Go to English

Персоналії

Завідувач кафедри

Казачков Іван Васильович

Народився 20 червня 1954 року у м. Олександрія Кіровоградської області (Україна).

Дочка – Казачкова Надія Іванівна, доктор філософії зі  спеціальності генетика.

Фах – механіка рідини, газу та плазми. Рід діяльності – дослідження багатофазних течій та параметричних коливань у суцільних середовищах. Також – викладання чисельних методів, теплогідравлічних процесів та моделювання важких аварій на АЕС.

Освіта: закінчив у 1976 р. механіко-математичний факультет Київського дежуніверситету ім. Т.Г. Шевченко. Кандидат фізико-математичних наук (1981), доктор технічних наук (1991), вчене звання – старший науковий співробітник (1988).

Афілійований професор Королівського технологічного інституту (Стокгольм, Швеція, 2008).

Працював в Інституті кібернетики АН УРСР (1976-1983) інженером, старшим інженером, молодшим науковим співробітником), Інституті технічної теплофізики (1983-1985) старшим науковим співробітником, Інституті електродинаміки (1985-1995) старшим та провідним науковим співробітником, потім - начальником відділу та головним науковцем Державного науково-технічного центру ядерної та радіаційної безпеки України (1995-2004), запрошеним професором Королівського технологічного Інституту у Стокгольмі (1998-2004), професором з математичного моделювання Інституту сухопутних військ (1994-2000, півставки), професором Національного технічного університету України «КПІ» (3 2004 р. по дійсний час).

Основні напрями наукових досліджень:

Моделювання турбулентних гетерогенних струменів і теплогідравлічних систем геотермальних родовищ, розробка теорії контрольованого збудження розпаду струменів та плівок електропровідних рідин, методів та пристроїв МГД-гранулювання металів для виробництва нових матеріалів, разробка рідкометалевих пристроїв для захисту стінки реакторів ТОКАМАК. Також – моделювання важких аварій на АЕС.

І.В. Казачков – автор 7 монографій та учбових посібників, 5 патентів на винаходи, а також більш як 200 наукових публікацій. Нагороджений Почесною грамотою Правління Українського ядерного товариства та грамотою Міністерства палива та енергетики України «За вагомий внесок у розвиток атомної енергетики України». Член Докторської спеціалізованої ради Національного технічного університету України “КПІ”.

Зінченко Надія Мусіївна 

Доктор фізико-математичних наук. Спеціальність: теорія ймовірностей та математична статистика.

У 1973 році закінчила Київський університет. Навчалася в аспірантурі та докторантурі при Інституті математики Національної академії наук України. Назва дисертації:  Асимптотичні властивості стійких випадкових процесів і полів.

Область досліджень і наукові інтереси:

Теорія й статистика випадкових полів;

Теорія випадкових процесів й полів з незалежними приростами (процеси й поля Леві);

Властивості вибіркових траєкторій стійких процесів і полів;

Багатовимірний Вінерів процес;

Граничні теореми в теорії ймовірностей;

Стохастика у фінансах, страхуванні й соціальних науках;

Проблеми математичної освіти.

Ковальчук Юрій Олексійович

Народився 2 травня 1961 року. Закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка (1990) за спеціальністю «Математик. Викладач». Розпочав трудову діяльність у Ніжинській вищій школі з 1990 року асистентом кафедри математики. З 1993 по 1996 рік навчався в аспірантурі Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Захистив кандидатську дисертацію (1999) за спеціальністю «Теорія ймовірностей та математична статистика». Тема дисертації: «Крайові задачі з випадковими початковими умовами у просторах Орлича». У 2002 році здобув вчене звання доцента. До 2006 року працював доцентом кафедри прикладної математики та інформатики НДУ імені Миколи Гоголя, з 2006 по 2012 рік очолював цю кафедру. З 2012 року працює деканом фізико-математичного факультету. 
Брав участь у кількох міжнародних проектах, в рамках яких відвідував університети США, Швеції, Німеччини, Італії, Фінляндії. Є співавтором магістерської програми з освітніх вимірювань. 
Сфера наукових інтересів: інтелектуальний аналіз даних, теорія освітніх вимірювань, інформаційні технології в освіті. Є автором понад 60 наукових та науково-методичних публікацій.
Хобі: література, музика.

Фетісов Валерій Сергійович

У 1979 р. закінчив інженерно-економічний факультет Київського інституту народного господарства за спеціальністю “інженер-економіст”. З 1979 по 1983 р. навчався в аспірантурі при кафедрі загальної теорії статистики цього ж вузу. У 1984 році захистив дисертацію на тему “Статистичне моделювання соціальної структури колективу робітників промислового підприємства” за спеціальністю статистика. Має 15 друкованих праць, ряд розробок зареєстровано в фонді алгоритмізації і програмування України.

Лісова Тетяна Володимирівна

1962 р.н., кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри прикладної математики та інформатики.

У 1985 р. закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка, спеціальність „Механіка”. З 1985 по 1990 рр. навчалась в аспірантурі при кафедрі механіки суцільних середовищ КДУ ім. Т. Шевченка. У 1991 р. захистила дисертацію на здобуття ступеня кандидата фізико-математичних наук, спеціальність 01.02.05 – механіка рідини, газу і плазми. З 1990 року працює у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя.

