Факультет природничо-географічних і точних наук

Деканат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра фізичного виховання

Кафедра математики, фізики та економіки

Кафедра інформаційних технологій та аналізу даних

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини факультету

Матеріали конференцій

Найцікавіше знаходиться тут

Акредитація та ліцензування

Про факультет

Найцікавіше знаходиться тут!!!

17 жовтня 1932 року в Ніжині був відкритий педагогічний інститут професійної освіти для підготовки вчителів-предметників. У цей час у ньому функціонувало агробіологічне відділення. Факультет природознавства утворився в 1934 р. в результаті об’єднання хіміко-біологічного і географічного відділень. На 1 вересня 1934 року на факультеті функціонували хіміко-біологічна кафедра та кафедра ботаніки і зоології. Деканами факультету були Новіков С.Т., к.б.н., доцент Нагорна Поліна Іванівна, к.х.н., доц. Кочерга Іван Іванович, а з 2003 р. – к.х.н., доцент Сенченко Галина Григорівна.

Факультет готує фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” за такими спеціальностями:

Галузь знань: 01 Освіта

014 Середня освіта

- денна форма навчання:

1. “Біологія і хімія”.

2. Біологія та практична психологія

3. Біологія та здоровя людини

4. “Географія і біологія”.

5. “Географія і краєзнавчо-туристична робота”.

4. “Географія і основи економіки”.

5. "Хімія та біологія"

- заочна форма навчання:

1. “Біологія”.

2. “Географія”.

3. “Хімія”

4. “Біологія і хімія” (ОКР "спеціаліст")

Галузь знань: 09 Біологія. Денна і заочна форми навчання

Галузь знань: 10 Природничі науки

Галузь знань: 22 Охорона здоров'я

- денна і заочна форми навчання:

  1. 103 Науки про Землю (спеціалізація Рекреаційна географія).
  2. 102 Хімія (спеціалізація Медична і фармацевтична хімія).
  3. 226 Фармація, промислова фармація.

Навчальний процес на факультеті забезпечують чотири кафедри: біології, хімії, географії та фізичного виховання і валеології.

Забезпеченість кафедр факультету викладачами з науковими ступенями і званнями складає від 56 % до 86 %. Навчальну та наукову діяльність на кафедрах здійснюють д.г.н., проф. Барановський М.О., д.х.н., проф. Суховєєв В.В., д.педаг.н., проф. Лукашова Н.І., д.педаг.н., проф. Криловець М.Г., д.г.н., проф. Смаль В.В., к.б.н., проф. Марисова І.В., д.фарм.н. проф. Демченко А.М.

Зоологічний музей

На заняттях з хімії

На заняттях з інформатики

На зоологічній польовій практиці

Матеріальна база факультету: 7 хімічних, 8 біологічних та 6 географічних лабораторій, 5 навчально-методичних кабінетів, 6 спеціалізованих лекційних аудиторій, навчально-методичний кабінет ЕОМ. У навчальному процесі використовується навчально-дослідна агробіостанція, науково-дослідна база “Лісове озеро” в с. Ядути Борзнянського району, наукові лабораторії. Студенти всіх спеціальностей денної форми навчання мають також можливість удосконалювати знання при проведені маршрутних навчально-польових практик по території України.

Кафедри факультету працюють над виконанням 6 комплексних наукових тем, пов’язаних з еколого-флоро-фауністичним дослідженням Чернігівського Полісся, дослідженням природних ресурсів Чернігівщини, вивченням стану продуктивних сил Чернігівського регіону. Спільна науково-дослідна лабораторія ІБОНХ НАН України та НДПУ ім. М. Гоголя має здобутки в галузі синтезу фізіологічно-активних речовин, присадок до палив тощо.

Викладачі, аспіранти та студенти факультету беруть участь у вузівських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Щороку зростає кількість наукових робіт виконаних студентами, випускники факультету отримують рекомендації до вступу в аспірантуру і успішно конкурують з випускниками інших вузів.

Щороку на факультеті проходять республіканські та міжнародні наукові конференції, наукові школи.

На факультеті функціонує магістратура (денна і заочна форми навчання), випускники якої можуть продовжувати навчання в аспірантурі. З 2011 р. відкрита аспірантура при кафедрі хімії (Нафтохімія і вуглехімія, науковий керівник: проф. Суховєєв В.В.), а з2012 р. – при кафедрі географії (103 Науки про Землю: Економічна і соціальна географія, наукові керівники: проф. Барановський М.О. і проф. Смаль В.В.).

Випускниками факультету є заслужені учителі України Кронівська Н.М., Авраменко К.Г., Міхальчук З.М., Гуменний А.М. та інші. Постійно зростає число випускників, які отримують вчені ступені та звання. На кафедрах факультету працює 55 % його вихованців.

Випускники факультету успішно працюють не лише вчителями в школах, а й у науково-дослідних установах Національній академії наук України (Інституті біоорганічної хімії та нафтохімії, Інституті органічної хімії, Інституті хімії високомолекулярних сполук, Інституті ботаніки імені М.Г. Холодного, Інституті зоології імені І.І. Шмальгаузена, Національному музеї природи, Інституті географії), вищих навчальних закладах (Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, Чернігівському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка, Національному аграрному університеті, Чернігівському державному інституті регіональної економіки та управління, Ніжинському держаному університеті).

Студенти природничо-географічного факультету беруть активну участь в усіх заходах університету. Протягом тривалого часу команди факультету виборюють першість на університетській спартакіаді. Вихованцем факультету є учасник Олімпійських ігор В.Ігнатенко.

Кафедри факультету співпрацюють з науковими закладами Національної Академії наук України: Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії, Інстититутом органічної хімії, Інститутом хімії високомолекулярних сполук, Інститутом фармакології і токсикології АМНУ, Інститутом ботаніки імені М.Г. Холодного (міжвідомчою лабораторією заповідної справи), Інститутом зоології імені І.І. Шмальгаузена, Національним музеєм природи НАН України, Інститутом географії, Інститутом екології Карпат, Київським національним університетом імені Тараса Шевченка,  Вітебським університетом (Білорусь), Гомельский державний університет ім. Франциска Скорини, Чорноморським біосферним заповідником, Українським степовим природним заповідником, Луганським природним заповідником, Поліським природним заповідником та регіональними ландшафтними природним парками (Міжрічинський, Кінбурнська коса), національними парками (Карпатський, Бузький Гард, Мезинським, Ічнянським).

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet 

Google Analytics Alternative