Університет

200 років Ніжинській вищій школі

Про університет

Ректорат

Вчена рада

Наукова робота

Студентська наукова робота

Аспірантура та докторантура

Результати моніторингу якості освіти

Публічні закупівлі

Нормативна база

Вакансії

Новини університету

Атестація аспірантів Університету проводиться на кафедрі, за якою вони закріплені, наприкінці кожного навчального року підготовки в аспірантурі.

Період атестації визначається графіком навчального процесу аспірантів (під час літньої заліково-екзаменаційної сесії).

До початку атестації на кафедрі аспірант має надати такі документи:

  • звіт щодо виконання індивідуального плану роботи аспіранта (за підписом аспіранта і наукового керівника);
  • матеріали, що підтверджують виконання, зазначених у звіті, планових показників освітньої та наукової діяльності аспіранта (ксерокопії статей і тез доповідей, довідки про участь у розробці наукових тем тощо);
  • індивідуальний план роботи аспіранта.

Під час проведення атестації на засіданні кафедри аспірант робить доповідь, акцентуючи увагу на отриманих ним основних результатах дисертаційного дослідження, їх актуальності, науковій новизні та прикладному значенні, методиці дослідження, та методах, які при цьому застосовуються, достовірності отриманих результатів та ступеню їх апробації.

Результати проведення атестації кожного з аспірантів на кафедрі заносяться до протоколу відповідного засідання кафедри та індивідуального плану роботи аспіранта (за підписами аспіранта, завідувача кафедри та наукового керівника).

Після проведення атестації на кафедрі – не пізніше останнього дня періоду проведення загальноуніверситетської атестації аспірантів – аспірант подає до відділу аспірантури і докторантури такі документи:

  • витяг з протоколу засідання кафедри про розгляд питання щодо атестації аспірантів (Витяг з протоколу засідання кафедри про розгляд питання щодо атестації аспірантів, крім всього іншого, обов’язково має містити загальний висновок про ступінь виконання аспірантом запланованих показників та рекомендацію щодо продовження підготовки аспіранта в аспірантурі Університету, або відрахування аспіранта з аспірантури Університету за невиконання індивідуального плану);
  • заповнений індивідуальний план роботи аспіранта (з завіреними усіма відповідальними особами фактичними показниками).

Звіти аспірантів зберігаються на кафедрі.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

Приймальна комісія: +380977973948

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

    

сайт Національного Еразмус-офісу uarenet  

Google Analytics Alternative