Go to English

Навчальна робота

 Спеціальність “Прикладна фізика”

 Чернігівська область – аграрно-промисловий регіон України, що має добрі перспективи розвитку і відповідні природні та людські ресурси для цього. Перебудова аграрного та промислового секторів економіки, їх

динамічний розвиток неможливі без інтенсивного впровадження нових енерго- та ресурсозберігаючих наукоємних технологій, що є надійним напрямком сталого розвитку України.

З 1 вересня 2006 р. у Ніжинському державному університеті імені Миколи Гоголя вперше в регіоні розпочалась підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнями “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр” зі спеціальності “Прикладна фізика” (напрям підготовки 04.02. Прикладна фізика). Це непедагогічна спеціальність.

У Чернігівській області відсутні навчальні заклади, що готують фахівців за спеціальністю “Прикладна фізика” та подібними спеціальностями.

 Випускники даної спеціальності підготовлені до роботи в системах:

 • Міністерства з надзвичайних ситуацій;
 • Міністерства екології;
 • Міністерства охорони навколишнього середовища;
 • Міністерства оборони;
 • Міністерства промполітики;
 • Міністерства охорони здоров’я;
 • НДІ Національної Академії наук України;
 • НДІ Міністерства освіти і науки України.

  Спеціаліст з прикладної фізики здатний виконувати таку професійну роботу:

 • працювати в складі сил єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру;
 • вести науково-технічну та ділову документацію;
 • вміти оформляти та захищати технічні завдання та проведення досліджень з проектів нових наукових програм
 • вміти застосовувати стандартизовані методи проведення фізико-технічної експертизи та випробовувань фізичних процесів у складних технічних системах;
 • застосовувати на практиці принципи і методи діагностики та контролю продукції;
 • здійснювати патентний пошук, реферувати та аналізувати вітчизняну та закордонну наукову літературу;
 • організовувати та проводити експертні випробовування.

  Випускники спеціальності “Прикладна фізика” можуть працювати:

 • на митницях;
 • в експертних установах, призначених для забезпечення контролю за якістю продукції та сертифікації виробів електронної техніки, паливно-мастильних матеріалів, будівельних матеріалів, товарів широкого вжитку, продуктів харчової промисловості та ін.;
 • маркетологами в галузі виробництва та збуту електронної та комп’ютерної апаратури як контролюючого так і побутового призначення; в підрозділах МЧС різного рівня; в новітніх медичних установах, де використовується сучасне медичне обладнання;
 • у центральних та регіональних підрозділах Міністерства охорони навколишнього середовища і т. д.

 

Навчальні курси, які забезпечує кафедра на спеціальності “Прикладна фізика”

Коливання і хвилі

Основи метрології в прикладній фізиці

Термодинаміка і статистична фізика

Основи радіоелектроніки

Фізика напівпровідників

Фізика твердого тіла

ЕОМ-експеримент і комп’ютерна обробка інформації

Схемотехніка і мікропроцесорна техніка

Автоматизація наукових досліджень

Загальна хімія

Стандартизація і сертифікація

Патентознавство

Фізико-хімічні основи матеріалознавства

Ядерна фізика

Дисципліни спеціалізації

Лабораторії спеціалізації

Нелінійно-оптичні методи дослідження структур

Науково-дослідна робота

Інфрачервоні методи дослідження структур

ЕОМ-експеримент і комп`ютерна обробка інформації

Вступ до спеціальності

Навчальні курси, які забезпечує кафедра на спеціалізації “Фізика”

Механіка

Молекулярна фізика

Електрика і магнетизм

Оптика

Атомна і ядерна фізика

Фізичний практикум

Теоретична механіка

Електродинаміка

Квантова механіка

 

Загальноуніверситетські курси, які забезпечує кафедра 

Безпека життєдіяльності

Охорона праці

Цивільна оборона

Технічні засоби навчання

Контакти

16600, м.Ніжин Чернігівської області, вул.Графська, 2

Приймальна ректора: (04631) 7-19-67 

Приймальна комісія: (04631) 2-35-88

E-mail: ndu@ndu.edu.ua

Повний телефонний довідник

Партнери

     

   сайт програми ЄС Еразмус+

сайт Національного Еразмус-офісу

Google Analytics Alternative