спільної діяльності освітньо-виховного простору в рамках факультету та університету як відкритої системи.

Нашу віру в реалізацію накресленого зміцнює злагоджена робота викладачів, студентів і всіх співробітників факультету, традиції та  цілеспрямована діяльність, яка не дозволяє зупинитися на досягнутому.

 

Наша адреса:

вул. Кропивянського, 2, ауд. 124, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16600.

тел./факс (04631) 7-19-69

мобільний: (097) 620-02-78

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонни довідник

Партнери

     

  

Google Analytics Alternative