Філологічний факультет

Філологічний факультет в університеті – найстаріший. Він існує з 1875 року, з часу відкриття Історико-філологічного інституту кн. Безбородька, і відомий у нашій країні та за її межами як визначний навчальний та науковий центр. Саме тут були сформовані відомі наукові філологічні школи та напрямки: лінгвістична палеонтологія слов'ян, слов'янська акцентологія, праслов'янська мова та її граматика, міжслов'янські літературні взаємини, класичні мови тощо, з якими пов'язані імена видатних вчених академіків М.О. Лавровського, П.В.   Нікітіна, М.Н.   Сперанського, членів-кореспондентів Академії наук Р.Ф. Брандта, А.С. Будиловича, Г.А. Ільїнського, В.І. Рєзанова, професорів М.І. Соколова, І.І. Іванова, В.В. Качановського, К.Ф. Радченка та ін. Тут написав основні свої праці видатний психолог та філософ, засновник Психологічного товариства Росії М.Я. Грот.

  У 70-90-х роках XX століття формується і утверджується ще один напрямок, який пов'язаний з вивченням творчості випускника Ніжинської Гімназії вищих наук, видатного письменника Миколи Гоголя. На факультеті створений Гоголезнавчий центр, єдиний у світі, який проводить наукові конференції, випускає збірники наукових праць. Багато уваги приділяється на факультеті вивченню культури рідного краю. Із цією проблемою пов'язані дослідження за загальною назвою “Література та культура Полісся”. Під цією ж назвою виходить з 1990 року науковий збірник, засновником і редактором якого є професор Г.В. Самойленко. Вийшов вже 81 випуск. Опубліковано багато монографічних праць з краєзнавства, зокрема “Нариси культури Ніжина” у 5 випусках, єдине в Україні видання на такий кшталт.

У центрі уваги викладачів кафедр факультету також питання історії та культури української мови, української та зарубіжної літератури, методики їх викладання в школі, культури тощо. На базі кафедри української літератури створено Винниченкознавчу наукову лабораторію (керівник – доцент Н.І.Михальчук).

Науковий авторитет філологічного факультету в Україні високий. Тож не випадково, що на чотирьох його кафедрах існує стаціонарна та заочна аспірантура (українська мова; українська література; російська література; теорія та історія культури), яка продовжує далі розвивати традиції Науково-дослідної кафедри історії культури і мови (керівник член-кор. АН В.І. Рєзанов), яка готувала кадри для вищої школи України у 20-30-х роках XX   ст.

Давно відомий філологічний факультет і як визначний осередок, у стінах якого пройшли школу підготовки майбутні відомі письменники. Починаючи з 20-х років XX століття, на факультеті працює літературна студія, яку в різний час очолювали відомі в Україні письменники та вчені: поет М. Сайко, прозаїк О. Королевич (Лесь Гомін); літературознавці: академік Д. Наливайко, доцент П. Сердюк, поет, професор О. Астаф'єв. Нині студією керує старший викладач О. Гадзінський. Робота проводилася з урахуванням літературних традицій, пов'язаних з формуванням у Ніжинській вищій школі письменників М. Гоголя, Є. Гребінки, Н. Кукольника, О. Афанасьєва-Чужбинського, Л. Глібова, Ф. Богушевича, М. Гербеля та інших. Саме тут уже в ХХ ст. збагачували свій творчий доробок письменники Анатолій Калиновський, Юрій Збанацький, Йосип Позичанюк, Ольга Мак, Олекса Ющенко, Анатолій Галан, Петро Артеменко, Леонід Полтава, Андрій Бурлака, Борис Левін, Євген Гуцало, Володимир Мордань, Леонід Горлач, Анатолій Мойсієнко та десятки інших знаних нині в Україні та за її межами літераторів. Тільки за останні роки біля 20 випускників факультету стали членами Національних спілок письменників та журналістів України. Авторами однієї або декількох книжок є ще десятки випускників факультету.

Філологічний факультет – відомий центр підготовки вчителів мови та літератури. За весь період існування факультету підготовлено їх більше десяти тисяч. Серед них Герой Соціалістичної Праці Є.К. Касьяненко, заслужені вчителі України, Росії, Узбекистану, Казахстану; академіки Ю.Ф. Карський, М.С. Державін, Н.З. Шамота, А.П. Грищенко та інші.

У 60-80-х роках XX століття на факультеті здійснювалась підготовка вчителів для братніх республік Узбекистану та Казахстану. Філологічний факультет підтримував зв'язки з Самаркандським університетом, Семипалатинським та Карагандинським педагогічними інститутами. Викладачі цих вузів неодноразово приїжджали до Ніжина для консультацій з питань організації навчального процесу, а також для читання окремих курсів. Нині на факультеті створена гарна навчальна база: бібліотека з фондом понад 1 мільйон книжок, читальні зали, кабінети, відома в Україні картинна галерея, іменні аудиторії, музей історії факультету.

За весь період існування до складу факультету входило декілька відділень: слов'яно-російське, класичне, історичне, української мови та літератури, російської мови та літератури, філології та історії, російської мови та літератури в національних школах тощо.

Підготовка спеціалістів на факультеті здійснюється з таких спеціальностей – на денній формі навчання: “українська мова і література та художня культура”, “українська мова і література та редагування освітніх видань”, “українська мова і література та англійська мова”, “філологія, українська мова та література", "російська мова та англійська мова, переклад(з російської)" “російська мова та англійська мова”; на заочній формі навчання: “українська мова та література”, “російська мова та література”. На факультеті діє магістратура та аспірантура.

Здійснюють фахову підготовку студентів 34 викладачі п'яти кафедр: української мови (зав. каф. доц. Н.І. Бойко), української літератури (зав. каф. проф. В.П.Хархун), методики викладання української мови та літератури (зав. каф. проф. Ю.І.Бондаренко), історії культури та світової літератури (зав. каф. проф. Г.В. Самойленко), російської мови та перекладу (зав. каф. доц. Н.О.Бондар). Серед професорсько-викладацького складу факультету – 5 докторів, 29 кандидатів наук. Нині на факультеті навчається близько 500 студентів.

Окрім навчання, студенти-філологи беруть активну участь у позааудиторній роботі та різноманітних виховних заходах. На факультеті діють наукові гуртки та проблемні групи, літературна студія, відео-клуб, театральна студія тощо. Члени літературної студії беруть активну участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах.  Вони багаторазові переможці літературних конкурсів  “Гранослов” та  “Смолоскип”.

Шанують на факультеті спорт. Серед випускників факультету – учасник Олімпійських ігор, неодноразовий чемпіон Європи з бігу на 800 та 1500 метрів, майстер спорту міжнародного класу Віталій Тищенко, учасник Універсіади СРСР, кандидат у майстри спорту з кульової стрільби Тетяна Борзих, кандидат у майстри спорту з художньої гімнастики Тамара Ульянова та інші.

Студенти факультету у складі збірних команд вузу з баскетболу та волейболу неодноразово ставали чемпіонами області та призерами першості товариства “Буревісник” з даних видів спорту. І сьогодні спорт займає чільне місце в житті студентів факультету.

На факультеті працює студентський комітет, який здійснює управління студентським колективом, допомагає деканату в організації виховної роботи і забезпечує цікаве і гармонійне життя студентів.

Колектив філологічного факультету живе повнокровним життям, здійснюючи в нових умовах існування незалежної України важливу місію підготовки висококваліфікованих кадрів для різного типу навчальних закладів. Наших випускників із задоволенням беруть на роботу в сільські й міські школи, бо вони мають глибокі й різнобічні фахові знання, уміють організувати й зацікавити учнівський колектив різними видами роботи.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet

Google Analytics Alternative