Факультет природничо-географічних і точних наук

Деканат

Кафедра біології

Кафедра географії, туризму та спорту

Кафедра хімії та фармації

Кафедра інформаційних технологій, фізико-математичних та економічних наук

Музеї факультету

Спеціальності для вступу

Навчальне середовище УНІКОМ

Новини факультету

Матеріали конференцій

Акредитація та ліцензування

Про факультет

Факультет природничо-географічних і точних наук був створений у січні 2020 р. у результаті об’єднання природничо-географічного факультету і Інституту точних наук і економіки.

Навчальний процес на факультеті забезпечують п’ять кафедр: біології; географії, туризму та спорту; інформаційних технологій та аналізу даних; математики, фізики та економіки; хімії та фармації. Забезпеченість кафедр факультету викладачами з науковими ступенями і званнями складає від 60% до 90%. Навчальний процес здійснюють високопрофесійні викладачі та науковці, серед яких професори д.г.н. Барановський М.О., д.фарм.н. Демченко А.М., д.ф.-м.н. Зінченко Н.М., д.т.н. Казачков І.В., д.б.н. Кучменко О.Б., д.пед.н. Лукашова Н.І., д.м.н. Мхітарян Л.С., д.м.н. Потебня Г.П., д.ф.-м.н. Пузирьов В.Є., д.с.-г.н. Стригун В.М., д.х.н. Суховєєв В.В., д.фарм.н. Федченкова Ю.А.

Факультет готує фахівців за двома освітніми рівнями: першим (бакалаврським) та другим (магістерським) за такими спеціальностями денної і заочної форм навчання:

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки.
014.04 Середня освіта (Математика).
014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини).
014.06 Середня освіта (Хімія).
014.07 Середня освіта (Географія).
014.08 Середня освіта (Фізика).
014.09 Середня освіта (Інформатика).
014.15 Середня освіта (Природничі науки).

Галузь знань: 09 Біологія

091 Біологія.

Галузь знань: 10 Природничі науки

102 Хімія.
103 Науки про Землю.
105 Прикладна фізика та наноматеріали.
106 Географія.

Галузь знань: 12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки.

Галузь знань: 22 Охорона здоров’я

226 Фармація, промислова фармація.

 

 

Випускники магістратури можуть продовжити навчання за третім (науково-дослідним) рівнем - у аспірантурі за спеціальностями 091 Біологія (кафедра біології), 103 Науки про Землю: Економічна і соціальна географія (кафедра географії, туризму та спорту), а також в аспірантурах провідних науково-дослідних інститутів Національної Академії Наук України. На кафедрі функціонує докторантура за спеціальністю 091 Біологія. 

Матеріальна база факультету включає низку лекційних аудиторій, спеціалізованих лабораторій, кабінетів, комп’ютерних класів, музейний комплекс (Геологічний музей, музеї Ботаніки, Зоології), 4 навчально-наукові лабораторії. У навчальному процесі використовується навчально-дослідна агробіостанція, науково-дослідна база “Лісове озеро” в с. Ядути Борзнянського району. Студенти всіх спеціальностей денної форми навчання мають також можливість удосконалювати знання при проведені маршрутних навчально-польових практик по території України.

Викладачі, аспіранти та студенти факультету беруть участь у вузівських, регіональних, всеукраїнських та міжнародних конференціях. Щороку зростає кількість наукових робіт виконаних студентами, випускники факультету отримують рекомендації до вступу в аспірантуру і успішно конкурують з випускниками інших вузів. Щороку на базі факультету відбуваються республіканські та міжнародні наукові конференції, наукові школи. Студенти факультету беруть активну участь в усіх заходах університету. Протягом тривалого часу команди факультету виборюють першість на університетській спартакіаді.

Декан факультету: кандидат хімічних наук, доцент Сенченко Галина Григорівна

Контакти: 16600 м. Ніжин, вул. Графська,2. ауд. 327

Деканат: тел. – (04631)7-19-79, e-mail – dek.nature@gmail.com

Зоологічний музей

На заняттях з хімії

На заняттях з інформатики

На зоологічній польовій практиці

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative