Навчально-науковий інститут філології, перекладу та журналістики

Навчально-науковий інститут філології, перекладу та журналістики є спадкоємцем філологічного факультету – одного з найстаріших серед факультетів університету. Витоки філологічної освіти сягають 1875 року – часу відкриття Історико-філологічного інституту князя Безбородька. Філологічний факультет, а з 2019 року –   ННІ  філології, перекладу та журналістики, відомий у нашій країні та за її межами як визначний навчальний та науковий центр. Саме тут були сформовані знані в науковому світі філологічні школи та напрямки: лінгвістична палеонтологія слов'ян, слов'янська акцентологія, праслов'янська мова та її граматика, міжслов'янські літературні взаємини, класичні мови тощо, з якими пов'язані імена видатних вчених академіків М.О. Лавровського, П.В.   Нікітіна, М.Н. Сперанського, членів-кореспондентів Академії наук Р.Ф. Брандта, А.С. Будиловича, Г.А. Ільїнського, В.І. Рєзанова, професорів М.І. Соколова, І.І. Іванова, В.В. Качановського, К.Ф. Радченка та ін. Тут написав основні свої праці видатний психолог та філософ, засновник Психологічного товариства  М.Я. Грот.

У 70-90-х роках XX століття формується й утверджується ще один напрямок, який пов'язаний із вивченням творчості випускника Ніжинської Гімназії вищих наук, видатного письменника Миколи Гоголя. На факультеті був заснований Гоголезнавчий центр (зараз - університетський науковий підрозділ), єдиний у світі, який проводить наукові конференції, випускає збірники наукових праць.

Багато уваги в інституті приділяється вивченню культури рідного краю. Із цією проблемою пов'язані дослідження за загальною назвою “Література та культура Полісся”. Під цією ж назвою виходить із 1990 року науковий збірник, засновником і редактором якого є професор Г.В. Самойленко. Вийшов уже 98 випуск. Опубліковано багато монографічних праць із краєзнавства, зокрема “Нариси культури Ніжина” у 5 випусках, єдине в Україні видання на такий кшталт.

У центрі уваги викладачів кафедр інституту також питання історії та культури української  та російської мови, української та зарубіжної літератури, методики їх викладання в школі, культури тощо. На базі кафедри української літератури, методики її навчання та журналістики створено Винниченкознавчу навчально-наукову лабораторію (керівник – доцент Н.І.Михальчук).

Науковий авторитет ННІ  філології, перекладу та журналістики в Україні високий. Тож не випадково, що на трьох його кафедрах існує стаціонарна та заочна аспірантура (зі спеціальностей українська мова; українська література; порівняльне літературознавство; теорія та історія культури (культурологія)), яка продовжує далі розвивати традиції науково-дослідної кафедри історії культури і мови (керівник член-кор. АН В.І. Рєзанов), яка готувала кадри для вищої школи України у 20-30-х роках XX   ст.

Давно відомий ННІ  філології, перекладу та журналістики і як визначний осередок, у стінах якого пройшли школу підготовки майбутні відомі письменники. Починаючи з 20-х років XX століття, тут працює літературна студія, яку в різний час очолювали відомі в Україні письменники та вчені: поет М. Сайко, прозаїк О. Королевич (Лесь Гомін);   літературознавці:      академік

Д. Наливайко, доцент П. Сердюк, поет, професор О. Астаф'єв, старший викладач О. Гадзінський. Нині студією керує досвідчений викладач, письменник, член спілки журналістів доцент О. Забарний. Робота літстудії проводиться з урахуванням літературних традицій, пов'язаних із формуванням у Ніжинській вищій школі письменників М. Гоголя, Є. Гребінки, Н. Кукольника, О. Афанасьєва-Чужбинського, Л. Глібова, Ф. Богушевича, М. Гербеля та інших. Саме тут уже в ХХ ст. збагачували свій творчий доробок письменники Анатолій Калиновський, Юрій Збанацький, Йосип Позичанюк, Ольга Мак, Олекса Ющенко, Анатолій Галан, Петро Артеменко, Леонід Полтава, Андрій Бурлака, Борис Левін, Євген Гуцало, Володимир Мордань, Леонід Горлач, Анатолій Мойсієнко та десятки інших знаних нині в Україні та за її межами літераторів. Тільки за останні десятиліття близько 20 випускників ННІ  філології, перекладу та журналістики стали членами Національних спілок письменників та журналістів України. Авторами однієї або кількох книжок є ще десятки наших випускників.

ННІ  філології, перекладу та журналістики – відомий центр підготовки вчителів мови та літератури. За весь період існування філологічної освіти в Ніжині підготовлено більше десяти тисяч учителів-філологів. Серед них Герой Соціалістичної Праці Є.К. Касьяненко, заслужені вчителі України, Росії, Узбекистану, Казахстану; академіки Ю.Ф. Карський, М.С. Державін, Н.З. Шамота, А.П. Грищенко та інші.

У 60-80-х роках XX століття на факультеті здійснювалась підготовка вчителів для братніх республік Узбекистану та Казахстану. Філологічний факультет підтримував зв'язки з Самаркандським університетом, Семипалатинським та Карагандинським педагогічними інститутами. Викладачі цих вузів неодноразово приїжджали до Ніжина для консультацій із питань організації навчального процесу, а також для читання окремих курсів.

Нині ННІ  філології, перекладу та журналістики має гарну навчальну базу: бібліотека з фондом понад 1 мільйон книжок, читальні зали, кабінети, відома в Україні картинна галерея, іменні аудиторії, музей історії філологічної освіти в Ніжині.

За весь період існування до складу факультету входило декілька відділень: слов'яно-російське, класичне, історичне, української мови та літератури, російської мови та літератури, філології та історії, російської мови та літератури в національних школах тощо.

Підготовка спеціалістів у ННІ  філології, перекладу та журналістики здійснюється з таких спеціальностей – на денній формі навчання: 014 “українська мова і література та художня культура”, “українська мова і література та редагування освітніх видань”, “українська мова і література та англійська мова”, 035 “філологія, українська мова та література, польська мова", 014 "російська мова, зарубіжна література та англійська мова», 035 «слов’янські мови та літератури (переклад із російської», 061 «журналістика, видавнича справа та редагування»; на заочній формі навчання: “українська мова та література”, “російська мова та література”. Також успішно діє магістратура та аспірантура.

Здійснюють фахову підготовку студентів 30 викладачів трьох кафедр: української мови та методики її навчання (зав. каф. проф. Н.І. Бойко), української літератури, методики її навчання та журналістики (зав. каф. проф. Ю.І. Бондаренко), слов’янської філології, компаративістики та перекладу (зав. каф. проф. Г.В. Самойленко). Серед професорсько-викладацького складу ННІ – 8 докторів наук, 21 кандидат наук. Науково-дослідну роботу здійснюють навчально-наукові лабораторії «Світова література та культура: контексти та інтерпретації», «Лінгвокультурологія», Винниченкознавча лабораторія, науково-навчальний Центр регіонального вивчення культури Полісся.

Окрім навчання, студенти-філологи беруть активну участь у позааудиторній роботі та різноманітних виховних заходах. У ННІ діють наукові гуртки та проблемні групи, літературна студія, відео-клуб тощо. Члени літературної студії беруть активну участь у Всеукраїнських та міжнародних конкурсах.  Вони багаторазові переможці літературних конкурсів  “Гранослов” та  “Смолоскип”.

Шанують в інституті й спорт. Серед випускників колишнього філологічного факультету – учасник Олімпійських ігор, неодноразовий чемпіон Європи з бігу на 800 та 1500 метрів, майстер спорту міжнародного класу Віталій Тищенко, учасник Універсіади СРСР, кандидат у майстри спорту з кульової стрільби Тетяна Борзих, кандидат у майстри спорту з художньої гімнастики Тамара Ульянова та інші.

Студенти інституту у складі збірних команд вузу з баскетболу та волейболу неодноразово ставали чемпіонами області та призерами першості товариства “Буревісник” із даних видів спорту. І сьогодні спорт займає чільне місце в житті студентів.

В інституті розвинене студентське самоврядувапння, тут працює студентська рада та студентський профком, які здійснюють управління студентським колективом, допомагають дирекції  в організації виховної роботи й забезпечують цікаве й гармонійне життя студентів.

Колектив ННІ  філології, перекладу та журналістики живе повнокровним життям, здійснюючи в нових умовах існування незалежної України важливу місію підготовки висококваліфікованих кадрів для різного типу навчальних закладів. Наших випускників із задоволенням беруть на роботу в сільські й міські школи, бо вони мають глибокі й різнобічні фахові знання, уміють організувати й зацікавити учнівський колектив різними видами роботи. Крім традиційних для філолога варіантів «кар’єри», таких як учитель, викладач, науковець, перекладач, випускники нашого інституту працюють журналістами, редакторами, коректорами, контент-менеджерами, копірайтерами, рерайтерами, PR-менеджерами, маркетологами, репетиторами. Насправді можливостей працевлаштуватись є ще більше, і вони в ХХІ столітті лише розширюються. Тому при бажанні філолог завжди знайде себе!

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet 

Google Analytics Alternative