Дисципліни, які викладає: Теорія алгоритмів і математична логіка, Теорія ймовірностей та математична статистика, Теорія керування, Системи штучного інтелекту.

Іванов Віктор Васильович

Закінчив Київське вище інженерно-авіаційне військове училище ВПС (1971) та ад’юнктуру (1977). Служив на інженерних, викладацьких та керівних посадах у військових та державних установах. З 2003 року доцент кафедри прикладної математики та інформатики НДУ ім. М.Гоголя. Викладає низку IT-дисциплін. Має 4 винаходи та 36 публікацій.

Харченко Володимир Миколайович

Закінчив Ніжинський державний педагогічний інститут ім. М.В.Гоголя в 1985 році за спеціальністю “математика та фізика”. Працює у ВУЗі з 1988 року. З 1991 по 1994 рр. навчався в аспірантурі при Київському національному педагогічному університеті імені Драгоманова. Основна тема наукових досліджень – використання новітніх технологій при вивченні математики.  Автор 52 науково-методичних публікацій, з них 18 методичних рекомендацій та навчальних посібників. Читає курси інформатики, комп'ютерних технологій, програмування, дискретної математики, інформаційних технологій в освіті та науці.

Канівець Тетяна Миколаївна

Народилася 1963 року. Закінчила факультет кібернетики Київського державного університету імені Т.Г.Шевченка у 1985 році. Працює в Ніжинській вищій школі на посаді інженера лабораторії інформатики (1988-1990), на посаді асистента кафедри математики (1990-1999), на посаді асистента кафедри прикладної математики (з 1999 року), на посаді старшого викладача з 2003 р. Основний напрямок наукових досліджень – використання сучасних інформаційних технологій при вивченні інформатики.

Головіна Наталія Олександрівна

Народилася 1966 року. Закінчила фізико-математичний факультет Ніжинського державного педагогічного інституту у 1989. Закінчила аспірантуру при кафедрі “Методика викладання математики” при національному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова у 2000 році. Працює у Ніжинській вищій школі з 1999 року на посаді асистента. Основний напрямок наукових досліджень – методика математики.

Доліч Олег Валентинович

Народився 1972 року. Закінчив  факультет кібернетики Київського  державного університету ім. Т.Г.Шевченка у 1995р. Закінчив аспірантуру при інституті кібернетики у 1999 році. Працює у Ніжинській вищій школі з 2002 року на посаді асистента.

Глушко Ірина Миколаївна

У 2008 році закінчила магістратуру Ніжинського державного університету імені  Миколи Гоголя  за спеціальністю «математика». З 2008 р. працює асистентом на кафедрі прикладної математики та інформатики. З 2009 року навчається в аспірантурі Київського державного університету імені Тараса Шевченка при кафедрі теорії і технології програмування.  Основна тема наукових досліджень: «Методи аналізу та верифікації композиційно-номінативних програм». Науковий керівник – проф. Буй Дмитро Борисович.

Має 3 публікації, з них 2 наукового та 1 – навчально-методичного характеру.

Борисенко Олександр Данилович

У 1976 р. з відзнакою закінчив механіко-математичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка.

Наукові інтереси: теорія стохастичних диференціальних рівнянь та їх застосування, нелінійні коливання з випадковими збуреннями, застосування стохастичного аналізу у фінансовій математиці. Опубліковано 54 наукові роботи та 7 науково-методичних робіт.

Починаючи з 2002 року – доцент кафедри прикладної математики НДПУ за сумісництвом. Викладає спецкурси “Елементи фінансової математики”, “Основи математичної економіки” та інше. Стажувався в університеті м. Кіото (Японія), неодноразово брав участь у наукових конференціях та школах-семінарах, що проводилась на базі університетів Швеції та Фінляндії.

Пономаренко Олександр Іванович

Народився 9 травня 1942 року в м. Улан-Батор, Монголія. Навчався на механіко-математичному факультеті Київського держуніверситету в 1960-1965 рр., а потім в 1965-1968 рр. в аспірантурі кафедри теорії ймовірностей цього університету.

Автор 187 наукових статей з спектральної теорії випадкових процесів та полів, стохастичних диференціальних систем, загального стохастичного аналізу, теорії випадкових функціоналів та операторів, прикладного системного аналізу та теорії прийняття рішень та аналітичних фінансів. Автор 28 монографій підручників та навчальних посібників з вказаної тематики.

Один із засновників нової математичної спеціальності “Статистика” на Україні з спеціалізаціями “Актуарна та фінансова математика”, “математична економіка”, “Прикладна статистика”. Розробив детальні навчальні плани й програми цих спеціалізацій. Засновник і президент “Економіко-математичного центру України”. Читав лекції в Гельсінському університеті (Фінляндія), Єреванському університеті (Арменія), Львівському університеті, Московському університеті ряді міжнародних шкіл з економіки і фінансів для країн Центральної та Східної Європи.
Керував і брав участь у керуванні рядом Міжнародних освітніх проектів програм Агенції Міжнародного Розвитку США, Європейського союзу, Міжнародного фонду “Відродження”.

Почесний Соросівський Професор.

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative