Go to English

Про кафедру

lgotip_yellКафедру прикладної математики та інформатики засновано у 1999 році. 

 Кафедра є випусковою для спеціальностей «Інформатика» та «Соціальна інформатика» галузі «Системні науки та кібернетика». Також кафедра забезпечує спеціалізації з інформатики та з освітніх вимірювань для педагогічної спеціальності "Математика",  з інформатики для педагогічної спеціальності "Хімія", і, крім того, викладає  на фізико-математичному факультеті такі базові математичні курси, як теорія ймовірностей і математична статистика, математична логіка, лінійне програмування, диференціальні рівняння з частинними похідними тощо. 

Ще однією функцією кафедри є забезпечення викладання інформатики та комп’ютерних дисциплін на всіх спеціальностях в університеті, в тому числі для студентів магістратури та аспірантів.

 На кафедрі працює висококваліфікований колектив викладачів та співробітників – фахівців в галузі математики та інформатики, серед них  3 – доктори наук, 8 – кандидатів наук, доцентів; ще 4 викладачі закінчили аспірантуру при різних наукових та навчальних центрах і працюють над кандидатськими дисертаціями. 5 викладачів кафедри закінчили механіко-математичний факультет або факультет кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка і мають базову фахову освіту.

 Кафедра бере активну участь у міжнародній науково-освітній кооперації. 8 викладачів стажувались в різних університетах Європи та Сполучених Штатів Америки: Стокгольмському університеті, Королівському технологічному інституті (м. Стокгольм), Хельсінкському університеті, Малардаленському університеті (Вестерос, Швеція), університеті штату Айова (США).

Кафедра брала участь у низці міжнародних проектів: грант Державного департаменту США «Оновлення та реформа педагогічної освіти в Україні»; грант Tempus-TASIS «Економічна і статистична освіта в Україні». Кафедра виступала у якості експертної організації у програмі «Створення і дослідна експлуатація комплексу мережевих інформаційних освітніх ресурсів системи відкритої дистанційної освіти СНД, який забезпечує дистанційне навчання за освітніми програмами вищої освіти в галузі інформатики та обчислювальної техніки» в рамках проекту «Створення системи відкритої освіти» (Російська Федерація). Нині кафедра є основним бенефіціарієм від України в міжнародному проекті Tempus «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС». В рамках цього проекту кафедра активно співпрацює з Малардаленським університетом (Швеція), Хельсінкським технологічним університетом (Фінляндія), Римським університетом “La Sapienza" (Італія), Кельнським університетом (Німеччина).

Матеріально-технічна база кафедри прикладної математики та інформатики

Лабораторні заняття з фахових комп’ютерних дисциплін проводяться в 5 комп'ютерних класах, які налічують близько 90 робочих місць обладнаних сучасними ПК і мають необхідне для виконання навчального плану ліцензійне програмне забезпечення. Для лекційних занять мультимедійною та проекційною технікою обладнано три спеціалізовані лекційні аудиторії.

Всі робочі місця в комп'ютерних класах мають вихід до Internet. Комп'ютерні класи об’єднані в локальну мережу.

За останні роки кардинально поліпшилась матеріально-технічна база кафедри. У жовтні 2009 року 4 комп'ютерних класи кафедри переобладнано сучасним обладнанням та ліцензійним програмним забезпеченням, придбаним за кошти проекту Tempus «Освітні вимірювання, адаптовані до стандартів ЄС», головним учасником якого є кафедра прикладної математики та інформатики. Загальна сума вкладених коштів склала близько 600 тис. грн. Найсучаснішою комп’ютерною технікою та аудіовізуальними засобами навчання обладнано ще одну спеціалізовану лекційну аудиторію.

До послуг викладачів та студентів ноутбуки, відеокамера, документ-камера, мультимедійні та графічні проектори, проекційні панелі та екрани, Web-камери, принтери та сканери. У кабінеті інформатики завжди можна знайти необхідну літературу та найсвіжіші періодичні видання з комп’ютерної тематики. 

Спеціальність "Інформатика"

Випус­кники спеціальності «Інформатика» готуються для професійної роботи на підприємствах, уста­новах та в організаціях сфери економічної, фінансової, виробничої, торгівельної, оборонної, осв­ітянської, дослідницької діяльностей різних форм власності та типів господарювання в різних галузях промислового виробництва, торгівлі, в банківсько-фінансовій системі, в наукових та навчаль­них закладах.

Спеціаліст з інформатики здатний виконува­ти таку професійну роботу: професіонал у галузі комп'ютеризації; розробник комп'ютерних програм; науковий співробітник (програмування); професіонал у галузі програмування; аналітик з комп'ютерних систем; науковий співробітник (обчислювальні системи); професіонал у галузі обчислювальних систем; математик.

Це дозволяє нашим випускникам працювати аналітиками планово-економічних і фінансових відділів, адміністраторами баз даних, інженерами з програмного забезпечення, фахівцями з систем захисту інформації, розробниками обчислюваль­них систем тощо.

Випускники цієї спеціальності можуть пра­цювати в: банках, на біржах, фінансових, інвес­тиційних та пенсійних фондах, страхових ком­паніях, фінансових підрозділах підприємств усіх форм власності, сферах оподаткування та управ­ління, сферах торгівельно-посередницької діяль­ності, виробництва товарів, контролю та митної служби, контрольно-ревізійних установах цент­ральних і місцевих органів влади та управління, промислових підприємствах, проектних організаціях, лабораторіях, наукових закладах. 

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative