Go to English

Дисципліни, викладання яких забезпечує кафедра

Для спеціальності "Інформатика"

І. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл природничо-наукової підготовки
1 Дискретна математика
2 Теорія систем та математичне моделювання
3 Теорія ймовірностей та математична статистика
4 Теорія алгоритмів та математична логіка
Цикл професійної підготовки
1 Програмування
2 Методи оптимізації та дослідження операцій
3 Аналіз даних
4 Моделювання економічних, екологічних та соціальних процесів
5 Теорія керування
6 Системи та методи прийняття рішень
7 Чисельні методи
8 Бази даних та інформаційні системи
9 Основи Інтернет
10 Архітектура ЕОМ
11 Комп'ютерні мережі
12 Програмне забезпечення ПЕОМ
13 Теоретичні основи програмування
14 Сучасні інформаційні мережі
15 Методологія проектування сучасних баз даних
ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
Цикл дисциплін самостійного вибору університету 
1 Прикладні пакети статистичної обробки
2 Прикладні математичні пакети
3 Варіаційне числення
4 Інтегровані системи управління
5 Обчислювальна геометрія та комп'ютерна графіка
6 Основи проектування баз знань
7 Додаткові глави теорії систем та мат. моделювання
8 Менеджмент знань
9 Основи криптології та захисту інформації
Цикл дисциплін вільного вибору студента
1 Технології мультимедіа
2 Сучасні операційні системи
3 Інтернет-програмування
4 Рівняння математичної фізики
5 Сучасні технології програмування
6 Інтелектуальний аналіз даних
7 Інтелектуальні АРМ в Інтернеті
8 Методи й алгоритми прикладної статистики
9 Системи штучного інтелекту

Для спеціальностей:

"Математика та інформатика", "Математика та економіка",

"Математика і фізика", "Прикладна фізика"

І. НОРМАТИВНІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1 Теорія ймовірностей і математична статистика
2 Математична логіка і теорія алгоритмів
3 Методи обчислень
4 Інформатика
5 Дискретна математика
6 Сучасні інформаційні технології при викладанні математики
7 Системи аналітичних обчислень
ІІ. ВИБІРКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ
1 Програмування
2 Лінійне програмування
3 Методика навчання інформатики
4 Комп'ютерні мережі
5 Технології мультимедіа

Для спеціалізації "Освітні вимірювання"

Для спеціалізації "Освітні вимірювання" 

1 Основи педагогічного оцінювання
2 Педагогічні вимірювання та моніторинг якості освіти
3 Комп’ютерні технології у тестуванні
4 Математико-статистичні методи у педагогічних вимірюваннях

Для спеціальностей не фізико-математичного профілю

нормативна дисципліна для всіх педагогічних спеціальностей
1 Основи інформаційних технологій та ТЗН
для спеціальності "Історія"
2 Основи інформаційних технологій
для спеціальності "Переклад (з російської мови)"
3 Інформатика
для спеціальності "Хімія і інформатика"
4 Математична логіка і теорія алгоритмів
5 Теорія ймовірності і математична статистика
6 Інформатика
7 Програмування
8 Методика навчання інформатики

Для студентів-магістрантів

для магістрантів всіх спеціальностей
1 Інформаційні технології в освіті і науці
для магістрантів-математиків
1 Моделювання систем
2 Чисельні методи
3 Методика навчання інформатики у середній школі
4 Диференціальні рівняння з частинними похідними

Для аспірантів

1 Інформаційні технології в освіті і науці

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative