ННІ мистецтв імені Олександра Ростовського (архів)

Дирекція

Документи

Абітурієнтам

Освітня діяльність

Кафедра музичної педагогіки та хореографії

Кафедра вокально-хорової майстерності

Кафедра інструментально-виконавської підготовки

Лабораторії

Наукова школа

Молодіжний хор «Світич»

Оркестр народних інструментів

Ансамбль народного танцю «Забава»

Ансамбль сучасного танцю «Дивертисмент»

Досягнення

Спіліоті Олена Володимирівна – сучасний український композитор

Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка О. С. Тимошенка

Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси»

Студентська рада

Новини інституту

Контакти

Про нас

З 01.09.2022 р. інститут функціонує у складі новоствореного факультету педагогіки, психології, соціальної роботи та мистецтв.

Викладач мистецьких дисциплін сьогодні – це людина, яка закохана в мистецтво, а тому здатна захопити нею інших. Саме такого фахівця прагне підготувати колектив викладачів навчально-наукового інституту мистецтв імені Олександра Ростовського, одного з найвідоміших мистецьких навчальних закладів України, який має давні і гарні освітні та творчі традиції, які гідно продовжуються і збагачуються нинішнім поколінням викладачів та студентів.

Навчально-науковий інститут мистецтв імені Олександра Ростовського (з жовтня 2019 р., раніше – факультет культури і мистецтв) засновано у 1964 році за ініціативи тогочасного директора педінституту  кандидата філософських наук, доцента Марка Івановича Повода та за активного сприяння голови художньої ради інституту кандидата педагогічних наук, доцента Олександра Ісааковича Близнюка.

У різні часи тут навчались та працювали видатні особистості, що заклали підвалини виконавських, наукових, просвітницьких традицій та уславили Ніжинську вищу школу: народний артист України В. М. Іконник, доктори мистецтвознавства, професори А. П. Лащенко та С. І. Уланова; народний артист України М. О. Буравський; заслужений діяч мистецтв України, кандидат мистецтвознавства, професор М. С. Юрченко; кандидат мистецтвознавства, професор В. В. Дубравін; доктор мистецтвознавства, професор Ю. І. Чекан, кандидат мистецтвознавства, доцент О. Е. Чекан; кандидат педагогічних наук В. В. Рева; заслужений артист України, доцент О. Д. Незовибатько; лауреат Міжнародного конкурсу В. А. Розен, заслужена артистка України М.Ф. Бровченко; заслужені працівники культури України М. М. Борщ, О. С. Варьоха, С. О. Голуб, Н. Д. Даньшина.

Піднесення музично-педагогічної майстерності та інтенсифікація музично-просвітницького руху на факультеті культури  і мистецтв різних часів пов'язана з іменами В. І. Барабанова, Р. М. Борщ, Л. П. Вишневої, Л. А. Гарбера, О. Г. Гроздовської, Т. Г. Даллади, М. М. Коваленко, С. В. Козлової, В. В. Кокодія, А. І. Мельника, М. К. Мельника, Н. М. Палаєвої, В. М. Панаріна, Л. І. Пащенко, В.Г. Поторочі, А. Г. Сіренка, В. І. Смаля, Л. М. Тевзадзе, В. П. Устименка, М. І. Фатюка, К. А. Федотова, О. М. Худотеплого.

Сьогодні ННІ інститут мистецтв імені Олександра Ростовського – це справжнє сузір’я музикантів та науковців, що створюють високий професійний імідж нашого навчального закладу, своїми високими здобутками сприяють зростанню усталеного авторитету інституту як науково-методичного та культурно-мистецького осередку Сіверщини.          

Наукову школу теорії та методики мистецької освіти в ННІ мистецтв довгі роки очолював  доктор педагогічних наук, професор О. Я. Ростовський (1946-2016 р.р.).

О. Я. Ростовський є відомим в Україні вченим-педагогом, автором багатьох науково-методичних посібників і статей з проблем музичної освіти школярів і професійної підготовки майбутніх учителів музики. Автором біля 200 публікацій. У наукових працях вченого дістали розкриття головні напрямки розвитку європейської музичної педагогіки від античності до сьогодення; закономірності, принципи і методи формування музичного сприймання школярів, теоретико-методологічні основи керування цим процесом; науково-методичні засади музичного виховання учнів на основі української національної культури; методика музичної освіти дітей. Особливий інтерес викликають праці, присвячені теоретико-методологічним аспектам професійної підготовки майбутніх учителів музики, розвитку їхніх творчих якостей.

Наукова школа доктора педагогічних наук, професора О. Я. Ростовського – видатного вченого сучасності і далі розвивається, але вже через його учнів.

Дослідження в галузі музичного мистецтва та музичної педагогіки в ННІ мистецтв успішно здійснюють кандидат педагогічних наук, професор Л. В. Костенко; кандидати мистецтвознавства, доценти Л. О. Дорохіна, Т. В. Ляшенко, О. А. Кавунник; кандидати педагогічних наук, доценти Н. Л. Біла, Л. В. Гусейнова, Ю. Ф. Дворник, О. В. Коваль, О. М. Пархоменко, О. М. Павленко, Т. В. Раструба, В. В. Ревенчук, І. О. Ростовська, Ю. О. Ростовська, О. В. Спіліоті, О. М. Щербініна.

У вересні 2016 року рішенням Вченої ради Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя ім’я Олександра Ростовського присвоєно факультету культури і мистецтв, а з 1 жовтня 2019 р. – навчально-науковому інституту мистецтв.

Навчально-наукові підрозділи ННІ мистецтв очолюють знані в Україні митці та науковці: директор інституту – кандидат педагогічних наук, доцент Л. В. Гусейнова; виконує обов’язки заступника директора з навчальної роботи - кандидат педагогічних наук, доцент О. В. Коваль; виконує обов’язки заступника директора з виховної роботи – кандидат мистецтвознавства, доцент Т. В. Ляшенко. 

У складі ННІ мистецтв 3 фахові кафедри та 5 лабораторій:

 • кафедра музичної педагогіки та хореографії – в.о. завідувача кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент О.В. Коваль;
 • кафедра вокально-хорової майстерності – завідувач кафедри, заслужений діяч мистецтв України, професор Л. Ю. Шумська;
 • кафедра інструментально-виконавської підготовки – завідувач кафедри, Народний артист України, професор М. О. Шумський;
 • навчально-наукова лабораторія мистецької освіти – керівник, кандидат педагогічних наук, доцент Ю. Ф. Дворник;
 • творчо-експериментальна лабораторія  хорового мистецтва – керівник, кандидат педагогічних наук, доцент Т. В. Раструба;
 • творчо-експериментальна лабораторія  оркестрового мистецтва – керівник, Народний артист України, професор М. О. Шумський;
 • творчо-експериментальна лабораторія  хореографічного мистецтва – кандидат педагогічних наук, доцент О. М. Пархоменко;
 • творчо-експериментальна лабораторія  вокального мистецтва – старший викладач А. Б. Хоменко.

Протягом певного періоду високий професійний рівень музичного виконавства в ННІ мистецтв репрезентував  «Ніжинський дует баяністів» у складі заслуженого артиста України, доцента Володимира Дорохіна та Народного артиста України, професора Миколи Шумського. Цей творчий колектив став унікальним явищем не тільки культурно-мистецького осередку Чернігівського регіону, а й виконавським феноменом загальнонаціонального масштабу. У творчому доробку  дуету перемоги на престижних Всеукраїнський та Міжнародних конкурсах та фестивалях баянного мистецтва.

Школа академічного вокального виконавства, заснована заслуженою артисткою України М. Бровченко, нині блискуче представлена її вихованцями. На теренах вокального мистецтва плідно працюють старші викладачі кафедри вокально-хорової майстерності Алла Хоменко та Валентина Коробка, Валерій Курсон.  Сьогодні в ННІ мистецтв працюють і молоді викладачі-вокалісти лауреати Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів та фестивалів Ярослав Йотка та Любов Пархоменко. Ці викладачі є великими ентузіастами у галузі музично-освітнього просвітництва, системно представляють змістовні  тематичні концертні програми, до участі у яких долучають найкращих представників зі студентської молоді ННІ мистецтв.

Фортепіанне виконавство ННІ мистецтв представлене творчою діяльністю солістів та концертмейстерів – це доценти кафедри інструментально-виконавської підготовки Лариса Гусейнова, Ольга Щербініна, Тетяна Ляшенко, Лауреат Всеукраїнського конкурсу викладач Олексій Павленко, а також концертмейстери: Галина Брюзгіна, Тетяна Борисенко, Ірина Ваніна, Алла Кульбака, Лілія Мироненко, Олена Міщенко, Ольга Синельникова, Ліна Чмелик. 

В ННІ мистецтв імені Олександра Ростовського працюють різножанрові студентські творчі колективи:

Візитною карткою університету вважається  колектив «Молодіжного хору «Світич» під керівництвом заслужених діячів мистецтв України, професорів Людмили Шумської та Людмили Костенко. З 1993 року хор «Світич» є презентантом колективної студентської творчості Ніжинської вищої школи, авангардом молодіжного хорового руху Сіверського регіону.

Цей творчий колектив веде активну концертно-творчу діяльність, є переможцем численних  Міжнародних конкурсів та фестивалів, щорічно на високому професійному рівні забезпечує підсумкові та державні екзамени з хорового диригування для бакалаврів та магістрантів.

оркестр українських народних інструментів. Художній керівник та диригент Народний артист України, професор Микола Шумський.
Оркестр народних інструментів, який завжди демонструє високий професійний рівень забезпечує державні екзамени з оркестрового диригування для магістрантів ННІ мистецтв. Цей колектив є бажаним учасником всіх загальноуніверситетських та міських заходів завдяки різнобарвній палітрі концертних форм та цікавому репертуару. Слухачами завжди з захопленням вітаються цікаві інтерпретації, автором яких є художній керівник оркестру, народний артист України, професор М. Шумський.

- ансамбль танцю «Забава». Художній керівник  –  кандидат педагогічних наук, доцент  Олександр  Пархоменко.

 Цей танцювальний колектив є переможцем багатьох Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Ці блискучі результати стали можливими тому, що ансамбль народного танцю «Забава» завжди перебуває в творчому пошуку, постійно поповнює свій репертуар, активно пропагує, як українське хореографічне мистецтво так і танцювальне мистецтво різних народів світу і є активним учасником мистецьких заходів університету і міста.

- хореографічний ансамбль «Дивертисмент». Художній керівник –старший викладач Анна Сірякова. Цей хореографічний колектив сучасного танцю завжди вирізняється оригінальними, цікавими постановками і є окрасою всіх університетських заходів.

База ННІ мистецтв включає: концертний зал, хореографічні класи, хорові класи, комп’ютерний клас з виходом в мережу Internet, кабінети музичної педагогіки, диригентсько-хорових дисциплін, інструментально-виконавських дисциплін, оркестрових інструментів, постановки голосу, теоретичних дисциплін, комплекти концертних костюмів для виконавських колективів, мультимедійні аудиторії.

Випускники нашого інституту нині працюють в усіх куточках України, з вдячністю згадуючи роки навчання в університеті, викладачів, які допомогли їм оволодіти такою захоплюючою, складною і водночас благородною професією.

Серед випускників факультету (нині ННІ мистецтв) є й заслужені вчителі України В. Микитенко, В. Бурнос, народна артистка України А. Кудлай, заслужена артистка Росії Л. Волох, заслужена артистка Киргизії Л. Циндрик, заслужена артистка О. Нестеренко, заслужені працівники культури України Г. Величко, С. Голуб, Н. Даньшина, В. Дмитренко, В. Ломако, В. Малиневська, З. Ястремська, заслужений діяч мистецтв України Л. Костенко. 

Багато випускників навчального закладу працюють в університетах і педагогічних коледжах України, займаються науковою роботою тощо. Серед них доктор мистецтвознавства, професор К. Станіславська, доктор педагогічних наук, професор Т. Дорошенко, кандидат педагогічних наук, професор Л. Костенко, кандидат історичних наук, професор В. Малиневська, кандидати педагогічних наук, доценти І. Баладинська, Н. Баранова, Ж. Володченко, О. Грисюк, Ю. Дворник, Т. Качалова, О. Коваль, К. Кушнір, С. Матвієнко, В. Мішедченко, І. Наконечна, Р. Новгородський, Ю. Новгородська, О. Павленко, Т. Раструба, В. Рева, О. Русова, Т. Скорик, С. Сливко, С. Хлєбік, М. Шевченко, М. Шевчук та багато  інших.

Усталені традиції ННІ мистецтв дістали визнання науково-педагогічної громадськості України. Тривалий час на факультеті (нині інституті) працювали відомі нині діячі культури й освіти М. Бровченко, М. Буравський, В. Дубравін, В. Іконник, А. Лащенко, О. Незовибатько, Л. Тевзадзе, С. Уланова, Ю. Чекан, М. Юрченко.

Сьогодні ННІ мистецтв має потужний кадровий склад: 76 % науково-педагогічних працівників мають творчі та наукові звання.

Підтвердженням високого рівня викладання в ННІ мистецтв є численні перемоги наших студентів в різних номінаціях на різноманітних творчих конкурсних змаганнях міжнародного та всеукраїнського рівнів.

Щорічно в ННІ мистецтв проводиться Всеукраїнський юніорський конкурс музично-виконавської майстерності імені академіка Олега Тимошенка – автор проекту заслужений діяч мистецтв України, професор Л. Ю. Шумська (з 2002 р.); Міжнародний дитячий та молодіжний фестиваль-конкурс хореографічного мистецтва «Квітневі викрутаси» – співорганізатор та координатор проекту доцент О. М. Пархоменко (з 2016 р.); Масштабна мистецька акція «НІЖИН-МУЗ-ФЕСТ» авторський проект заслужений діяч мистецтв України, професор Л. Ю. Шумська; Мистецько-педагогічні читання пам’яті О. Я. Ростовського (з 2017 р.); Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта України в сучасних вимірах» (з 2018 р.); Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Мистецька освіта очима молодого науковця» ( з  2018 р.), Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні виміри української регіоналістики" (з 2019 р.).

ННІ мистецтв імені Олександра Ростовського готує фахівців за трьома спеціальностями денної та заочної форми навчання ОР Бакалавр та ОР Магістр:

 • 014 Середня освіта (Музичне мистецтво);
 • 024 Хореографія;
 • 025 Музичне мистецтво.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative