Університет

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Аспірантура та докторантура

Державні закупівлі

Нормативна база

Новини університету

Контакти

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі документи:

 • заява на ім’я голови приймальної комісії;
 • 2 кольорові фотокартки розміром 3х4;
 • особова картка за формою П-2 ДС;
 • копія диплома магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) із зазначенням здобутої спеціальності. У разі якщо диплом магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), на основі якого  абітурієнт вступає до аспірантури, здобутий у іноземному вищому навчальному закладі, абітурієнт допускається до вступних випробувань на рівні з іншими абітурієнтами. У разі успішного складання вступних випробувань вчена рада університету одночасно із зарахуванням абітурієнта має прийняти рішення при визнання його диплому, або надати обгрунтовне пояснення причин відмови у такому визнанні;
 • сертифікат тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікат Сambridge English Language Assessment, який підтверджує відповідність рівня знання іноземної мови, зокрема англійської мови, рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (за наявності);
 • рекомендацію Вченої ради до вступу в аспірантуру (за наявності);
 • список опублікованих наукових праць і винаходів; відбитки опублікованих статей/тез (за наявності);
 • реферат з наукової спеціальності;
 • копія паспорту;
 • копія картки платника податків;
 • дані флюорографічного обстеження;
 • військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних подаються вступниками особисто;
 • трудова книжка (за наявності) із записом про звільнення з останнього місця роботи у зв’язку зі вступом до аспірантури на денну форму подаються аспірантом особисто в десятиденний термін після зарахування до аспірантури.

Завантажити Правила вступу до аспірантури (2019)

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative